Yakıt Yönetimi


 

Yakıt yönetimi ikiye ayrılır,

 

1- Planlama

2- Harekat (Operation)

 

Harekât kısmı hakkında bilgi akışı bu forumda sağlandı. Herkes elinden geleni ortaya koyuyor. Herkese teşekkürler.

Planlama için ise çaba gösteren pek az şirket var. Planlama 4 grupta incelenebilir.

 

A) Ağırlık

                       i)          Airplane Basic Empty Weight

                     ii)          Unusable Fuel

                   iii)          Basic Operating Weight

                   iv)          Maximum Design Zero Fuel Weight

                     v)          Actual Zero Fuel Weight

                   vi)          Maximum Design Flight Weight

                 vii)          Maximum Design Taxi Weight

               viii)          Maximum Take-Off Mass

                   ix)          Maximum Landing Mass

Bunları etkileyen faktörler ise

a.        Pay Load

b.       Useful Load

c.       Fuel

Yakıt ise incelemiş idik,

1.       Trip Fuel

2.       Contingency Fuel

3.       Alternate Fuel

4.       Final Reserve Fuel

5.       Extra Fuel

Ve bunların toplamı

6.       Flight Plan Fuel

 

B) Mass and Balance

Leading Edge ile Trailing Edge arasındaki mesafede her uçak tipine göre bir CP (Center of Pressure) mevcuttur.

Mean Aerodynamic Chord (MAC) üzerindeki bu noktaya en yakın Center Of Gravity (CG), uçağın Angle of Attack açısını etkileyecektir.

CG ile CP ne kadar birbirine yakın ise uçağın dengesi o kadar iyi, Angle of Attack düşük, dolayısiyle sürtünmeden meydana gelen yakıt kaybı da o kadar az demektir.

1.       Filo Değerleri Kullanılmamalı.

2.       Daha bilinçli, konusunda daha eğitimli, Detaylı Mass & Balance görmüş, Aerodynamic bilen "Yükleme Uzmanları"na gerek vardır.(Load Master-Bu terim sadece CGO için kullanılmaz)

 

C) Uçuş Rejimleri

1.       Tavsiye edilen Uçuş Rejimi

2.       Seçilen yolboyu üzerindeki Meteorolojik etkenler ve Step Climb usulleri

3.       In-Flight Fuel Saving Usulleri

 

D) Technical Maintenence

Planlama safhasında hangi uçağın hangi amaç ile kullanılacağı önem kazanmaktadır.

Aynı tip iki uçak, değişik amaçlarla kullanılmakta, bu ise yakıt harcamasını gereksiz yere arttırmaktadır.

Uçağın amaca göre ağırlığı, olması gerekene indirilmelidir. (A-viii/ix). Bu gerçekleşir ise Useful Load azalacak karşılığında yakıt ihtiyacı düşecektir.(A-b/c)

Decision Point Procedures hakkında deneyimsiz bir ülkeyiz.

Nede olsa Kaptan yakıta karar vermektedir. Bu usulün yaygınlaştırılması ve tanıtılması gerekmektedir. Yakıt takibi yapan şirketler olduğu gibi, yapmayan da var.

Contingency Fuel kural olarak %5 dir. Bunu %3 e indirmek için gerekli çalışmayı her şirket yapmalı.(A-2)

Yük dağılımı ve denge tüm planlamanın aynasıdır.

Elde edilen veriler, karşılaştırmalar ve incelemeler, iyileşme göstermelidir.(B)

Uçuş rejimleri aralarındaki fark iyi bilinmelidir.

Short Plan alınarak, Step Climb uygulanarak, bir kaç denemeden sonra en uygun uçuş rejimi ve usulüne uygun uçuş planı kullanılmalıdır.(C-1/2)

C-3 ve D tamamıyla şirket politikalarına dayanır. Bu konuda çaba gösteren bir kaç şirket var. Onlar da bu konularda epey yol almışlardır.

Ticari işletme olmaları, yatırım harcamaları ve personelden kaynaklanan sıkıntıları yakın bir zamanda aşacaklardır.

 

Konuyu ana başlıklarda tutmak zorundayım. Nede olsa tez konusu benim değil!

Kolay gelsin ve tüm meslektaşlar gibi ben de her türlü yardıma hazır olduğumu bilmenizi isterim.

Sevgiler
070406

www.servetbasol.com
servetbasol@servetbasol.com