ULUSLARARASI TİCARİ HAKLAR


 

INTERNATIONAL

AIR TRANSPORT AGREEMENT

 

The States which sign and accept this International Air Transport Agreement, being members of the International Civil Aviation Organization, declare as follows:

 

ARTICLE I

 

Section 1

 

Each contracting State grants to the other contracting States the following freedoms of the air in respect of scheduled international air services:

 

(1) The privilege to fly across its territory without landing;

 

(2) The privilege to land for non-traffic purposes;

 

(3) The privilege to put down passengers, mail and cargo taken on in the territory of the State whose nationality the aircraft possesses;

 

(4) The privilege to take on passengers, mail and cargo destined for the territory of the State whose nationality the aircraft possesses;

 

(5) The privilege to take on passengers, mail and cargo destined for the territory of any other contracting State and the privilege to put down passengers, mail and cargo coming from any such territory.

 

With respect to the privileges specified under paragraphs (3), (4) and (5) of this section, the undertaking of each contracting State relates only to through services on a route constituting a reasonably, direct line out from and back to the homeland of the State whose nationality the aircraft possesses.

 

The privileges of this section shall not be applicable with respect to airports utilized for military purposes to the exclusion of any scheduled international air services. In areas of active hostilities or of military occupation, and in time of war along the supply routes leading to such areas, the exercise of such privileges shall be subject to the approval of the competent military authorities.

- / -

 

ICAO ana sözleşmesine göre bu haklar mevcuttur.

Diğer haklar, ikili antlaşmalar ile gerçekleştirilir ve ICAO maddeleri esas alınarak diğerleri de kabaca bu sıraya göre isimlendirilmiş ise de, kabotaj hakkı gibi daha birçok hak zaten uygulanmaktadır.

 

Şimdi bu hakları, anlaşmadaki sıralarına göre inceleyelim. İşte bu sıraya göre (Article.1 – Section.1) isimlendirilen hak’lar.

 

w-1.jpg

1. Trafik hakkı: Bir hava aracının yabancı ülke topraklarına inmeksizin uçma hakkıdır. Bir ülke havayoluna, diğer bir ülkenin hükümranlık sahası üzerinde uçma hakkı vermesidir. “Transit geçiş hakkı” da denir.

 

 

w-2.jpg

2. Trafik hakkı: Bir hava aracının ticari amaç dışında bakım, onarım veya yakıt almak gibi teknik sebeplerle diğer ülke topraklarına inebilme hakkıdır. “Teknik iniş hakkı” da denebilir.

*Uluslararası Transit Sözleşmesi 1. ve 2. trafik haklarını kapsamaktadır.

 

 

w-3.jpg

3. Trafik hakkı: Bir hava aracının ticari bir amaçla kendi ülkesinden diğer bir ülkeye yolcu, yük ve posta taşıma hakkıdır.

 

 

w-4.jpg

4. Trafik hakkı: Bir hava aracının ticari bir amaçla başka bir ülkeden kendi ülkesine yolcu, yük ve posta taşıma hakkıdır.

 

 

w-5.jpg

5. Trafik hakkı: Uçağın kayıtlı olduğu devletten, başka bir devlette bulunan yolcu, yük ve postayı trafik hakkını veren devlete taşımak ve yine bu devletten aldığı yolcu, yük ve postayı üçüncü ülkelere götürebilme hakkıdır. Yani, kendi ülkesinde başlamak veya sona ermek kaydıyla bir ülke havayolunun diğer iki ülke arasındaki trafiği taşıma hakkıdır.

Bu uygulama karşımıza üç şekilde çıkabilir:

a)  Geri noktalardan Antlaşmalı Devlete taşıma

b) Ara noktalardan Antlaşmalı Devletlere taşıma

c)  Antlaşmalı Devletlerden ileri noktalara taşıma

 

Bu ayrıcalıklar, ilgili ülkelerce karşılıklı yasa olarak kabul edildiğinde ancak ilgili taraflar için“hak” olurlar.

 

6. Trafik ayrıcalığı: Bir hava aracının ticari bir maksatla yabancı bir ülkeden kendi ülkesine getirdiği yolcu, yük ve postayı transit olarak yani gümrüğe sokmadan diğer bir ülkeye götürebilme hakkıdır. Diğer bir deyişle, bir ülke havayolunun kendi ülkesi üzerinden geçmek kaydı ile diğer iki ülke arasındaki trafiği (yolcu, yük ve postayı) taşıması hakkıdır. (esasen 3. ve 4. Trafik Haklarının birleşenidir)

w-6.jpg

 

7. Trafik ayrıcalığı: Bir hava aracının kendi ülkesi dışında başlayan bir uçuşunda iki yabancı ülke arasında ticari amaçla yolcu, yük ve posta taşıyabilme hakkıdır. Yani, kendi ülkesinde başlamaksızın veya sona ermeksizin bir ülke havayolunun diğer iki ülke arasındaki uçuş icra etme hakkıdır.

w-7.jpg

 

8. Trafik ayrıcalığı: Kabotaj, yani yabancı bir hava aracının bir ülke içindeki iki milli nokta arasında ticari amaçla yolcu, yük ve posta taşıma, bir ülke havayolunun diğer bir ülkenin trafiğini (yolcu, yük ve postayı), o ülke içindeki iki nokta arasında taşıma hakkıdır. Kabotaj esasen taşıyıcının kayıtlı olduğu ülkede başlayan ve sona eren taşımalar için diğer bir deyimle iç hat taşımalar için de kullanılır. 8’inci Trafik Hakkı ile iç hat taşıma hakkının diğer bir ülkenin havayoluna verilmesi söz konusudur.

w-8.jpg

w-9.jpg

 

9. Trafik ayrıcalığı: Kod paylaşımı, Bir uçuşun aynı hat üzerinde birden fazla şirket tarafından sunulması. Yolcu artık şirketlerin değil hat’ların yolcusu olmuştur. Yolcunun hangi şirketin uçağı ile uçtuğu önemli değildir, gideceği yere en kısa sürede varması önemlidir. Artık bir varış noktası için Hava meydanlarında birden fazla şirketin uçuş numarası görünmektedir.

EU (AB), sınırları kaldırınca, bu haklar 11 devlet için uygulanmıyor, çünkü tek sınır olarak kabul ediliyor. Yeni katılan ülkeler ise mevcut hakları ve ulusal ayrıcalıkları ikili antlaşmalarla düzenlemekte. Belirli bir geçiş döneminden sonra onlar da tek sınır içerisine girecekler.

Dünyanın geri kalan ICAO’ya üye ülkeleri ise tüm bu ayrıcalıkları, ikili antlaşmalarla belirlemektedirler. Bu belirleme, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik durumlar çerçevesinde yapılmaktadır.

- 110803

 

Sevgiler

081029

www.servetbasol.com
servetbasol@servetbasol.com