JAA ve SHGM

 

JAA, FAA in Deregulation sırasında nasıl bir çamura düştüğünü görerek, FAA kurallarını düzeltmek ve Avrupa ve ADB'da aynı sistemi kurmak amacıyla işe başladı.

Gelinen ilk nokta, JAA ve FAA kurallarının ortak, en azından birbirine çok yakın olmasını sağlamayı hedeflemişti.

Asıl sorun, denetim idi.

JAA, tüm ülkelerde denetimin devlet tarafından yapıldığını görmüş, bunun sakıncalarını gidermek için yeni bir ortak sisteme dönüş kararı alınmasını sağlamıştı.

Sistem çok basitti.

Devlet, politika üretecek ve CAD ler de bu politikaların uygulanmasından sorumlu olacaktı.

İlk kural ise, denetimin, sadece ve yalnız profesyoneller tarafından yapılacak olmasıydı.

JAA kuralları hala böyledir ve denetim tüm JAA ülkelerinde böyle yapılır.

1995 senesinde JAA yapılanması için Bureau Veritas Ulaştırma Bakanlığı tarafından bu görevle Türkiye'ye geldiğinde, ben de bu görevde çalışan bir uzmandım.

Ilk Sivil Havacılık Kanunu, bu standarda göre hazırlanmış ve Ulaştırma Bakanlığına teslim edilmiş ve bu arada yaptığımız tüm denetimlerde, bu kuralı uygulamıştık.

Pilot denetimi için pilotları tiplerine göre THY, Istanbul Hav.Yol, SunExpress, Onur Air vs. talip olan adaylardan seçip ekip oluşturmuş, eğitmiş ve bir CAD temsilcisi eşliğinde, uçan pilotları bizzat o tipte uçmakta olan pilotlarla denetlenmesini sağlamıştık.

CAD temsilcisi bir devlet memuru idi ve uçaktaki denetime katılamamakta idi. Zaten uçakta denetim bir kişi ile yapılırdı ve onun da çok özel kuralları vardı. (Uçuş boyunca sadece gözlem yapacak, not bile almayacak, hareketleri ile varlığını hissettirmeyecek vs. vs.)

Yerdeki denetimlerde de sadece gözlemci idi. Yerdeki onlarca "meslek" hakkında bilgisi olması zaten mümkün değil.

Kargo bölümünü diğer kargocular, Harekat Uzmanı’nı diger şirket harekat uzmanları, Bilet Satışı diğer şirket bilet satış uzmanları denetlemekte idiler ve CAD sadece gözlemci olarak bulunurdu.

Ratioflug kuruluş aşamasında, aynı sistem Frankfurt'da oldu. Bizi denetlemeye LH ve German Wings den denetçiler geldi ve Alman CAD memuru gözetmen olarak etrafta dolaştı durdu.

Bu yeni çıkan Sivil Havacılık Kanunu, her şeyin Devlet tarafından yapılmasını öngörüyor.

Bir A340 pilotunun Line Check kontrolü sırasında orada birisi hangi lisans sahibi Devlet Memuru olarak oturursa otursun, bu kontrolün yapıldığından fiziki olarak bahsedilebilir ancak.

 

Buraya yazdıklarım dilek ve temenni değil.

JAA, her CAD için nasıl kurulması, nasıl çalışması ve kimlerle çalışılacağını da kurallara bağlamıştır.

Bu konuda ilgili bölüm JAR AGM bölümüdür.

Operation ile ilgili bölüm olan JAR AGM Sec.4 Part.2 deki madde şudur,

 

CHAPTER 3: TRAINING AND ACCREDITATION OF INSPECTING STAFF

3.1      General

3.1.1   All Inspectors must be suitably trained, qualified and experienced for their role. No hard and fast rules on qualification can be made because the particular circumstances of each Authority and each operator will differ. It is, nevertheless, most important that in every instance, an Inspector should, by background and experience, command the professional respect of the operator's senior personnel. Senior personnel, in this context, include those who are responsible for establishing the company's operating procedures and standards including training managers. It follows that Flight Inspectors will normally have:

- current, or recent, experience as a licensed pilot on a commercial aircraft which is comparable to that flown by the operator; and

- operational experience appropriate to the AOC holder's activities.

 

Sistem,

1925 de Tayyare Cemiyeti,

1933 de Havayolları Devlet İşletme İdaresi,

1954 de Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı

1987 de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

2005 de ise konu ile ilgili kanunu çıkarabilmiştir.

İlk kurum ile kanun arasında 80 yıl süre geçmesi gerekmiştir ve bu sürenin de iyi kullanıldığı söylenemez.

Meslekler, üyelerinin bilgi, beceri ve tavırları ile toplumda yer bulurlar.

Bu nedenle Meslek Odaları çok önemlidir. Kanunla korunurlar.

Dernekler amatör topluluklardır. Resmi olarak hiç bir yaptırımları yoktur.

“Possunt quia posse videntur”.

Vergilius, diyor ki;

“Yapabilirler, çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar”.

Pilotluğun hatta ve hatta daha birçok konunun meslek'ten sayılmaması, "meslek" kavramının ne anlama geldiğini bilmemekten kaynaklanıyor.

Böyle olunca, bu konu başlığı altında yüzlerce "anı" yayınlayacak zenginliğe sahip olunduğunu görecek ve "Ne Yapmalı?" sorusunu önce "Birşeyler Yapmalı"ya çevirerek, sonra da "Meslek" Kavramı etrafında birleşmenin hedef alınmasını sağlamalısınız.

"Video meliora proboque deteriora sequor”.

“Iyi yolu görüyor ve takdir ediyorum ama kötü yoldan gidiyorum."

Bu tamamen sizlerin seçimine kalmış bir konu.

Sevgiler

081228

www.servetbasol.com
servetbasol@servetbasol.com