TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ

 

Önsöz

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi, Birliğimiz tarafından Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemi esas alınarak hazırlanmıştır.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE), Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır.

Avrupa Birliği‘ne üye ülkeler NACE ve NACE‘den türetilmiş olan kendi ulusal sınıflamalarını NACE’nin 1970‘deki gelişiminden itibaren kullanmaktadırlar: NACE, Avrupa istatistik sistemi içerisinde karşılaştırılabilir istatistikler üretmek amacıyla kullanılan istatistiksel altyapının ayrılmaz bir parçasıdır.

Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı, NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

Madde;

51.1 Havayolu ile yolcu taşımacılığı

51.10 Havayolu ile yolcu taşımacılığı

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;

- belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı,
- yolcular için çartır seferleri,
- turistik ve gezi uçuşları.

Kapsam dışı olanlar;

- operatörsüz olarak hava taşımacılığına ait araçların kiralanması, bkz. 77.35.

51.10.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı

51.10.02 Yolcular için çartır seferleri

51.10.03 Turistik ve gezi uçuşları

51.10.04 Yolcu taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların "TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 274 / 374" kiralanması

51.10.05 Genel havacılık faaliyetleri eğitim veya gezi amaçlı olarak havacılık klüpleri tarafından yapılan yolcu taşımacılığı.

51.10.99 Diğer havayolu ile yolcu taşımacılığı

 

51.2 Hava yolu ile yük taşımacılığı

51.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;

- belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı,
- havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı,

51.21.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı

51.21.02 Havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı

51.21.03 Yük taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların kiralanması

51.21.99 Diğer hava yolu ile yük taşımacılığı

 

18 Temmuz 2005

Levent GENÇYÜREK

Maliye Başmüfettişi

9 Eylül Üniversitesi İşletme Fak.Öğretim Görevlisi

gencyurek@yahoo.com

 

Meslek Odaları ve Vergi

Meslek odaları; meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin gelişimini sağlamak ve meslek disiplini korumak amacıyla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Tabipler Odası, Makine Mühendisleri Odası, Mali Müşavirler Odası vb. meslek odası olarak faaliyet göstermektedirler.

İlmi amaçlı dernekler “Kurum”, siyasi amaçlı dernekler “Parti”, sportif faaliyetli dernekler “Kulüp”, mesleki dayanışmayı ve ortak menfaatleri korumak amacıyla kurulan dernekler de “Sendika ve Oda” olarak tanımlandığından, Meslek Odaları vergi kanunlarının uygulanması açısından dernek olarak kabul edilmektedir.

http://www.alomaliye.com/levent_genc...ek_odalari.htm

 

TALPA nın 6. Faaliyet Dönemi Bildirisinde yer alan teklif ve çalışmalarından;

 

Şu an için "Meslek" kapsamında olmayan Piot ve Yer Hizmetleri personel yasası çok önem arz etmektedir.

1. HAVA İŞ YASASI

2. PİLOTLAR BİRLİĞİ / PİLOT ODALARI YASASI

yanı sıra, Yer Hizmetleri grubunun da bu yasaya ilavesi, Türk Sivil Havacılığının geleceğini belirleyecektir.

Hedef ve projelerimiz ; başlığı altındaki

11. Uçuş okulları ile temas ve çalışmaların sürekliliği ve geliştirilmesi,

maddesinin mesleki okullar olarak genişletilerek yasalaşmasına çalışmak, Türkiye'deki Sivil Havacılık Yüksek okulları'nın nitelik ve niceliğini de olumlu yönde etkileyecektir.

Bu konuda tüm desteğin verilmesi, gönüllü çalışmalara katkı, hepimizin görevidir.

Sivil Havacılık Yüksek Okullarının katkıları yadsınamaz bir etki ve destek olacaktır.

Tüm Havacılık sanayinde çalışanların dikkatle takip etmeleri zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır.

Bu, hemen gerçekleşebilecek bir konu olmamakla birlikte, daha fazla geciktirilmesini engellemek anlamına gelmektedir.

Lütfen bu çalışmaları takip edelim ve desteklemek için elimizden geleni yapalım.

 

Sevgiler

090102

www.servetbasol.com

servetbasol@servetbasol.com