YUMUŞAK GEÇİŞ

mi?

JAA-EASA ve Türkiye

 

 

Önce tarihçesine bakalım.

 

30 Aug / 02 Eyl 2002 - 51. Yalta DGCA* toplantısı

JAA*/EASA* ilişkileri ilk defa ele alındı.

Geçiş sürecinde 3. tercih diye adlandırılan kural düzenleme ve sertifikalama işlemlerine EASA 'ya üye olmayan devletlere de açık olarak devam edilmesine karar verildi.

4. tercih ki JAA' in tümden EASA olarak devam etmesi idi, son çere olarak adlandırıldı.

 

28 Eyl 2003

EASA faaliyetlerine başladı. Bakım ve lisanslama konularında uyum gösteren devletler, EASA'ya geçtiler. İşletme ve Pilot sertifikasyonu için EASA Reg. (EC*) 1592/2002 çıkarıldı. Bu gelişmeler üzerine JAA, bir "Yol Haritası" geliştirme kararı aldı ve bu nedenle bir çalışma grubu kurdu.

FUJA* - Future of JAA. Bu çalışma grubuna JAA, JAAC*, EASA, ECAC* ve bazı DGCA temsilcileri katıldı. FUJA' nın asıl amacı JAA' in EASA'ya ne zaman, nerede ve nasıl geçileceğinin detaylarını saptamaktı.

 

13-14 Nis 2005

İlk FUJA raporu DGCA/123 olarak yayınlandı.

 

26 Aug 2005 Romanya

FUJA Son rapor, bu özel toplantıda hazırlandı ve geçiş süreci ve detayları belirlendi.

Bu detaylar,

·     Lisanslama - Certification,

·     Kurallar – Regulation

·     Düzenler - Standardisation,

·     SAFA* Konuları,

·     Uluslararası işler

ve

·     İdari konular olarak belirlendi.

2006 baharında görüldü ki EASA'nın Uçak İşletmeciliği (A/C OPS) ve Pilot Lisanslama (LIP) konularında daha çok çalışması ve uyum çalışmasını hızlandırması gerekmekte.

 

09 May 2006

Böyle bir gelişme karşısında JAA, JAA Liaison Office (JAA LO*) görevlerini genişleterek sadece JAA-EASA ilişkileri ile sınırlı değil, kural yapma çalışmalarını da (NPA*) devam ettirerek EASA'ya aday ülkelerin de bu geçişten zarar görmemesi amacıyla Sektörel Ekip çalışmalarına devam karını aldı.

Tabii bu çalışmalar teknik olarak, tümüyle EASA adı altında yapılacaktı.

 

31 Agu 2006

Tüm bu gelişmelin yasal altyapısı olan JAA T*, ECAC yönetimince 1 Eyl 2006'da yürürlüğe girdi. Artık EASA geçiş sürecinde JAA (Rule Making Process), kural koyma yöntemi, JAAC'nin onayı ile JAA T ve EASA tarafından yürütülecektir.

 

Şub 2007

JAA T, yeni merkezi olan Köln'e EASA olarak taşındı ama eğitim merkezi yine Hoofddorp'da devam etmektedir.

 

03 Agu - 03 Eyl / 2007

Lefkoşa'da yapılan 56. ECAC toplantısında, JAA' in talebi ile FUJA uygulamasına başlanıldı. FUJA II Çalışma Grubu, Lisanslama (LIP) ve İşletme (OPS) konularına ağırlık verdi. İnce ayarlamalar ile hasarsız geçişin sağlanması için temel kararları bu toplantıda alındı ve JAA terk edilene kadar tüm çalışmalar planlandı.

Bu planlama şu temel konu başlıklarından oluşuyordu,

·     JAA-LO' nun kesin kapanma tarihi

·     JAA-TO' nun gelecekteki yapısı,

·     JAA üyesi olup EASA üyesi olmayan ülkeler ile ilişkiler,

·     Hukuksal ve kurumsal sorunlar

FUJA II çalışma grubu, Ekim ile Şubat 2007 arasında 4 toplantı gerçekleştirdi. Ara rapor ECAC DGCA/128 olarak yayınlandı.

 

18 Mar 2008

JAAC-JAAB birleşik toplantısı sonucu FUJA II raporu onaylandı ve bu onayı takiben 19 Mar 2008 tarihinde ECAC DGCA/129 kararı ile resmileşti.

Özetle kabul edilen kararların önemli maddeleri şunlardır:

·     JAA sistemi, JAA LO dâhil 30 Haz 2009'da kapatılacak. Buna ilave olarak Kıbrıs Antlaşması, tüm üye ülkeler ECAC tarafından 18 Haz 2008 tarihinde yayınlanacak olan karar uyarınca tek taraflı feshedilecek.

·     JAA TO (Eğitim Bölümü), ECAC - Hollanda Vakfı ile birlikte JAA Kuruluşu olarak hizmet vermeye devam edecek.

·     EASA, pan-Avrupa yaklaşımına uymak isteyen EASA üyesi olmayan ülkelere yardımcı olacak bir ofis kuracak ve ilişkileri bu ofis kanalı ile yönlendirecek. ECAC böyle bir kurumun varlığını ve yetkilendirilmesini teşvik etmektedir.

ECAC yetkilileri bu kuruluşun meydana getiren pan-Avrupa üyelerinin havacılık sahasında ortaya konan gelişme ve ilerlemenin çok yararlı olduğuna inandıklarını ve üye olmayan ülkelerin teşvik edilmesi ve hiç bir yardımın esirgenmemesi, bu ülkelerle ilişkilerin çok iyi kurularak karşılıklı ziyaretler ile katılıma teşvik edilmesinin çok yararlı olacağı inançlarını belirttiler.

 

* Kısaltmalar;

DGCA     General Directorate Civil Aviation – (Sivil Havacılık Genel Müdürü)

JAA        Joint Aviation Authorities – (Birleşik Havacılık Otoriteleri)

EASA     European Aviation Safety Agency – (Avrupa Havacılık Güvenlik Kurumu)

EC          European Community – (Avrupa Topluluğu)

FUJA      Future of JAA – (JAA in geleceği)

JAAC      JAA Committee (İdari ve Teknik Yapılanma kurulu)

ECAC     European Civil Aviation Conference – (Avrupa Sivil Havacılık Konferansı)

SAFA     Safety Assessment Of Foreign Aircraft (Yabancı Uçak Güvenlik Denetimi)

JAA LO   JAA Liaison Office – (JAA ilişkiler ofisi)

JAA T     JAA Transition – (JAA Geçiş)

NPA       Notices Of Proposed Amendment – (Teklif Edilen Değişiklik Bildirisi)

 

Konu ile ilgili SHGM sitesinde mevcut çekinceler okunmaya değer.

 

http://www.shgm.gov.tr/index2.html

-      AB üyesi olmayan ülkelerin gelecekleri konulu JAA/EASA Çalıştayı 4–5 Şubat 2009 tarihlerinde Tiran’da düzenlendi…

-      Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ECAC tarafından Entegrasyon toplantısı düzenlendi…

-      JAA Eğitim Organizasyonu ECAC’a Devredildi...

 

Şu an içinde bulunduğumuz durumu incelersek;

Halen imzalamış ve üyesi bulunduğumuz JAA kuruluşu, 30 Haz 2009’da ortadan kalkacaktır.

Ülkemizde üye olmadığımız bir kuruluşun standartlarını benimseyecek bir hukuksal altyapı da mevcut değildir.

İlk çözüm olarak görülen EASA kurallarının millileştirilip uygulamaya konması, çok zor bir süreçten geçeceğimiz anlamını taşımaktadır.

Bunu kısa sürede gerçekleştirebilsek dahi, bir bütün olarak bakıldığında, hukuken çok zor durumlarda kalabileceğimiz ve bundan hem ekonomik hem de manevi zarar göreceğimiz açıktır.

Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü konun takipçisi olmakla birlikte, havacılık sektöründe mevcut her bireyin, kurum ve şirketin, istendiğinde tüm gücü ve gayreti ile yardıma devam edeceğine gönülden inanıyorum.

 

Sevgiler

090218

www.servetbasol.com

servetbasol@servetbasol.com