EASA'nın JAA'den Farklılıkları

 

Tüm Havacılık standartları şu sıra ile oluşur.

 

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

1.     Uluslararası Havacılık Hukuku

2.     Kamu Hukuku

3.     Özel Hukuk

4.     İkili Anlaşmalar

 

ULUSLARARASI HAVACILIK HUKUKUNU OLUŞTURAN KURUMLAR

1.            ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu (Sözleşmesi).

1.1.     International Air Services Transit Agreement - Doc.7500

1.2.     International Air Transport Agreement

1.3.     Convention On International Civil Aviation - Doc.7300

 

BÖLGESEL HAVACILIK HUKUNU OLUSTURAN KURUMLAR

Eskiden JAA idi, kendini feshetti. Uyma ve uygulama kanunen zorunlu değildi ve üye ülkeler bu tavsiyeler üzerinde istedikleri gibi oynamakta idiler.

bknz: http://www.servetbasol.com/Articles/ucuyorum/yumusakgecis.htm

EASA bu kuralları kanun yaptı. Ya da bu kurallar, şimdi EASA adı altında kanunlaştı. Bu kuralları ülkelerinde kanun yapanlar katılabiliyor ancak.

 

Türkiye, Avrupa Birliği'nin sivil havacılık kurallarını uygulama zorunluluğu olmadan Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA'nın kural koyma faaliyetleri kapsamında oluşturacağı tüm çalışmalara eşit katılım hakkı elde etti.

Avrupa Sivil Havacılık Konferansı'nın (ECAC) 7-8 Temmuz 2009 tarihlerinde Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda, AB üyesi olmayan ECAC üyesi ülkelerin JAA'nın kapatılarak yetkilerinin EASA'ya devredilmesinin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bir anlaşma imzalandı.

EASA ile ilişkilerin hukuki bir zemine oturtulması amacıyla Türkiye'nin yoğun girişimleri sonunda imzalanan anlaşma ile ülkemiz Avrupa'da sivil havacılık alanında gerçekleştirilmesi planlanan tüm değişikliklerden önceden haberdar edilme, EASA'nın kural koyma faaliyetleri kapsamında oluşturacağı tüm çalışma gruplarına eşit haklarla katılım sağlama ve EASA'nın Yönetim Kurulundan sonra en önemli organı olan AGNA'da (Ulusal Otoriteler Danışma Kurulu) temsil edilme hakkını kazandı.

Askeri konuların tamamen kapsam dışında bırakıldığı söz konusu anlaşma uyarınca, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü AB sivil havacılık mevzuatını otomatikman ve aynen kabul etme yükümlülüğü olmadan, yani kural koyma konusundaki yetkisini AB'ye devretmeden ve imzalamış olduğu diğer işbirliği anlaşmalarındaki haklara ve yükümlülüklere herhangi bir kısıtlama gelmeksizin EASA ile ilişkilerini sürdürebilecek.

Alıntı: http://web.shgm.gov.tr/kurumsal.php?page=haberler&id=1&haber_id=816

 

YÖRESEL HAVACILIK HUKUNU OLUSTURAN KURUMLAR

1.     ECAC - The European Civil Aviation Conference

1.1   Talimatlar

2.     EUROCONTROL

2.1   Talimatlar

 

ULUSAL HAVACILIK HUKUNU OLUSTURAN KURUMLAR

1.            SHGM - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

1.1        Kanunlar

1.2        Tüzükler

1.3        Talimatlar

2.            DHMI - Havameydanları Daire Başkanlığı

2.1        Talimatlar

 

Elimizde şu an Uluslararası bir tek ICAO Annex'leri var kanun olarak kabul edilmiş ve bizler de bu kurallara uymak zorundayız.
Örnekleyerek incelersek;

Annex-1 son Rev. 22.11.07.

Annex-2 son Rev. 20.11.08

Annex-6 son Rev. 20.11.08 eff 01.01.10

 

Şimdi 20 Kas 2008 de yayınlanan ve 01 Ocak 2010 da yürürlüğe girecek olan bu değişiklik,

"definitions and Standards to align required navigation performance (RNP) and area navigation (RNAV) terminology with the performance-based navigation concept."

kimleri, nasıl ve hangi şartlarda etkileyecek?,

mevcut talimat/yönergelerimizi düzeltmek zorunda kalacak mıyız?,

işletme talimatları etkilenecek mi?,

düzeltme gerekli ise mevcut talimat/yönergeler değiştirildikten sonra mı şirket talimatları değiştirilmeli? ,

gibi sorulara cevap arayacak bir kurum içi yapılanma mevcut değil.

 

Kurum içerisinde ‘Belge Destek Ofisi’ olmadığı için, yaşayan Havacılık Hukuku üzerine inceleme yapan, değişikliklerin ulusal talimat / yönerge üzerinde yaratacağı aksaklık / aykırılık / değişiklik etkilerini inceleyip, ulusal kanun / talimat / yönerge üzerinde gereken/uygun görülen düzeltme / ilave / aykırılık çalışması yapmak nerede ise olanaksızdır.

 

Tüm kanun, Tüzük ve Talimatlarda kullanılan kısaltmaların toplandığı SHGM Kısaltmalar Talimatı bile henüz yayınlanmamıştır.

Mevcut yasalarımız, birbirleri ile çelişmektedir.

Konuyu SISTEM olarak ele alamayışımız, yapılanma sürecini de uzatmaktadır.

Havacılık kavramı, “içerisinde Hiçbir Meslek barındırmamaktadır” derken bunu kastetmekteyim.

 

- SISTEM gereği yapılmak zorunda olanlar vardır ki kimsenin tercihinde değildir,

- SISTEM dışı yapılmak zorunda olanlar vardır ki tercih kişinin elindedir.

 

Rüzgarın savurduğu yere gitmek isteyenler olabilir, ne çıkarsa bahtına.

Aslolan rüzgarın gücünden yararlanarak bir şeyler üretmektir toplum yararına.

 

Sevgiler

Servet BASOL

091110