2010 Senesi ve Hafta 52

 

Planı olanlar, her günün akşamı, her hafta sonu, her ay sonu ya da her sene sonu aynı soruyu sorarlar.

·     Nasıl geçti?

·     Planın neresindeyim?

·     Hedefe giden yolun neresindeyim?

·     Yarın ne yapmalıyım?

Bende kendime bu soruları yüksek sesle sorayım istedim.

Doğal olarak senelik bir değerlendirme olacak bu.

 

Bu sene nasıl geçti?

Uluslar arası çapta havacılık A380 ile tanıştı. Kavram açısından ya da havacılık açısından bir yenilik değil. Yine aynı Yük ve Denge, yine aynı FMS, PMS ve diğer bilgisayarlar.

Devreye ne kadar çok bilgisayar girer ve uçak boyutları ile ağırlıkları artarsa, o kadar fazla yetişmiş insan gücüne gerek duyulacaktır.

Yetişmiş insan gücüne yapılacak yatırımlara hem ulusal hem de bölgesel anlamda yeni bir kavram ilave edildi: ATSEP.

ICAO Annex-10 ile bu tip personeli tanımlamış, DOC 7192 - AN/857 Part E2 Training Manual ile eğitim talimatı yayınlamış, EUROCONTROL nasıl uygulamaya konacağı ile ilgili ESARR 5 yayınlamış, biz de Havapersonel ve taslaklara SHY2096 koyarak bu iki belgenin olgunlaşmasını beklemekteyiz.

 

Burada dikkatimi çeken önemli gelişme, SHGM belki ilk defa bir “sertifika” yönetmeliği hazırlamıştır. ICAO, devletlerin lisans ya da sertifika sistemlerini kullanmakta serbest bırakmış ve SHGM, sertifikalandırmayı tercih etmiştir.

Bu durumda artık Lisans yerine “Yetkilendirme” ve Sertifika yerine “Belgelendirme” demeye başlasak iyi olacak sanıyorum.

 

Ulusal olarak baktığımda ise iki ayrı yolda ayrı ayrı ilerliyoruz. SHGM kendi yolunda, havacılık sanayi kendi yolunda ilerlemeye çalışmakta. Çünkü iz bırakanların arasına uzun yıllar sonra bir Ulaştırma bakanı girmiş görünmekte. Artık kendisi bu atılımı ile anılacak. Tren Yolu ve Raylı Ulaşıma verdiği önem ve yatırım, onu iz bırakanlar arasına şimdiden soktu.

 

Ne yazık ki planın ve hedefin neresindeyim sorularını Sivil Havacılık Sanayi soramıyor çünkü ortada plan yok (en azından bizim de bildiğimiz) ve yarınların ne getireceğini, ne getirmesi gerektiği hakkında bilgi de yok.

Geriye kişisel plan yapmak ve tabandan tavana ulaşarak planını gerçekleştirmek kalıyor.

 

Hiçbir başarının cezasız kalmayacağını bilerek nereye kadar gidilir, ne kadarı gerçekleşir, ancak idealist bir yaklaşımla yürütülecek bir uğraşı. En kötü tarafı ise bu ortamda bu uğraşın dördüncü boyutunun olmayışı (zaman).

 

Yine de insana yatırım için elimizden geleni yapmaya, tüm kurum ve kuruluşları destekleyerek güç oluşturmaya ve geleceğimiz olan gençlere daha temiz, daha düzgün ve daha bilimsel bir dünya bırakabilmek için her bir oluşuma zaman ayırmaya özen göstermeliyiz.

 

Birisi benden önce yaptı ise aferin demeyi, birisi benim rakibim ise ondan daha iyisini yapmayı, birisi tenkit etti ise, onun gözü ile görebilmeyi ve birisi bir eser yarattı ise bizim en az iki eser yaratmayı öğrenmemiz lazım.

 

Yarın ne yapmalıyım?

Sivil Havacılık Yüksek Okullarının tüm bölümlerinde İngilizce yoğun olarak okutulmalı, hangi bölümden mezun olursa olsun, sahası ile ilgili İngilizce kitapları yorumlayacak seviyede İngilizce öğrenim görmelidirler.

Sivil Havacılık Yüksek Okulları, SHGM tarafından yetkilendirilmeli, dersleri Lisans ve Sertifika sahibi öğreticiler tarafından verilmeli, SHGM tarafından denetlenmeli ve mezuniyet diploması, kazanılacak Lisans ve/veya Sertifika ile birlikte verilmelidir.

Ortada çok güzel bir örnek var:

Yeni Taiwan Sivil Havacılık Kanunu;

Article 27

With a view to cultivating civil aviation personnel, Ministry of Transportation and Communication (MOTC) may consult with the Ministry of Education (MOE) to establish a civil aviation school, or ask MOE to increase or adjust related departments in existing academic institutions.

Any private civil aviation training institution shall apply to MOTC for approval prior to getting accredited.

MOCT shall establish rules governing the above said airmen’s training institutions with regard to classification of training, organization, application for setting up such a school, application for a permit, its cancellation and renewal, procedure for student enrolment, qualification of trainees, curriculum of training, facility and equipment for training, qualification of the faculty, as well as collection of license fees and management of training.

Bu okullardan mezun olanlar "Vasıflı" ve "Lisanslı" mezun olacaklar.

Görüleceği üzere, günü kurtaran değil, geleceği oluşturan bir yasa ile "SHYO" kavramına da açıklık getirmişler.

Gelişmenin devamlılığı için Eğitim Bakanlığını da devreye sokmuşlar.

Her isteyen de okul açamayacak.

Açanlar da MOTC istek ve taleplerine uygun olduğu sürece eğitim verecekler.

Seçilenlerin yetenekleri bazılarına göre kısa düşecek,

Ardından gelenler ile boşluğu doldurmaya çalışacaksın,

Üstelik de hedefin ve süre kısıtlaman yok iken bunları başaracaksın.

Eğitim ve öğretim

Madde 99 – Sivil havacılık sahasında eleman yetiştirmek veya bu sahada öğrencileri yüksek öğretime hazırlamak amacıyla; Ulaştırma Bakanlığına bağlı lise veya dengi okullar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesine uygun olarak açılabilir.

Gerçek ve tüzel kişiler de aynı amaçla 625 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu esaslarına göre özel okullar açabilirler.

Sivil havacılık sahasında meslek elemanı yetiştirmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki esaslara uygun olarak yüksek okullar kurulabilir.

·      Milli Eğitim Temel Kanunu

·      Özel Eğitim Kurumları Kanunu

·      Yükseköğretim Kanunu

Bu kanunlar ile meslek oluşmayacak ve meslektaş yetişmeyecek çünkü SHGM şartları ve denetimi olmayan bir eğitimden bahsediyoruz. SHGM bu yetkileri devretmiş görünmekte.

Bunlar benim düşlerim ve yarın için duyduğum endişelerim.


Her zaman olduğu gibi yazımı bir soru ile bitirmeden önce yeni yılın hepimize sağlık, akıl, yeni fikir getirmesini ve bunların ışığında plan yaparak başarıyı yakalamayı öğretmesini diliyorum.

Sahi, sizin endişeleriniz hangileri?

Sevgiler

Servet BASOL

101227