Diş Doktorları CRM uygulayacak

 

J Am Dent Assoc, Vol 141, No 8, 1010-1018. © 2010
American Dental Association

 

JADA Continuing Education

Adaptation of Airline Crew Resource Management Principles to Dentistry

 

Tarihçesi: Havacılık sanayii insan hatalarını en aza indirmek için CRM (Ekip Kaynak Yönetimi) uygulamakta. Dişçilik de bu uygulamayı dişçi hatalarını en aza indirgemek için kullanacaktır. Hazırlanacak olan Kontrol Listeleri (Check-List) hataların en aza indirilmesinde yardımcı olacaktır.

Yöntem: Sağlık bakım sistemleri, tıbbi hatalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Son 30 yıl içerisinde havayolu endüstrisinin uyguladığı hataları en aza indirme stratejisi, tıbba da uygulanacak. CRM; bilgi, donanım ve insanın en uygun şekilde hataları azaltılıp erken tanımına imkan veren güvenlik sistemidir.

Düzen: Güvenliği sağlamak için diş doktorları (practitioners) ileri-görüş yöntem bilimini uygulamalıdırlar. İnsan hatası önlenemeyeceği gerçeği, geri dönülmez sonuçlar oluşmadan hatayı tespit ve engellemek için, tehdit ve hata yönetim teknikleri (Threat & Error Management) kullanımına gerek duymaktadır. Risk çözümleme (risk analysis), durum farkındalığını (situational awareness) arttırarak muhtemel dişçilik hatalarının azalmasını ve engellemesini sağlayacaktır. Etkinlik, erken hata tanımı ile artacaktır.

Sonuç: Yazarlar, hata tespit oranını arttırmak için "randevu gözden geçirme", "yöntem öncesi", "yöntem", "uygulama öncesi" ve "uygulama sonrası" adı altında dişçilik uygulamalarını organize edebilmek için kontrol listeleri (Check-List) üretmişlerdir.

http://jada.ada.org/cgi/content/abstract/141/8/1010

 

“CRM konusunda yapılan bir çok araştırmalarda Türk örf ve adetlerimizin CRM' in tam anlamda kokpitlerde uygulanmasını önlediği tespit edilmiştir.!

Hocam ve Kaptanım gibi hiyerarşiden kaynaklanan ve modern havacılıkla ilgisi olmayan bu gereksiz unvanların kullanıldığı ortamda eğitilen genç pilotlarımız, sivil kokpitlerde hala askeri rütbesini taşıyan kaptanlarla uçmuş veya uçmaya devam etmektedirler.

Türkiye, kokpitte hiyerarşinin en yüksek olduğu Japonya, Çin, Malezya, Fas, Filipin ve Tayvan gibi ülkeleri sıralayan listelerin en başında yer alırken, THY’nin en çok kaza yapan şirket unvanını alması da bir tesadüf değildir.

Yine buna ek olarak “Kaptan her şeyi bilir”, “Acil bir durumda uçağı kumandalarını kaptan ele almalıdır”, “Ekibinin fikrini soran kaptanlar zayıf karakterlidir” gibi modern havacılıkta yeri olmayan hurafelerle eğitilmiş ve eğitilmeye devam eden genç pilotlarımız, CRM mekanizmasının bir parçası olan “Kokpitte izleme ve müdahale” konularında çok zayıf kalmakta, gerektiği yerde müdahale etme yerine susmayla yetinerek, biraz sonra oluşacak kazanın hatalar zincirine halkalar eklemektedirler.

Kokpitte rütbe ve hiyerarşinin bulunmadığı ABD, Almanya, İsveç, Danimarka, Norveç gibi ülkelerin pilotları kokpitte kendilerine verilmiş rolleri (Kaptan ve First Officer) yerine getirirken,  uçuş emniyetinin gerektirdiği yerlerde CRM tekniklerini çok iyi bir şekilde uygulamakta ve oluşmakta olan hatalar zincirini zamanında kırarak kazanın oluşmasını engellemektedirler. Bilindiği gibi uçak kazaları sadece bir tek sebepten değil hatalar zinciri dediğimiz birçok hatanın bir araya gelmesinden oluşur. İşte CRM bu kazaya sebep olacak hataların kazayı oluşturmadan farkına varılmasına yardımcı olurken, CRM Kültürü de kokpit içerisinde CRM tekniklerinin - işimi kaybederim - korkusunu yaşamadan rahatça uygulanmasına imkan vermektedir.

Gerek yurt içinde gerekse yurtdışında modern bir eğitimle yetişmiş genç pilotlarımızın, CRM tekniklerini tam anlamıyla kokpitlerde uygulayabilmeleri için her şeyden evvel şirketlerin adı geçen CRM Kültürünü benimsemeleri ve kokpitlerde gerçek anlamda uygulandığını kontrol etmeleri gerekmektedir. 

Engin AKSÜT (01.07.09)”

http://www.medyafaresi.com/yazi/34/engin-aksut-crm-ve--ucus-emniyet-kulturu.html

 

Burada konunun sahiplerinden biri olan bir pilot arkadaşımın düşüncelerine yer verdim.

Böyle bir uygulamanın yansıması da SHT-SMS Güvenlik Yönetim Sistemi içerisinde bu sefer ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları olarak karşımıza çıkmaktadır.

CRM; Pilotları, Kabin Personelini, Hava Trafik Kontrolörleri ve Uçuş İşletme Uzmanlarını kapsar.

Bilgi, donanım ve insan uyumunun (CRM), "ölçülebilir" bir düzen içerisinde uygulanabilirliğine Güvenlik Yönetim Sistemi (SMS) denir.

Biri (CRM) olmadan, öteki (SMS) olmaz.

(State Safety Programme) SSP olmadan da (Safety Management System) SMS olmaz.

Bu nedenlerden dolayı CRM kavramını yaygın bir şekilde yerleştirmeli ve uygulamalıyız.

CRM için SOP ne kadar önemli ise, "takım" olmak da bir o kadar önemli.

Yıldızlar topluluğu, görsel ve psikolojik güzellik katabilir gösteriye.

Bir takımın takım gibi olması ise doyumsuz güzellikler katar.

Takım oyununda düzen vardır, yardımlaşma vardır, kontrol ve otokontrol vardır, her şeyden önemlisi ortak bir anlayış ile sezgi vardır.

Şu sıralar yabancı öğretmen karşıtı yazılar okuyoruz.

Bu yazılar bana başka bir çağrışımda bulundu.

Yabancı pilot yerine yabancı öğretmen pilot sanki daha uygun olacak gibime geliyor.

Hani şu hitap tarzları ve hurafe dolu eğitim sistemini hatırlayınca.

Yabancı pilota Hayır,

Yabancı öğretmen pilota Evet.

Sahi, siz ne dersiniz?

 

servetbasol.com

110124