EĞİTİMİN GÜCÜ-GÜÇLÜ EĞİTİM

 

ICAO DOC 7192 – ATSEP Training Manual

(ATSEP approved in October 2004, updated August 2009)

 

11.4        PRACTICAL SECTION ENHANCED BY ON-THE-JOB TRAINING

11.4.1     The purpose of this section is to give the trainee the practical skills required to apply the knowledge gained in the environment and theoretical courses. These skills will enable the trainee to operate and maintain the equipment.

11.4.2     Within this section, the trainee will perform basic operations, troubleshooting exercises, replacement and testing of faulty modules and alignment and calibration (if needed). The trainee will also apply the procedures particular to the measurement, testing, and re-starting of the system/equipment in order to certify that it meets the standards.

11.4.3     This section includes practical exercises and OJT training where the trainee works on live equipment under the supervision of an experienced ATSEP or instructor.

 

13.4.3     On-the-job training and coaching training

13.4.3.1  The course is designed for ATSEP who are already, or will be, carrying out on-the -job training or coaching at a technical unit. The on-the-job training phase and practical exercises on equipment (standby or real equipment or special equipment for development and training purpose) is well recognized as critical in the training of an ATSEP. It is necessary to give the instructor a series of teaching techniques and coaching practices which, if adopted, will increase the quality and the efficiency of the OJT and will also increase the safety and decrease risk when dealing with equipment. The course should provide appropriate training for those involved in coaching and practical training on equipment, suggesting the appropriate means of carrying out this training. It should also provide and recommend a code of practise for the instructor.

 

ECAC :

ESARR 5 gereğinin yerine getirilmesinin temel şartı olarak EUROCONTROL, öncelikle ECAC üyelerinin eğitimine yoğunlaşmaya karar verir.

 

EUROCONTROL:

Guidelines for a Common Basic Level of Technical Training for Air Traffic Safety Electronics Personnel (EUROCONTROL, 2004b-T2, Ed.2.0)

Guidelines for a Common Qualification Level of Technical Training for Air Traffic Safety Electronics Personnel (EUROCONTROL, 2003-T32)

Guidelines for a Common System/Equipment Rating Training for Air Traffic Safety Electronics Personnel (EUROCONTROL, 2006a-T43)

 

Bu arada EUROCONTROL yeni bir Tanım (Terminology) gündeme getirir.

OST : On Site Training

Guidelines for the Competence Assessment of ATSEP

1.3  Terminology

In order to be consistent with other EUROCONTROL documents on ATSEP training, this document uses the term On-Site Training (OST) and not the ICAO term On-the-Job Training (OJT). The reason for this difference is that the European view is that OJT implies training on “live” operational systems and equipment. However, ATSEP operational training is normally carried out on “off-line” systems and equipment and therefore OST is a more appropriate term.

 

İşte EUROCONTROL, ICAO DOC 7192-11.4.2 ve 3 de bahsi geçen "apply the procedures particular to the measurement, testing, and re-starting of the system/equipment" kısmından dolayı OST tabirini kullanmıştır.

Düşünün, uçaklar ILS yapıyor ve siz "haydi ILS'i kapatalım, sadece 7 saniye sonra açalım ve etkilerini görelim” diyemez ve bu işlemi canlı bir ortamda yapamazsınız.

 

EUROCONTROL üyeleri için 2005 Nisanında zorunlu bir uygulama haline dönüşen bu sistem, bizde 2007 yılında uygulamaya konmuş ve geçenlerde ulaştırma bakanı işin önemini; "İster uluslararası konvansiyonlar olsun, ister başka ticari kaygılar olsun, bizim hiçbir zaman havacılık seyrüseferinin emniyeti bakımından yapmamız gerekenleri geciktirmemize vesile olamaz. Çünkü insan hayatı bizim için her şeyden daha önemlidir" diye ifade etmiştir (01.02.2011). Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği         (SHY-5) ise 24.02.2010 tarihinde yürürlüğe konmuştu.

 

EUROCONTROL belgelerinde şu düzenlemeyi yapar.

OJT, canlı işletimlerde geçerli olan bir terimdir.

İş Üzerinde Eğitim. Yani sistem çalışmakta ve eğitim canlı sitem içerisinde yapılmaktadır.

OST ise canlı ortamlarda yapılmaz.

Sistem dışı eğitimdir. Cihazı kapatırsınız, voltajı değiştirirsiniz, etkilerini incelersiniz, tekrar açar, tekrar kaparsınız. Çünkü cihaz ile görev değil deney yapılmaktadır.

Yerinde Eğitim bu nedenle İş Üzerinde eğitimden farklıdır ve bu fark belgelenmiş ve tanımlara girmiştir.

 

SHY-5, Hava Trafik Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği, çeviri açısından da bazı eksikleri gidermekte geri kalmış, konuya hakim olmayan ama verilen görevi yapmak zorunda olan personel tarafından hazırlanarak-çevrilerek yasalaşması gerçekleşmiş gibi görünmektedir.

 

Md.4: Tanımlar

r) İşbaşı eğitimi: Çalışma ortamında, yeterli şartları haiz işbaşı eğitmeni nezaretinde, önceden belirlenmiş program dahilinde yürütülen eğitimi,

  OST, Sistem dışı eğitim tanımı ise mevcut değildir.

 

Bizim önce ICAO sonra da EUROCONTROL üyesi olduğumuz düşünülürse, bu gelişmeyi takip ederek son güncellemeler ile birlikte doğruları da ayıklayarak, kendi Ulusal Kanunumuzu hazırlayabilmemiz gerekliydi.

Bunu yapabilecek güce ve bilgiye sahibiz.

Gelecek nesilleri bir plan çerçevesinde yetiştiremiyor olmamız ise ayrı bir aymazlık. Neden yapamadığımızı ise ilgilileri araştırsın.

Bizler ancak gördüklerimizi ve bildiklerimizi anlatmaya, daha güvenli yarınlar oluşturmak için eksik ve yanlışları ortaya koymaktayız.

Yinelemekte yarar var.

Devlet memuru zihniyeti ile ancak buraya kadar.

Bir tarafta sayfalar dolusu iş, bu işi yapabilmek için sayısız gerekler ve uzun süren eğitimler, deneyim için geçmesi gereken seneler, iş üzerinde 15 seneye varan çalışıyor olma şartı, diğer tarafta hiçbir eğitimi, yeteneği ve bilgisi belgelenmemiş, o iş ile ilgili hiç bir deneyim sahibi olmayan bir devlet memuru.

Üstelik seni denetleme bilgi, deneyim ve (Doc.8335’e göre) yetkisine sahip olmadığı halde böyle birilerini görevlendirmeye devam eden bir SHGM.

Devlet ne zaman bilgiye, eğitime ve insana önem vermeye başlayacak?

www.servetbasol.com