Hukuk ve Yansıması

Çoğunlukla Hava Hukuku ile ilgili bilinen/bilinmeyen konularda yazdım.

Geçen hafta bir okuyucumun önerisi doğrultusunda bu konuyu gündeme taşımanın doğru olacağına inandım.

Bana göre ilginç bir durum var ortada.

Bu sefer kanun yok, yasak var.

Havalimanlarında “Resim Çekme” yasağı.

Evet, böyle bir yasak vardı zamanında.

Yasağın nedeni resim çekilmemesi değil, resim çekmenin ücretli olmasından kaynaklanıyordu.

Bilirsiniz DHMI her yıl ücret tarifesi yayınlar.

Eskiden bu ücret tarifesi içerisinde “Fotoğraf Çekme Ücreti” bulunurdu.

Sanırım bu maddenin kalkışı, zihinlerdeki yasağı kaldırmaya yetmemiş.

Önbilgiler ile ortamı hazırlayalım.

 

Havalimanları güvenliği ile ilgili yasalar:

2565 sayılı

Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

2495 sayılı

Bazı Kurum Ve Kuruluşların Korunması Ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun

5188 sayılı

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

2677 sayılı

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun ve,

RG 28.12.1988 Sayı 20033

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

 

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri

2565 sayılı

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu.

Madde 7 - 1. Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

e) Bu amaçla görevlendirilmiş olanlar dışında bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulanması gibi faaliyetlerde bulunmak ve bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanmak yasaktır.

2565 sayılı

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu.

Madde 27 - (Değişik madde: 01/11/1983 - 2939/1 md.)

Yurt içinde yapılacak kamu ve özel sektöre ait;

a) Silahlı Kuvvetlerle halkın ihtiyaçlarını karşılayan ve faaliyetlerinin durdurulması halinde ülke savunmasına, ekonomisine ve toplum yaşamına önemli ölçüde etkisi olabilecek büyük ve stratejik önemi haiz demiryolları, karayolları, köprü ve geçitler, akaryakıt boru hatları, liman ve hava meydanları, telsiz, telefon, radyolink merkezleri, barajlar, elektrik santralleri, rafineriler, stratejik maden arıtma ve işleme fabrikaları gibi tesislerin,

korunması silahlı kuvvetlere verilmiştir.

2495 Sayılı

Bazı Kurum Ve Kuruluşların Korunması Ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun, Madde 3–(Değişik: 2/7/1992 - 3832/3 md.) ile de Özel güvenlik Kuruluşları devreye girer.

 

Bir yasak var ise ilan edilir.

Örnek:

2565 sayılı

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu.

İşaretlerin ilanı:

Madde 6 – Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri ilan edilmez. Ancak, sınırları uygun işaretlerle belli edilerek bu işaretler ilan edilir. İşaretlerin şekli, boyutları, rengi ve işaretler ile ilgili diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.

Bir yasak var ise cezası belirtilir.

Örnek:

2565 sayılı

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu.

Yedinci Bölüm: Ceza Hükümleri

Madde 25 - Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölgelerinde:

a) Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere altı aydan beş yıla kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası verilir.

b) Yetkili komutanlıkça geçiş için tespit edilen yolların dışına çıkanlara üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

 

Bu kanundan şunu açıkça anlarız.

Askeri Yasak Bölgelerde resim çekmek yasaktır.

Bu kanuna karşı gelirsen cezası da budur.

Gelelim Sivil Hava Meydanları ile ilgili duruma.

 

Sivil Hava Meydanlarında Fotoğraf Çekme Yasağı Nerede?

Askeri meydanların sivillerin kullanımına açılanları hariç, hiçbir sivil meydanda “Burada Fotoğraf Çekilmez. Cezası 69 TL. Kanun No:123” diye bir tabela görmedim.

Ortada ne böyle bir yasak var, ne de cezası.

Peki, sıkıntı nerede başlıyor.

Jandarmayı görenler, askeri yasağı hatırlıyor.

Nerede bir asker var ise, orası askeri bölge sanılıyor.

Askeri bölge için konmuş olan resim çekme yasağı orada da geçerli imiş gibi geliyor insanlara.

Geçenlerde Sivil bir Havalimanının Check-in Kontuarında çalışan bir öğrencimi gördüm. Hemen fotoğrafını flaş kullanarak çektim.

Oradaki gözetmen anında müdahale etti.

“Beyefendi, burada fotoğraf çekmek yasak!”

Bu müdahaleye öğrencimin verdiği cevap ile bitirmek istiyorum yazımı.

Hemen tüm öğrencilerimin diline pelesenk olmuş bir soru ile.

“Kime göre, Neye göre?”

www.servetbasol.com