UÇAKLARDA KABİN YÜKLEMESİ

 

Gelen sorular bu haftanın konusunu Kabin Yüklemesi olarak belirledi.

Bu konu, aslında diğer konulardan farklı olarak gündeme gelmiyor. Biz yine de Hava Hukuku bilgimizi tazeleyelim.

ICAO bu konuda kısa ve öz bir şekilde prensipleri belirliyor. Üye devletler de kanun olarak yayınlıyor.

 

Annex-6

4.3 Flight preparation

4.3.1 A flight shall not be commenced until flight preparation forms have been completed certifying that the pilot-in-command is satisfied that:

e) any load carried is properly distributed and safely secured;

4.8 Carry-on baggage

The operator shall ensure that all baggage carried onto an aeroplane and taken into the passenger cabin is adequately and securely stowed.

 

Uçağa ne koyarsanız koyun ama mutlaka güvenli bir emniyet sağlayın.

Bu kuralın ulusal kanunlarımıza yansıması ise şöyle.

 

SHT OPS-1

MADDE 58- Bagaj ve Kargo Yüklenmesi

(1) İşletici, yalnızca yeterli ve emniyetli bir biçimde yüklenebilecek el bagajlarının yolcu kabinine alınmasını sağlayacak usuller oluşturmak zorundadır.

(2) İşletici, uçak üzerinde bulunan ve bulundukları yerden hareket etmeleri halinde yaralanmaya ya da hasara neden olabilecek, koridorları ve çıkışları kapatabilecek tüm bagaj ve kargoların, hareketi önlemek üzere tasarlanmış yerlere yerleştirilmesini sağlayacak usuller oluşturmak zorundadır.

(3) Bagaj ve kargo yüklenmesine ilişkin detaylı açıklamalar Ek-5’te yer almaktadır.

EK-5 Bagaj ve Kargo Yüklenmesi

İşletici, el bagajlarının ve kargonun yeterli ve emniyetli bir biçimde yüklenmesini temin etmek üzere oluşturacağı usullerde aşağıdaki hususları dikkate alacaktır:

1. Kabin içerisinde taşınan her bir unsurun, hareketsiz bir biçimde kalmasını sağlayabilecek bir konumda bulunması gereklidir;

(1. each item carried in a cabin must be stowed only in a location that is capable of restraining it;)

2. Baş üstü dolapları üzerine veya yanına asılan ikaz levhalarında belirtilen ağırlık sınırlamalarının aşılmaması gereklidir;

(2. mass limitations placarded on or adjacent to stowages must not be exceeded;)

3. Koltuk altında bulunan bagaj yerlerinde hareket kısıtlayıcı teçhizat bulunması ve bu teçhizatında bagaj boyutuna bağlı olarak hareketi engellediği durumlarda kullanılabilir.

(3. underseat stowages must not be used unless the seat is equipped with a restraint bar and the baggage is of such size that it may adequately be restrained by this equipment;)

4. Bagaj ve kargoların, tuvaletlere ve üzerlerinde yerleştirilebilecek maksimum yük ağırlığının belirtildiği bir ikaz levhası bulunmayan ve parçaların ileri, yana ve yukarı hareketini sağlayacak bölmelere yerleştirilmemesi gereklidir.

(4. items must not be stowed in toilets or against bulkheads that are incapable of restraining articles against movement forwards, sideways or upwards and unless the bulkheads carry a placard specifying the greatest mass that may be placed there;)

5. Bagaj ve kargoların boyutları, yerleştirildikleri dolapların kapı kilitlerinin güvenli bir biçimde kapatılmasını engellememelidir.

(5. baggage and cargo placed in lockers must not be of such size that they prevent latched doors from being closed securely;)

6. Bagaj ve kargolar, acil durum çıkışlarına erişimi engellememelidir.

(6. baggage and cargo must not be placed where it can impede access to emergency equipment; and)

7. Uçuş evresine bağlı olarak, bagajların uçağın tahliyesini engellemeyecek ya da düşmek suretiyle (ya da bir başka surette) yaralanmaya sebebiyet vermeyecek biçimde yerleştirilmiş olduğundan emin olunmak üzere kalkış ve iniş öncesinde kemer ikaz ışıklarının yandığı, ya da bu yönde talimat verilen her durumda gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi gereklidir.

(7. checks must be made before take-off, before landing, and whenever the fasten seat belts signs are illuminated or it is otherwise so ordered to ensure that baggage is stowed where it cannot impede evacuation from the aircraft or cause injury by falling (or other movement) as may be appropriate to the phase of flight.)

* EASA çevirilerinin altına asıl metinleri, konu daha iyi anlaşılsın diye ekledim.

MADDE 73- Yolcu Kabininin ve Mutfakların Emniyete Alınması

(1) İşletici, uçağın taksi yapmasından, kalkışından ve inişinden önce tüm çıkışların ve kaçış yollarının engellerden arındırılmasını temin edecek usuller oluşturmak zorundadır.

(2) Uçuştan sorumlu kaptan pilot: Kalkış ve inişten önce ve emniyet açısından gerekli görülen her durumda tüm teçhizatın ve bagajın gereğince sabitlenip emniyete alındığından emin olmak zorundadır.

SHT-J

Madde 8-

(1) İşletme kalite sistemi,

b) İşletme El Kitabı Bölüm A ve Bölüm B ile Yer İşletme El Kitabı içerisinde konu ile ilgili işletme prosedürlerinin bulunmasını ve bu dokümanların SHGM tarafından onaylanmasını,

d) Ağırlık ve denge formunun bu Talimatta yer alan prosedürlere uygun olarak hazırlanmasını, güncel olarak tutulmasını, kurallara uygun olarak kullanılmasını, minimum üç ay süre ile saklanmasını ve anlaşma yapılan tüm yer hizmet kuruluşlarına güncel olarak dağıtılmasını, kapsamalıdır.

 

Tüm bu kanunlar, yönetmelik ve talimatlar çerçevesinde bize düşen görev, Şirket El Kitabında tüm bu bahsi geçenlerin gereğini yapıp yapmayacağımız ya da yapacak isek nasıl yapacağımızı yazmak.

İşletme Elkitabı ve bağlantılı olarak Yer İşletme Elkitabı, Yer Hizmet Kuruluşları (Handling şirketleri) için önemlidir. Her şirketin kitabını okuyacak, konusuna göre tekrar ve tekrar okuyacak ve hata yapmadan gerekeni uygulayacak.

 

Bir şirketimiz Yer İşletme Talimatında (GOM) böyle bir yüklemeden hiç bahsetmemiş. Bu kabin yüklemesi yapmıyor anlamına gelmiyor. Yapmıyor ise yazması gerekli. Atlamış olmalı bu konuyu.

 

Bir başka şirketimiz de Yer İşletme Talimatında (GOM) şöyle demiş;

Chp.6. Matters that will be taken into consideration during loading

Loading should not be done in cockpit, and places belong to flight personnel.

Bu sınırlamayı (shell ve should kelimelerinin tanımı kitabın başında yapılmadığı için) bir tavsiye mi yoksa bir şart olarak mı kabul edeceğiz orası biraz karışık. Türkçe çevirisi daha da karışık, buraya almadım!

 

Daha başka bir şirketimiz ise konuyu derinlemesine ele almış;

5.4 Diplomatik Bagajlar;

Kabulü;

- Max 20 kg’a kadar olan diplomatik bagajlar, kabinde ücretsiz olarak taşınır.

- Toplam boyutları 120 cm’i geçmemelidir.

- Ancak yukarıdaki şartların dışında kalan diplomatik bagajlar, koltuk başına maksimum ağırlığı 75 kg’ı geçmemek şartı ile extra seat alınarak taşınır.

6.4 Temel Kurallar

- Kompartmanlara dağıtılmış ve emniyete alınmış yükler, yükleme talimatlarına ve Ağırlık/Denge formuna (Load & Trim Sheet) uygun olmalıdır.

6.5 Yük Ağırlıkları

- İlgili uçak tipine uygun olarak özel yükleme kurallarına ve yerdeki uçak dengesini korumak amacıyla yükleme kural ve kısıtlamalarına uyulmalıdır.

6.6 Yolcu Kabinine Yükleme

Yolcu kabinine yüklenen yükler, kayıtsız bagajlarla sınırlandırılmıştır. Kırılabilir, değerli bagaj, diplomatik bagaj, müzik aletleri, altın ve para, evcil hayvanlar ile kör ve sağır yolcular için hizmet hayvanlarını içerir.

Bunun dışındaki yükün yolcu kabinine yüklenmesi yasaktır.

 

Okuduğunuz tüm resmi çeviriler ‘Mütercim Tercüman’ marifetiyle yapılmakta.

http://web.shgm.gov.tr/kurumsal.php?page=duyurular&id=1&haber_id=1838

Biliyorum bazı tanımlamalar ve kurulan cümleler size komik gelecek ama şirketler için de bu farklı değil gibi. (Sağır yolcular için hizmet hayvanı?)

Hava Hukuku henüz havacılık toplumunda yeterince yer bulmuyor.

Çok önemli olan Annex-6 şartı, hiçbir şirketin talimatında yok.

e) any load carried is properly distributed and safely secured;

Olsun, bu kadar kusur kadı kızında bile olur!

 

Doğal olarak DGR kapsamındaki yükler ve ayrıştırılma şartlarından hiç bahsetmedik çünkü bu şartlar uçağa konacak her kişi ve her yük için geçerli.

Geçen haftanın en güncel konusunu özetlersek;

1- Uçağın neresine ne yüklerseniz yükleyin, ilk şart yükün düzgün dağılımı ve güvenli bir emniyetin sağlanması.

2- Bu yüklemenin kitaba göre yapılıyor olması.

 

Kabin Yüklemesinin ne şekilde ve hangi özel şartlar dâhilinde Yük ve Denge formunda gösterileceği, mesajının nasıl çekileceği, elde edilecek olan CG değeri için ne gibi bir hesaplamanın yapılacağı elkitaplarında önceden belirtilmelidir.

Kaç parça ve kaç kilo kabine kondu, Yük ve Denge formunda nerede ve nasıl gösterilmeli, bu yükleme çekilecek mesaja nasıl yansımalı, vs… vs… gibi birçok soru çıkacak karşımıza ve bunların yanıtlarını elkitabında bulabilmeliyiz.

İşletme Elkitapları ve devamında Yer İşletme Elkitabını doğru ve detaylı yazmak şirketlerin kendi sorumluluğundadır.

Bu sorumluluklardan doğan daha başka sorumlulukları da yeri geldiğinde inceleriz.

Sorumluluk daima Havayolu İşleticisinindir.

Kuralı yazsa da, yazmasa da.

Sevgiler

www.servetbasol.com