Mesleki açıdan Pilot kim dir? Kime denir?

 

Yasal Koruma altına alınacak meslekler listesine Pilot da dahil edilecek.

Türkiye İş Kurumu ve MYK, 2006 da çalışmalara başladı.

Bu güzel çalışmalardan sizlerin de haberdar olmanızı istedim.

 

Önce Anayasa-90.son ile yasal olarak kabul edilen ve ulusal kanunlarımız içerisinde yapılacak başka tanımları geçersiz kılacak olan “Pilot” tanımını hatırlayalım.

 

Annex-1

Pilot (to). To manipulate the flight controls of an aircraft during flight time.

(Benim çevirim)

Pilot (luk)

Bir uçuş sırasında uçuş kumandalarını idare eden/etmek.

 

Belgelerimiz arasında mevcut tek tanım ise!

(SHT.6a-50) Pilot;

Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli olan sorumlu kaptan pilot ve/veya kaptan pilot haricindeki SHGM tarafından yetkilendirilmiş, diğer pilot ya da pilotlar.

Not: Ülke olarak bir tanım yapacak isek, yine bu tanım içerisinde kullanacağımız yardımcı tanımları da tanımlamış olmamız zorunluluğu vardır ve bu ayrıca Kalite gereğidir.

Ör: Sorumlu Kaptan Pilot; SHT OPS-1, SHT-6a-50 ve SHY SAFA, üç ayrı “Sorumlu Kaptan Pilot” tanımını bize verir.

Pilot tanımını ise zaten SHT-6a-50 ile yapılmış. Pilot için elimizde ICAO dışında başkaca resmi ve geçerli tanım bulunmamaktadır.

Hukuksal açıdan Pilot, ICAO tanımlamasına uyan kişiye denir.

 

Şimdi gelelim çalışmalar ne yönde ve nasıl ilerliyor.

 

 

Türkiye İş Kurumu

Türk Meslekler Sözlüğü Meslek Bilgileri

http://esube.iskur.gov.tr/Meslek/ViewMeslekDetayPopUp.aspx?uiID=3153.01#

Meslek Kodu:                                3153.01

Meslek Adı:                                   Pilot

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu:                       Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu:                 Bilim ve Mühendislik ile ilgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu:                              Gemi ve Hava Taşıtı Kontrolörleri ve Teknisyenleri

Meslek Brim Grubu:                     Hava Taşıtı Pilotları ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi: Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı:   Yük ve yolcu nakletmek için bir uçağı kullanan ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları:

Pilot, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

a) Uçuş programını inceleyerek uçuş yapacağı hava limanlarını öğrenmek ve uçuşla ilgili teknik konular hakkında dispeçerden bilgi almak,

b) Uçak idare kabinine çıkarak uçuş mühendisinden uçağın sürat derecesini ve kalkış anındaki işlemlerle ilgili bilgi almak ve telsizle kontrol kulesinden uçuş izni istemek,

c) Park frenini boşaltmak, uçağın önünde bulunan kırmızı renkli ışıkları yakmak, uçuş mühendisinin işareti ile motorları çalıştırarak uçağı kalkış pistine götürmek,

d) Uçağın istikametini kontrol etmek,

e) Uçuş kulesinden hava sahalarında kullanacağı tanıtma kotlarını istemek, seyrüsefer cihazlarını gözleyerek kontrol etmek,

f) Belli bir hıza ulaşınca uçağı havalandırmak,

g) Kulenin vermiş olduğu rotaya girmek,

h) İniş limanındaki kuleden iniş için izin istemek, iniş takımlarını indirerek uçağın süratini azaltmak, alçalma ve iniş işlemlerini gerçekleştirmek,

   vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek                   : EVET

Meslek Dosyası Olanlar    : Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Ek: Meslek Bilgi Dosyası

Meslek/View/"Meslek Bilgi Dosyasını açınız"

 

Bu Meslek Bilgi Dosyası içerisinden seçtiklerim;

 

PİLOT

________________________________________________________

 

TANIM

Yolcu veya yük taşıyan hava taşıt aracını (helikopter ve uçağı) kullanan kişidir.

 

GÖREVLER

·    Uçuş programında belirtilen görevin özelliğine göre gerekli hazırlıkları yapar, harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar,

·    Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar, iniş meydanı ve yedek meydanların özelliklerini raporlardan inceler,

·    Uçuştan belli bir süre önce hava meydanında bulunarak hava durumunu inceler, kısıtlayıcı faktörlere göre uçuş planını gözden geçirir ve uçuş planını ilgili birime verir,

·    Kalkış saatinden önce uçağın yanına gelerek uçuş ekibini kontrol eder, teknik donanımların uçuşa hazır olup olmadığını inceler,

·    Uçağın yüklenmesini kontrol eder,

·    Kalkış zamanına uygun olarak uçuş kulesinden telsizle izin alıp motoru çalıştırır ve bütün teknik kontrolleri yapar,

·    Kalkış, rota, alçalış ve inişleri planladığı şekliyle ve zorunluluk halinde gerekli değişiklikleri yaparak uygular,

·    İniş sonu uçağı park edip, emniyete aldıktan sonra görevini tamamlamış olur.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Harp okullarındaki eğitim sonunda "Pilot" unvanı ve "Harp Okulu Diploması" alınır.

Türk Hava Kurumunca pilotlara verilen lisans ve sertifikalar şunlardır:

 

PİLOT LİSANSLARI:

A)Uçak Kategorisi

Hususi Pilot Lisansı (PPL),

Ticari Pilot Lisansı (CPL),

Hava yolları nakliye pilotu lisansı (1500 saat).

B) Planör Pilotu Lisansı.

 

nb; (nota bene-nota dikkat)

Türk Hava Kurumu’nca verilen lisans ve sertifikalar

 

Gelelim bir başka kuruma. Böyle bir kurumdan haberiniz var mı?

 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

Kurumun temel görevi;

Avrupa Birliği ile uyumlu "ulusal mesleki yeterlilik sistemi" ni kurmak ve işletmektir. Kurum bu görevlerini Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, işçi, işveren, meslek kuruluşları ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparak yerine getirecektir.

 

MYK Stratejik Plan

http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/StratejikPlan16112011.pdf

MYK 2011–2015 Stratejik Planının hazırlanması kapsamında çalışmalara 22.08.2008 tarih ve 2008/3 sayılı Başkanlık Genelgesi ile başlanmıştır. Çalışmaların yürütülebilmesi için tüm birimlerden personelin katılımı ile Stratejik Planlama Ekibi ve ekibin çalışmalarını desteklemek amacıyla, yönetici personelden oluşan bir Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuştur.

Dış paydaşların planlama sürecine katılımlarının sağlanması ve görüşlerinin plana yansıtılması amacıyla 28 - 30 Mayıs 2009 tarihleri arasında Paydaş Görüşleri Ortak Akıl Platformu gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya MYK hizmetlerinden etkilenen ve yararlanan paydaşlar davet edilmiştir.

Yapılan bu çalışmalarla Kalkınma Bakanlığı kılavuzu doğrultusunda Stratejik Plan hazırlanmış ve üst yönetimin onayına sunularak nihai halini almıştır.

 

MYK Sektör Komitelerinin Görevleri

·     Meslek standartlarının hazırlanması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve güncellenme dönemlerinin belirlenmesi hususlarında öneride bulunur.

·     Meslek standardı formatının belirlenmesi konusunda görüş bildirir.

·     Taslak meslek standartlarını şekil ve içerik yönünden inceler, değerlendirir ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere görüş oluşturur.

·     İncelenen taslak meslek standardında eksiklik veya hata tespit ettiğinde, giderilmesi sağlanmak üzere Meslek Standartları Dairesi Başkanlığına iletir, söz konusu hata ve eksiklikler giderildikten sonra taslakları tekrar inceler, değerlendirir ve görüş oluşturur.

·     Meslek standardı taslağı hakkında görüş oluşturabilmek için mesleğin icra edildiği sahada teknik inceleme yapılmasına gerek duyulduğunda, sahada teknik inceleme yapar.

 

ULAŞTIRMA, LOJİSTİK VE HABERLEŞME SEKTÖR KOMİTESİ

MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe hazırlanacak olan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapmak, önerilerde bulunmak ve karar vermekle görevli MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 8 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirmiştir. Sektör Komitesi Başkanı YÖK temsilcisi Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN, Sektör Komitesi Başkan Vekili Şeyhamit Ünal SARIBAŞ’tır.

 

Temsilci Listesi

Temsil Ettiği Kurum

Adı / Soyadı

Çalıştığı Kurum ve Unvanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Nasip Gül İNCEKARA

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSG Uzmanı

Milli Eğitim Bakanlığı

Şeyhamit Ünal SARIBAŞ

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Elektrik Öğretmeni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Edip TÜRKAY

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü - Araştırmacı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Ahmet VURAL

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Başkontrolör

Ulaştırma Bakanlığı

Erkin GÜNER

Haberleşme Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

Yükseköğretim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

İstanbul Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hakan BEZGİNLİ

MURHAK Uluslararası Nakliyat ve Tic.Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Nizamettin ATEŞ

Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu, Trafik Eğitim Müdürü

Hak-İş Konfederasyonu

Mehmet KARABÜBER

İETT Genel Müdürlüğü, Eğitmen

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Burak ERDEM

T. Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, Uzman

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Dilek TORUN

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı, İstatistikçi

 

ULUSAL MESLEK STANDARDI

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Meslek Standardının şekli ve içeriği; uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan ve sektör komitesinden görüş alınarak Yönetim Kurulunca onaylanan "Meslek Standardı Formatı"na uygun olmak zorundadır. Meslek Standardı Formatı uluslararası uygulamalardaki değişiklikler ile MYK uygulamalarından elde edilen veriler ve değerlendirmeler dikkate alınarak hazırlama usulüne göre güncellenir.

Standardı belirlenecek mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olmak zorundadır.

 

ULUSAL YETERLİLİKLER

Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.

Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir.

Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır.

 

MESLEK STANDARDI AKTÖRLER VE STANDARTLARIN TANINMA SÜRECİ

Ulusal Meslek Standardı (UMS) taslakları MYK tarafından yetkilendirilen, sektörünü temsil etme yeteneği ve yetkinliği olan kurumlara yaptırılır.

Meslek standardı hazırlama başvuru sürecinden başlayarak, meslek standardının doğrulanması, onaylanması ve Ulusal Meslek Standardı olarak yayımlanmasına kadar geçen süreçteki temel aktörler

Standart Hazırlamak Üzere Yetkilendirilen Kuruluşlar

MYK Sektör Komiteleri

MYK Yönetim Kurulu

 

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurlarla belirlenir:

·     Yeterliliğin adı ve seviyesi,

·     Yeterliliğin amacı ve gerekçesi,

·     Yeterliliğin ilgili olduğu sektör,

·     Yeterlilik için gerekli olan; şekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim şartları,

·     Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,

·     Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları,

·     Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri,

·     Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar.

 

MYK - Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan taslak;

 

3153 Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları

http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/FileDownload/Yayinlar/Siniflamalar/ISCO-08.doc

Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları; yolcu, posta ve yük taşımacılığına yönelik hava taşıtlarını yönlendirmek için mekanik, elektrik ve elektronik teçhizatların işleyişini kontrol ederler ve uçuş öncesi ile uçuş esnasında benzeri işleri yaparlar.

Kapsanan görevler şunlardır:

(a) Yerleşik kontrol ve işletim yöntemlerine uygun olarak hava taşıtlarını uçurmak ve yönlendirmek;

(b) Uçuş planını hazırlamak ve sunmak veya standart uçuş planını incelemek;

(c) Mekanik, elektrikli ve elektronik teçhizatların işletimini kontrol etmek ve bütün alet ve kontrollerin düzgün bir şekilde işleyişini sağlamak;

(d) Çalışmaları esnasında ortaya çıkan sorunları belirlemek ve çözmek için uçuş ilke ve uygulama bilgilerini kullanmak;

(e) Uçağın mekanik olarak sorunsuz, bakımının yapıldığı ve bütün teçhizatın işletimde olduğunu sağlamak için bakım kayıtlarını incelemek ve denetimler yapmak;

(f) Uçuşla ilgili gerekli sertifikaları imzalamak ve resmi kayıtları tutmak;

(g) Uçuştan önce bilgilendirme ve kalkış izni almak ile uçuşta hava trafik veya uçuş kontrolle iletişimi muhafaza etmek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

- Uçuş mühendisi

- Uçuş öğretmeni

- Seyrüseferci (uçuş)

- Pilot (hava taşıtı)

 

Ayrıca video ile bilgilenmek istiyorsanız;

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/videolar/viewvideo/71/Europass/Europass-Tan%C4%B1t%C4%B1m-Filmi

 

 

MYK - Mesleki Yeterlilik Kurumu ile THY - Türk Hava Yolları arasında
16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü
kapsamında standardı hazırlanacak meslekler;

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/protokol-hazrlayan-kurulular/603-tuerk-hava-yollar-le-mzalanan-protokol-kapsamndaki-meslekler-

 

Türk Hava Yolları İle İmzalanan Protokol Kapsamındaki Meslekler

 

No

MESLEK ADI

SEVİYE (AYÇ)

1

UÇAK BAKIM ONAYLAYICI PERSONELİ A SINIFI

3

2

UÇAK BAKIM ONAYLAYICI PERSONELİ B1 SINIFI

4

3

UÇAK BAKIM ONAYLAYICI PERSONELİ B2 SINIFI

4

4

UÇAK BAKIM ONAYLAYICI PERSONELİ C SINIFI

5

5

UÇAK MOTOR BAKIMI ONAYLAYICI PERSONELİ

5

6

UÇAK METAL YAPI TAMİR/BAKIM TEKNİSYENİ

5

7

UÇAK KOMPOZİT YAPI TAMİR/BAKIM TEKNİSYENİ

5

8

UÇAK KABİNİÇİ TAMİR/BAKIM TEKNİSYENİ

5

9

UÇAK BOYA TEKNİSYENİ

5

10

UÇAK MEKANİK KOMPONENTLER BAKIM TEKNİSYENİ

5

11

UÇAK MEKANİK KOMPONENTLER BAKIM TEKNİSYENİ

7

12

UÇAK AVİYONİK KOMPONENTLER BAKIM TEKNİSYENİ

5

13

UÇAK HAREKAT KOORDİNATÖRÜ

4

14

UÇAK KABİN GÖREVLİSİ

4

15

UÇAK PİLOTU

5

16

DİSPEÇ

5

17

LOAD MASTER

5

18

UÇUŞ REZERVASYONU VE SATIŞ ELEMANI

5

 

AYÇ- Avrupa Yeterlilik Çerçevesi için bakınız;

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-yeterlilikler-ana/218-avrupa-yeterllk-cerceves-ayc-referans-sevyeler

 

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu

Atatürk Bulvarı No: 227 Kat: 9-13

Kavaklıdere ANKARA

www.myk.gov.tr

 

Meslek tanımlama ve belirleme konusunda 2006’dan beri gelinen nokta bu.

Sahi, bunlardan haberiniz var mı?

Sevgiler

www.servetbasol.com

2012-01-08