NE CARNE NE PESCE.!

 

İtalyanca bu deyim, içinden çıkılamaz bir durumu anlatmak için kullanılır.

Bizlerin yediğimizin ne olduğunu anlamak için kullandığımız bir deyimle ilgisi yoktur, peşinen söyleyeyim!

Anlamı “ne et, ne de balık” tır.

İçinde bulunduğumuz durumu en güzel ifade eden deyim olarak bunu kullanmak zorunda kaldım.

Nedeni ise basit.

 

1045-Zıtlık Çelişkisi - PARADICTION -2010.11.08

Bakın o gün neler yazmışım.

 

"Hava Trafik Kontrolörü iki yoldan olunur.

Ya Dişçilik Fakültesini bitirecek ya da Sümeroloji okuyacaksın önce.

Yani, illa bir meslek sahibi olacaksın.

İşte o zaman aday olabilirsin.

(Üniversite mezunu şartı var!! ama yetenek sınavı ile seçiyorsun!?!)

Bu arada, Üniversitede Hava Trafik Kontrol bölümünü bitirmiş olman bir şey ifade etmiyor.

(Meslekten sayılmadığı için, ATCo diploman işe yaramıyor.! Nasıl bir çelişki ise?)

Sıraya gir.

 

Eğer Uçuş İşletme Uzmanı olmak istiyor isen daha da şanslısın, dört seçeneğin var.

1-Pilot isen aday olabilirsin. Elinde bir pilot lisansı var ise, en az iki-üç seneni bu işe verdin anlamındadır.

2-Meteorolog isen aday olabilirsin. Meslek lisesinde en az üç sene okumuş ve mezun olmuş olman yeterli. Bir de Meteoroloji yüksek okulunu okudu isen kimsenin itirazı olamaz. (Bu arada Meteoroloji Meslek Liseleri de kapandı ya, neyse.!). Bu meslek için 3-7 seneni verdin demektir. Aday olabilirsin.

3-Hava Trafik Kontrolörü isen, yukarıdaki şartlara göre en az altı seneni okumaya verdin demektir lisans alana kadar.

4-Gel, ne olursan ol gel, yukarıdaki meslekler laf olsun diye yazıldı..! Yine de sana bir kolaylık sağlayalım haydi. Lise mezunu, ya da çalışıyor isen ortaokul mezunu da olsan, 70 Gün'de sana bu lisansı verebilirim.

 

Pilot olmak ise yaş sınırına tabii.

17 ve üzeri isen gel. Ne olursan ol gel. Yeter ki maddi gücün olsun.

Sonra çark seni adam eder, sınavlar ve kaptanlar arasında zorluklar ile dolu 5-8 yıl geçecek.

Belki ATPL sahibi olacaksın ama sevinemeyeceksin bile.

Hukuk, seni hep görmezden gelecek.

 

Teknisyen olarak havacılıkta çalışacak isen, güncel deneyimin yedi yıl olacak lisansa aday olabilmek için.

Mühendis olarak çalışacak isen en az 5 yıllık deneyim ve bunun 2-3 senesi o işte geçmiş olması şartı var.

Yönetici adayı olacak olan bir teknisyen için ise on beş yıllık deneyim aranır."

 

1203-Yasa Teklifi -2012.01.16

Bu tarihte de bir teklifte bulunmuşum.

Teklifin gereği ise şu;

 

"Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı - Yayın No: DPT:2577-ÖİK:590

Nitelikli insan gücü Meslek Standartları Düzeni Ve Sosyal Sermaye Birikimi Özel ihtisas Komisyonu Raporu;

-Artık sadece teknolojiyi alıp kullanabilen insan değil, teknolojiyi üreten, bilgiyi bilgiye tatbik ederek dünyayı yeniliklere taşıyan insan tipine ihtiyaç vardır.
İnsan gücü niteliklerinde gözlenen bu değişim iki yönlü bir etkileşime yol açmıştır.
Bir yandan kaydedilen gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler yeni bir insan tipini gerekli kılarken öte yandan, bu insan tipi yeni bir çağın ve teknolojik gelişmelerin yaratıcısı üreticisi durumundadır.

İş ve işin özelliklerine önem verdiğimiz kadar işçi ve işçinin özelliklerine de sosyal, mesleki, kişisel yeti ve kişilik bakımından da önem vermeliyiz.

Kısaca “kişiye” ve yetiştirilmesine önem vermeli ve geleceğimizi “vasıflı işçilere” bırakmak istediğimizi yüksek sesle dile getirmeliyiz."

 

Aradan geçen seneler içerisinde daha birçok konu karşımıza çıktı ve bizler mütercim tercümanların çevirdiği yönetmelik ve talimatları yayınladık.

ICAO'nun 10 senelik gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olmadan, ya da bu süreci göz ardı ederek.

SHGM, herkese Sivil Havacılık eğitimi planlaması, yönetmesi ve uygulaması için açık çek vermiş durumda.

İsteyen istediği dersi ve içeriğini belirlemekte serbest.

Kavram birliği yaratılmadan yüksek okullar ve üniversiteler kuruluyor ve tek yetkili YÖK.

SHGM “böyle olmaz” dese alacağı cevap, "2920'yi oku" olacak!

“Eğitim ve öğretim

Madde 99 – Sivil havacılık sahasında eleman yetiştirmek veya bu sahada öğrencileri yüksek öğretime hazırlamak amacıyla; Ulaştırma Bakanlığına bağlı lise veya dengi okullar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesine uygun olarak açılabilir.
Gerçek ve tüzelkişiler de aynı amaçla 625 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu esaslarına göre özel okullar açabilirler.
Sivil havacılık sahasında meslek elemanı yetiştirmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki esaslara uygun olarak yüksekokullar kurulabilir.”

 

THK Genel Başkanı Osman Yıldırım, THK Üniversitesi'nin yeni tip pilot eğitiminin nasıl olacağını anlattı – (2012.05.23 Airport Haber).

 

Zaten Türk Sivil Havacılığında tanım kargaşası mevcuttu;

(SHT OPS-1) PIC: Uçuştan ve ilgili uçuş esnasında aksi haller oluşmadıkça uçak ve ekipten sorumlu pilot.

(DHMI) PIC – Pilot-in-Command; Uçuş süresince, bir uçağın emniyetinden ve harekatından sorumlu olan pilot.

(SHT OPS-1) Sorumlu Kaptan Pilot: Uçuş süresince uçağın her türlü harekâtından sorumlu ve belirli uçak pilot lisansına sahip pilot.

(SHT.6a-50) Sorumlu kaptan pilot: Havacılık İşletmeleri tarafından belirlenen ve uçuşun sevk ve idaresinden sorumlu kaptan pilot veya acil durumlarda, kaptan pilotun görev yapamaması durumunda geçici olarak bu görevi üstlenecek pilot.

(SHY-SAFA) Sorumlu kaptan pilot: Uçuş süresince uçağın her türlü harekatından sorumlu olan ve Kaptan Pilot statüsünde yetkiye sahip pilot.

(SHT-2 / SHY-1) Sorumlu Pilot: Uçuş süresince hava aracının her türlü harekatından sorumlu olan pilot.

(SHY-6a) Kaptan Pilot: Uçuş süresince uçağın her türlü harekatından sorumlu ve belirli ehliyete sahip pilot.

(SHY-Deniz) Kaptan pilot: Belirli ehliyete sahip, uçuş süresince ve su üzerinde bulunduğu sürece uçağın her türlü harekâtından sorumlu pilot.

(SHT.6a-50) Kaptan Pilot; Uçuş süresince hava aracının her türlü harekâtından sorumlu olan, işletme tarafından atanan, kaptan pilot statüsünde ve SHGM tarafından bu maksatla yetkilendirilmiş belirli bir lisansa sahip olan pilot,

(DHMI) kaptan pilot – pilot in command; Uçuş esnasında bir hava aracının manevralarından ve uçuş emniyetinden sorumlu, işletici tarafından yetkilendirilmiş pilota denir.

 

Bunlara bir de

(THK) Kapt.Pilot.Prof.Dr. tanımı ekleyecekmişiz.

 

Ne diyebiliriz ki.!

Hayırlı olsun.

 

www.servetbasol.com

120528