Yeni eşya yok!

 

Çoğumuz bilmeyiz ama “şey” sözcesinin çoğulu “eşya” imiş.

Çözülmemiş sorunların çokluğu ise sistemde gizli.

 

1041- Yetisiz Yolcu Hakları

(Bir insani hizmet için para almayı düşünebilmek olanaksızdır.)

Hala alınmakta

 

1042- Uçak ve Bayrak

(Madde 14 - Hava araçlarına Bayrak çekilmez. Sivil hava araçlarına, yön dümeninin her iki yanına boyayla al zemin üzerine Bayraktaki oranlara uygun, beyaz renkte ay yıldız resmolunur.)

Hala çoğunluk uygulamamakta,

Hala Türk Bayrağının rengi bilinmemekte.

 

1043- TALPA ve Hava Hukuku

(İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Mad.23;)

Hala tazminat maddeleri konmakta.

 

1044- Önlenemeyen Yükseliş

(Madde 13 -Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden)

Hala "Uzman" tanımı yapılmadı.

 

1045- Zıtlık Çelişkisi

(Doc.8335 şartları)

Hala ICAO Lisanssız Devlet memurları denetime çıkmakta.

 

1046- Kural Dışı Host ve Hostes

(SHT OPS-1 Md.60 içerisinde emniyet tedbirleri arasında yer almaz "uyumsuz yolcu" uyarısı. Bölüm O - Kabin Ekibi içerisindeki Md. 201, 202, 203, 204 hiç bahsetmez ama Md.205 - Tek Kişilik Kabin Ekibi Operasyonları 1.a.ii'de “Kural Dışı Davranan Yolcuların Yönetimi” burada yer almaktadır.)

Hala Kural Dışı Yolcu tanımı yapılmamıştır.

 

1047- Tarifeli Sefer ve Uçak İşletmeciliği

(Md.44- Haksız rekabet.)

Hala kural ihlalleri mevcut.

 

1048- Havacılık ve Analiz

(Cyrano de Bergerac - ünlü "Burun Tiradı", Sabri Esat Siyavuşgil’in çok basit ama müthiş çevirisi ile hala anılmaktadır.)

Hala "Mütercim Tercüman" marifeti ile çeviriler sonuçlandırılmaktadır.

 

1049- Dünya Kalite Günü ve SHGM

(Evet, hep diyoruz, ICAO Doc.8335, "Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification and Continued Surveillance (Fifth Edition – 2010)" çerçevesinde denetimler yapılsın ama bu bir günde gerçekleşecek bir kavram değil.)

Hala SHGM, kendisine verilen görevi yaparken çok önemli bir konuda kendini işini kolaylaştırmıyor.

 

1051- Kanunların Uyumu

( (2) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Şikago’da 7/12/1944’te Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun ve JAA tarafından yayınlanan JAR OPS 1 ve 3’e paralel olarak)

Hala yasalarımızı, yönetmeliklerimizi ve talimatlarımızı güncellemeyi sistematik hale getiremedik.

 

1052- 2010 Senesi ve Hafta 52

(Madde 99 – Sivil havacılık sahasında eleman yetiştirmek veya bu sahada öğrencileri yüksek öğretime hazırlamak amacıyla; Ulaştırma Bakanlığına bağlı lise veya dengi okullar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesine uygun olarak açılabilir.)

Hala SHGM, bu madde ile geleceğe olan etkisi ve yetkisinin değerlendirmesini yapmıyor gibi görünmekte.

 

1101- Kırık Cam Teorisi

  Bu köşede ilk yazmaya başladığımdan beri 2010 senesi;

41. haftada Yetisiz Yolular için gereği yapılmayan, yerine getirilmeyen ve üzerinde düşülmeyen sorunları sıralamış ve teşhisi sizlerle paylaşmıştım.

42. hafta uçaklardaki Türk Bayrağı konusuna değinmiş ve durumu ortaya koymuştum.

43. hafta ise Hava Hukuku üzerinde durmuş ve konuyu SHGM denetimleri kapsamında sınırlı tuttuğumuzu belirtmiş ve başka bir yaraya parmak basarak eksiğimizi ortaya koymuştuk.

44. haftada ise İnsana Yatırım zorunluluğundan bahsetmiştik.

45. hafta konum ise Havacılık Kalitesi ile ilgili idi.

46. hafta ise en çok karşılaşmaktan korktuğumuz konu olan Uçuşta Yolcu-Ekip arasındaki hukuksal düzenlemenin eksikliği idi.

47. hafta bizler hala düzgün bir yasa ile bazı sorunları çözemez iken, üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşların, Kaza Araştırma ve Önleme Kurulu kanununu uygulamasını daha da ileri götüren düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini görüyoruz.

48. hafta, havacılık ile ilgili Hukuki Düzenlemelerin yapılış şekli ve yönteminin yapıcı olmaktan uzak olduğunu örneklerle anlatmaya çalıştık.

49. hafta ise zorunlu kalite yerine Havacılık Kalitesi üzerine yoğunlaşma gereğinden bahsetmiştik.

50. hafta Güvenlik Yönetim Sistemi’nden bahsedince yine günümüze miras kalan Emniyet ile Güvenlik kavramını kargaşası yaşandı.

51. hafta geçmiş haftaların devamı olabilecek Kanunların Uyumu konusunu dile getirdik.

52. hafta yazım ise, 2010 senesi değerlendirmesi ve özlemleri içermekte idi.

 

2010 yılı içerisinde değindiğim konulardan biri çözüme kavuşmuş olsa idi gelişimden bahsedebilirdik.

İnsana yatırım planlamasına gerek duymayan bir düzen içerisinde şimdi Anadolu Meslek Liseleri açıyoruz.

Yetki ve eğitim-öğretim planlaması ve hedefler, yine MEB kural ve talimatları doğrultusunda oluşacak.

YÖK ile ilgili birçok yazı yazıldı, icat olunan Mesleki Sıfat'lar çokça tartışıldı ve kargaşa büyüdü.

İşkur uygulamaları öylece ortada duruyor.

SHGM ise sesini bile çıkaramadı çünkü yetkisi ve yaptırım gücü yok.

 

2920 Md.99 Kanun açık. Tüm yetkiler verilmiş.

1203-Yasa Teklifi. Benim yasa teklifim de açık.

Tüm bu Eğitim Yetkileri SHGM’ye verilsin istiyorum.

 

Aslında her yerimiz açık ve kış gelmekte.

 

www.servetbasol.com
120917