Sıradanlığın zaferi

 

“Sıradanlığın zaferi diye bir şeyden bahsediliyor, yurtdışında da bu böyle.

Çok kötü. Neden kötü?

Bir kere üniversiteleri perişan etmiş durumda sıradanlığın zaferi.

Sıradanlık ve paçozluk hakim olduğu zaman bütün değerlerinizi pazarın, piyasanın kararlaştırmasına terk ediyorsunuz.

Bu çok kötü.

Allame-i cihan olsanız, pazarda karşılığınız yoksa hiç bir yere gelemiyorsunuz.

Pazarda karşılığınız olamaz, kime ne satıyorsunuz?

Kör alıcının kör satıcısı zaten orada.

Şimdi maalesef o kadar yayıldı ki, üniversiteler, sadece bizim için değil, yurtdışındaki üniversiteler için de böyle.

Müşterisi olmayan bölüm için kapatma kararı alınıyor.

Ama bu noktaya gelince bir kere dersleri seyreltmeye başlıyorsunuz, dersler seyreltiliyor, standardı git gide düşürüyorsunuz, “Açtık mı?” “Açtık” bir üniversite haline geliyor ve bundan çok sevindirik oluyorsunuz üniversite açtım diyerekten.

Sonunda, işinin ehli olmayan ama ne iş olsa yaparım abi tipolojisi ortaya çıkıyor.”

Alev ALATLI. (2013-04-13 Teke Tek)

 

“1150 - Eğitim ve Havacılık” yazımda bu sorunu anlatmaya çalışmıştım.

“1151-Eğitim zorunlu ama hala öğrenmeye gerek var” derken nedenlerini de ortaya koymuştum.

Şimdi resmi bir rapor var ortada.

Bu rapor, alışıla gelinmemiş gözlem ve öneriler ile dolu.

 

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI

Devlet Denetleme Kurulu

Araştırma ve İnceleme Raporu

Tarihi: 08/06/2011 Sayısı: 2011/2

 

II- ÜLKE UYGULAMALARI

A. ABD (s22)

3- Teknik Personelin Nitelikleri ve Eğitimleri (s30)

ANS müfettişleri; hava trafik kontrolörleri, teknisyenler, mühendisler, matematikçiler,  analistler ve pilotlar gibi daha önce yeterlilik ve nitelikleri uygun bulunmuş çalışanlardan oluşan bir havuz içerisinden seçilmektedir. (s31)

 

B. ALMANYA (s33)

4- Denetim Yükümlülüğü (s39)

Federal Sivil Havacılık Ofisi, hava operatörü sertifikası (AOC) sahibi işletmelerin kontrol ve gözetiminin sağlanabilmesi için kapsamlı bir sistem geliştirmiş, kontrol ve inceleme görevlerinden bazılarını sertifika sahibi ticari hava ulaştırma operatörlerine devretmiştir.

 

C. ÇİN (s41)

3- Çin Sivil Havacılık Otoritesi ve Güvenlik Denetim İşlevleri (s42)

Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Birimi tarafından oluşturulan politikalar ve prosedürler, Bölge Müdürlükleri ve idari kontrolleri altında bulunan Güvenlik Gözetim Büroları tarafından uygulanır ve denetlenir. Bakım müfettişlerine ilave olarak Çin Sivil Havacılık İdaresi, bazı denetim ve idari faaliyetleri Çin Sivil Havacılık İdaresi adına yürütmek üzere bireyleri veya hava taşımacılarının ve işletmecilerinin temsilcilerini görevlendirebilir.

4- Teknik Personelin Nitelikleri ve Eğitimleri (s47)

Teknik konularda bilgilendirici mahiyette ve/veya yol gösterici nitelikte olan materyallerden herhangi birisinde bir güncelleme veya değişiklik yapıldığı zaman Çin Sivil Havacılık İdaresi bu güncelleme veya değişikliğe ilişkin bir bülteni e-posta vasıtasıyla tüm hava meydanı işletmecilerine ve müfettişlerine göndermek suretiyle işletmecileri ve müfettişleri konuyla ilgili olarak bilgilendirmektedir.

Çin’in akredite edilmiş ANS müfettişleri, ATS, AIS, CNS, Meteoroloji, SAR ve PANS-OPS teftişlerinin yapılmasından sorumludur ve Çin Sivil Havacılık İdaresine değil Hava Trafik Yönetim Bürosuna bağlıdırlar.

 

D. İNGİLTERE (s50)

Güvenlik Düzenlemeleri Grubu (SRG) (s51)

SRG, pilot (qualified to fly in command of current airliners - gibi), eğitim uzmanı, bakımcı, araştırmacı, uçuş eğitmeni, hava meydanı işletmecisi, hava trafik kontrol uzmanı ve doktorlardan oluşan, havacılığın her yönüyle ilgili uzman personel kadrosuna sahiptir.

 

III- TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK (s54)

İKİNCİ BÖLÜM

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER (s66)

4- Uçuş Güvenliği ile İlgili Denetim Görevleri (s68)

- / -

• Hava ulaştırma faaliyetlerinde bulunan gerçek veya tüzelkişilerin faaliyetlerini denetlemek,

• Sivil havacılık eğitim müesseselerinin ve bakım müesseselerinin faaliyetlerini denetlemek,

- / -

E. YETKİ PAYLAŞIMI (s90)

A. TEKNİK DENETÇİLİK

(s92) TESPİT 10

5431 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve anılan Yönetmelik ile SHGM’de teknik hizmetler sınıfında istihdam edilmeyen personelin de Teknik Denetçi olmalarına nasıl imkan sağlanmış,

s94. TESPİT 11

SHGM’de üç yıl görev yapan tüm personel, nasıl denetçi olabiliyor,

s97. TESPİT 12

Can ve mal güvenliği açısından hayati önemi olan ve uçuş güvenliğini de içine alan teknik denetim ile ilgili hususlarda, tek bir makama geniş bir takdir alanı nasıl bırakılmış,

s98 ÖNERİ 7

Dokuz seçenekten en olmazı nasıl 4.12.2012 tarihinde SHT YDK-S olarak yayınlandı,

Bu ve bunun gibi soruların cevabını bu raporda bulacaksınız.

Raporda örneklenen ülkelerin hepsinde teknik denetçi, lisans sahibidirler ve halen çalışmaktadırlar. Yani lisansları günceldir.

Bunun önemi şuradadır.

Her lisans sahibi tüm gelişmeleri takip etmek, bilmek ve uygulamak zorundadır. Süreli ve yenilenmesi gereken her bilgi (DGR gibi) belgelidir.

Bilginin dikkate alınmadığı ve herkesin her işi yapabildiği bu dönemde, kimse geleceğe dönük kalıcı ve yapıcı bir çalışma içerisinde değilken, (bana göre bazı kısımları yetersiz olmakla birlikte) “Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 2011/2”, çok ama çok başarılı bir çalışma sergilemiş ve (yine bana göre) çok ama çok yararlı tespitlerde bulunmuş ve doğru öneriler üretmiş.

09 Temmuz 2011 tarihinde Sivil Havacılık Akademisi “SHA’DAN DDK Raporuna Övgü” diye kısa bir özetini sitesinde zaten yayınlamıştı.

Bu raporu bu güne kadar gözden kaçırmış olduğuma hayıflanıyorum.

Tümünü şimdi okudum.

Sonra da şu hikaye geldi aklıma.

En iyisi sizlerle paylaşmak.

 

Yaşlı Kızılderili reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbiriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyorlardı.

Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı ve oniki yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı.

Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri kurt köpeğiydi bunlar.

Çocuk, kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu düşünüyor, dedesinin ikinci köpeğe neden ihtiyacı olduğunu ve renklerinin neden illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık.

O merakla, sordu dedesine:

Yaşlı reis, bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı.

- "Onlar" dedi, "benim için iki simgedir evlat."

- "Neyin simgesi" diye sordu çocuk.

- "İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi, iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları.

Çocuk, sözün burasında; 'mücadele varsa, kazananı da olmalı' diye düşündü ve her çocuğa has, bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi:

- "Peki" dedi. "Sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?"

Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktı torununa.

- "Hangisi mi evlat?

   Ben, hangisini daha iyi beslersem!"

 

Sevgiler

www.servetbasol.com

130416