DANGEROUS Goods

 

1956’da ECOSOC (United Nations Economic and Social Council) tarafından ilk defa uygulamaya konan Tehlikeli Maddelerin Taşınması hakkındaki tavsiyeler, IATA DGR, IMDG Code, RID kuralları sonrası GHS “Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals” devreye girer.

Artık bir sınıflandırma üzerinden ve önceden kararlaştırılan etiketleme ile üreten, paketleyen, taşıyan ve kullanan, içerik hakkında kolayca bilgi sahibi olmaktadır.

Bu sınıflandırma bilindiği üzere 9 ana gruba ayrılır. Bunlardan bazıları şunlardır;

Class 1: Explosives – Patlayıcılar

Explsiv-1.jpg

Bu patlayıcılar da kendi aralarında etki ve zararları ile çeşitli sınıflara ayrılır.

Explsiv-2.jpg

Her madde tek başına tek bir oluşuma neden olmaz.

Bu nedenle madde içerisinde bir olayın yan etkilerinin olmaması da düşünülemez.

Explsiv-3.jpg

Class 6: Toxic and Infectious Substances – Zehirleyici ve Bulaşıcı maddeler

Explsiv-4.jpg

Bu sınıfın belirgin iki etkisi vardır. Zehirli ve Bulaşıcı olması.

Explsiv-5.jpg

Deney olarak kullanılan Albino türü tavşanlar hakkında pek bir bilgim yok.

Yine de deney kurbanı olmuş olmalarına üzülüyorum.

Explsiv-6.jpg

Explsiv-7.jpg

Paketleme uyarılarını da ciddiye almalıyız.

Dikkatsiz yapılan taşıma ve depolama istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Bu nedenle taşınmaları ve depolanmalarına özen gösterilmeli, kimsenin zarar görmesine imkan verilmemelidir.

Class 8: Corrosive Substances – Aşındırıcı Maddeler.

Explsiv-8.jpg

Explsiv-9.jpg

Genel kanı aksine, bu maddeler cilde zararlıdır.

O nedenle mutfak ve banyo temizleyici ürünlerde bu işareti görmeniz olasıdır.

Kutuları bile çocuklardan uzak tutulmalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

Hepimize daha çevreci, daha bilinçli, daha inançlı ve daha özgür bir yaşam diliyorum.

www.servetbasol.com

130608