Küresel Bakış ve Orman Yangınları

Şöyle dışarıdan bakarsak, ülkeme binlerce baz istasyonu cihazı satılmış, çoğu yan yana konuşlanmış ve bir baz istasyonu üzerinden tüm operatörler faydalanabilecek iken rekabet adı altında sömürü körüklenmiş ve şu sıralarda yasal olarak ulusal roaming zorunlu ise de konu “mahkemelerde dolaşıma” sunulduğundan hem Türk ekonomisi hem de bizler dışarıya bunun faturasını ödemeye devam etmekteyiz. Bir baz istasyonu, tüm şebekelere hizmet verebilir.

ATM ler ise bu sorunu yasal bir sınırlama olmadan çözmüş ama kullanımda bankalar bunu henüz yaygınlaştırmamışlardır. Bir noktada 5-6 ATM birden yan yana duruyor olması, ülkemizin ekonomik israfının ya da sömürülme boyutunun göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ATM, tüm bankalara hizmet verebilir.

Kimlere ve neye hizmet ettiğimizi bir anlasak da, bu savurganlıktan kurtulsak.!

Aynı tavrı orman yangınları için de göstermekte ısrar eder gibiyiz.

 

Orman Yangınları

Orman Genel Müdürlüğü, Yangın Harekat Merkezi

ORMAN YANGINLARINDA KULLANILAN HAVA ARAÇLARI

Dünyada orman yangınları ile mücadelede helikopter ve uçak kullanılmaktadır. Ülkemizde de buna paralel olarak 1995 yılından bu yana orman yangıları ile mücadelede hava araçları yurt dışından kiralanmak suretiyle kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki orman yapısı ve arazi şartlarında orman yangınları ile mücadele için en yararlı hava aracının helikopter olduğu 1980 senelerden bu yana yapılan fiili uygulamalar sonucu ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Orman yangınlarında sadece helikopter kullanılması yeterli değildir. Hava araçlarının birlikte kullanılması idealdir. Birbirlerini tamamlayıcı durumundadır.

HELİKOPTERLER:

Dünyada ve Akdeniz kuşağında batılı gelişmiş ülkeler orman yangınlarında kullanmak üzere kendi hava güçlerini oluşturmuşlardır.

UÇAKLAR:

Ülkemizde orman yangınları ile havadan mücadele maksadı ile çeşitli tip ve yapıda uçaklar kullanılmıştır.

Vs.. vs..

 

Türk Hava Kurumu

Türk Hava Kurumu orman yangınlarına havadan müdahale ediyor. 7 adet Amfibik özellikte Canadair CL-215 yangın söndürme uçağı ve 12 adet M-18 Dromader yangın söndürme uçağı ile Antalya, Bodrum, Çanakkale, İstanbul ve İzmir’de orman yangınlarını havadan söndürüyor.

TÜRK HAVA KURUMU TÜZÜĞÜ

Madde 3 - a) . . . . . . . . . ., havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere ilmi, teknik, turistik ve sportif alanda faaliyet göstermektir.

d) Kurum 5253 sayılı Dernekler Kanununa tabi özel hukuk tüzel kişidir.

e) THK 5 AĞUSTOS 1925 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır.

Madde 41 - Kurumun gelirleri şunlardır:

a) Üye aidatları,

b) Kurban derisi ve bağırsak ile fitre ve zekat toplama faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

c) Her türlü bağış,

d) Ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler,

e) Kira gelirleri,

f) Diğer gelirler.

Vs… vs…

 

SHGM

GENELGE

Sayı: B.11.1.SHG.0.14.03-401.08/89/566 Tarih: 11.01.2013

Bilindiği üzere, Türkiye ve KKTC’de çıkabilecek orman yangınları ile havadan mücadele etmek amacıyla T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirli dönemlerde yangın yangınla mücadele amaçlı hava aracı hizmet alım ihaleleri düzenlenmektedir.

Söz konusu ihaleler ile 2012 yılı içerisinde yerli işleticiler tarafından sahip oldukları işletme ruhsatları kapsamında yurda geçici ithali sağlanan toplam 25 adet helikopter ve 2 adet uçak için Genel Müdürlüğümüze 11 adet başvuru yapılmıştır.

Yerli işletmeler tarafından sunulan belgeler Genel Müdürlüğümüzce incelenmekte ve yeterli görülmesi durumunda, yabancı tescilli hava araçlarının yurda geçici ithalinde ülke menfaatlerini teminen bir sakınca olmadığı bildirilmektedir.

Ancak, 2012 yılı içerisinde kaza-kırımlar da dahil olmak üzere yaşanan olaylar incelendiğinde bazı tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir.

Vs.. vs..

 

KOMŞULARIMIZ

Bulgaristan’da “Air Squadron 28”, Savunma bakanlığına bağlıdır. 4 Mi-17 yangınla mücadele helikopterine sahiptir.

Hırvatistan’da “885th Firefighting Squadron” (CL-415, AT-802) Hava Kuvvetlerine bağlıdır.

Yunanistan’da “383. Air Fire Fighting/CSAR Squadron "Proteus" (Bombardier CL-215GR, CL-415GR, CL-415MP), Savunma Bakanlığına bağlıdır.

Güney Kıbrıs’da 2 uçak “Department of Forests” Orman Bakanlığının malıdır.

Israil’de havadan yangınla mücadele, Hava Kuvvetlerinin görevidir. 7 adet Air Tractor AT-802F uçağı satın alınmıştır.

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 1 adet Bе-200ES uçağı almıştır.

Rusya’da “Ministry of the Russian Federation for Affairs for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters”, kısaca EMERCOM, sayısız helikopter ve uçak sahibidir.

 

“For more than eight years now the Russian Emergencies Ministry has been promoting the idea of establishing a euro-squadron that will be available to all participating countries in case they need it. This would make fire-fighting aircraft more affordable and at the same time more effective. However, we haven’t heard anything definite from the EU countries so far,”

Rafail Zakirov, Russian Emergencies Aviation Chief. (28 July 2007)

 

BAKIŞ AÇISI

Yangınla mücadele, bir zamanlama işidir. Bu karada, havada, denizde ve yerde hep böyledir. Ne kadar erken müdahale edersen, o kadar başarılı olursun.

Kara’da şehir itfaiye hizmetini ihale yolu ile satın almayı düşünmek istemek nasıl anlamsız geliyor ise, bu denizde ve havada da aynı.

Yangınla mücadele, bir devlet hizmetidir ve ticari amaçlı şirketlerin ihale yolu ile yerine getirebilecekleri bir uğraş değildir.

Ülkemizde orman yangınları “mevsimsel özellik” gösterirler. Üstelik bu özellik yöresel değil bölgeseldir. Bu bölgelerdeki kuruluşları incelediğimizde, devlet eli ile bu hizmetin yapıldığı ve ticari unsurlardan uzak bir konumda uygulandığını gözlemlemek kolaydır.

Bu yöntemin seçilişinin gerekçeleri arasında mevsimsel, çevre hassasiyeti ve işin ekonomik yönü önemli bir etkendir ama zamanlama ve yerinde müdahale, bu şartların en önemlilerindendir.

Kira ödeyerek, kira öder gibi satın alınabilecek orman yangını ile mücadele gereçleri, ekibi için ödenecek olan kira, barınma, ulaşım, vs.. gibi ödenekler karşısında kendi personelimizi kullanmak, elbette daha verimli ve güvenli olacaktır.

İhale ile hizmet satın alımlarında ister istemez SHGM de devreye girecek ve bir genelge ile bu işin doğru yürümediğini ilan edecektir.

Tüm bunları bir düzene koymak ve her an hazır bir ekip oluşturmak, komşularımızda gördüğümüz “devlet malı ve yönetimi” ile en verimli sonucu almak demektir. Orman Yangını ile mücadele, “Sivil Havacılık” kavramından çıktığı zaman, ticaretten de çıkmış, güvenilir ve sürekli bir hizmet anlayışına geçilmiş olacaktır.

Bu da hem Türk Hava Kurumu’nu hem de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü zan ve yetkiden doğan sorumluluklardan arındıracak, hem de konunun devlet tarafından yapılması nedeniyle bu kurumları rahatlatacaktır.

(ICAO Doc.7300
Article 3 - Civil and state aircraft
  a) This Convention shall be applicable only to civil aircraft, and shall not be applicable to state aircraft.)

Konu, hem ekonomik hem de bürokratik bir çözüme kavuşturulmalı ve bu konuda gecikmeden tedbirler alınmalıdır.

İlk yapılacak olan, “Orman Yangınları ile Mücadele” kavramının tanımlanması olacaktır. Orman Yangını kapsamına giren ve girmeyecek olan yangınların tanımı, havadan ve karadan birlikte yapılacak olan müdahalenin boyutu ve eşgüdümü için gerekli kurumların da yapılanması ile yetki ve sorumluluklarının da tanımlanmasını sağlayacaktır.

Yetki ve sorumluluğun tanımlanması, bu kurumun hangi devlet yapısı altında oluşması gerektiğini ortaya koyacak olan verilerin, hangi gerekli disiplinleri oluşturacağına da önayak olacaktır.

Aslında tüm bunlar birer bilinmeyen değildirler.
İşin özü ciddi, saygın ve çevreci bir yaklaşım sergileyebilmek, devlet olmanın gereği ciddiyet ve samimiyeti ortaya koyabilmekten geçmektedir.

İster Hava Kuvvetleri, ister Kara Kuvvetleri, ister Orman ve Su İşleri Bakanlığı olsun, ormanlarımızı kurtarmak, muhafaza etmek, genişletmek ve yarınlarımız için ticaretten uzak samimi bir tavır sergilemeliyiz.

Sevgiler

www.servetbasol.com

130813