ATCo Day

 

Seçmenin önemi ve seçimlerimiz.

“Kendini seçmek, evrende küçük bir zerrecik olan varlığı doğrulamak ve getirdiği sorumlulukları göğüsleyebilmektir.

Sanat insana yaşama arzusu verir.

Nietzsche”

- / -

Milli marşlar, her uluslararası spor müsabakasında, madalya töreninde gurur ve vatanseverliği öne çıkaran ezgilerdir. Ülkeyi temsil eder.

Coşkulu tınıları sayesinde Fransa’nın ‘La Marseillaise’i dünyanın en çok tanınan milli marşları arasına girdi. Fransa ulusal marşı 1792’de yazıldı ve kısa sürede tüm Avrupa’ya yayılarak Yunanistan ve Rusya’daki devrimlere ilham kaynağı oldu. Çin’in Tiananmen Meydanı’ndaki protesto gösterilerinde de söylendi, Umman ve Zimbabve de Fransa milli marşının melodisini kullanmakta.

“Tanrı Kraliçe’yi Korusun”, 1745’te yayımlanmasının ardından Büyük Britanya Krallığı tarafından benimsenip tanınan ilk ulusal marş oldu. Marşın melodisi ilahiyle öyle bağdaştı ki birçok farklı ülke de sözlerini değiştirip aynı melodiyi yeniden düzenleyerek milli marşları haline getirdi. Liechtenstein, kendi milli marşı ‘Oben am jungen Rhein’ için de bu melodiyi kullanıyor.

Aslen, kraliyet ailesinin giriş müziği olarak tasarlanan İspanya’nın milli marşı sözsüz olmasıyla ünlüdür. Ancak İspanya gibi sözsüz milli marşa sahip başka ülkeler de var. Kosova hükümetinin, çoğunluğun konuştuğu Arnavutça dilinde yazılabilecek sözlerin ülkede yaşayan Sırpları rahatsız edeceği kararı almasından sonra ülke sözsüz milli marşı benimsedi.

Nepal’in ulusal marşını dinlediğinizde narin folk tınıları ile “Nepal halkının nasıl çiçek örgülerden doğup bir çelenk” haline geldiğini duyabilirsiniz. Aslında, Nepal marşı dünyanın en siyasi marşlarından biri. Marş, 10 yıllık iç savaşın ve krala karşı düzenlenen Maocu ayaklanmanın sona ermesiyle 2006 yılında yazıldı. İç savaş döneminde ise solcu milli marşı ‘The Internationale’yi söylüyorlardı.

Milli marşların çoğu aslında altı veya daha fazla kıtadan oluşan şiirlerdir. Ancak bugün bu kıtaların yalnızca birkaçı söyleniyor. Kayıp dizeler ise, genelde ülke tarihini anlatan dizeler oluyor.

Güney Amerika ülkelerinin marşlarına bakacak olursanız, bu ülkelerin İspanya yönetiminden çıkmaktan duydukları mutluluğu görürsünüz.

Arjantin ulusal marşında İspanyollar için “yollarına çıkan herkesi yok eden” ifadesi kullanılırken “kanlı zorbalardan alçak işgalcilere” kadar çeşitli benzetmeler yapılıyor.

Bu dizeler, gerginlik çıkmasını engellemek için 1900 yılından itibaren söylenmemeye başlandı.

Halk, marşları benimsedikçe milli marşların da ömrü uzuyor.

Örneğin İsrail’de, ülkede yaşayan Arapların da Yahudiler gibi dahil edilmesi için ‘Hatikvah’ milli marşının değiştirilmesine yönelik çağrılar yapılmıştı.

Milli marşlara ne kadar süre ayrılması gerektiğini tahmin etmek zor.

Olimpiyat kuralları gereği milli marşlar 80 saniyeden uzun çalınamaz.

Alex Marshall,

- / -

Bizim “İstiklal” marşımızın bir kıtası tempo 115 ile 32 saniye, toplamda 60 saniye. 95 tempoda çalındığında ise sadece 66 saniye.

Ulusal marş ile devlet arasında sıkı bir ilişki vardır. Devletin onayladığı ve yasalaştırdığı şey ulusal marştır ve bu sayede pekiştirici bir etkendir. Ulusal marşlar ile modern devletlerin oluşumunda bir bağ vardır. Bu bağ ulusal marşların simgesel özelliklerinin ülkelerin tanınmasında etkin bir rol almasından da kaynaklanır.

Milli marşlar; ulusların birliğini sağlayan ve yaşatan temel öğelerdendir. Her ulusun tarihi süreci içerisinde gerçekleşen savaşlar, yenilgiler, zaferler, büyük olaylar ve beraberinde umut ve beklentilerin sonunda ortaya çıktığı ulusun simgesi olan unsurlardandır.

Marş biçimsel olarak dans türüne çok yakındır. Yürüyüş anlamına gelmekle beraber, yürüyüşe uygun çalınabilen ya da söylenebilen müzik parçalarına denir.

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Marşı olan “İstiklal Marşı”, saygının sembolü olarak ayakta söylenir.

Sözleri, başkaları için bir anlam ifade etmese de müziği, çok ayrı bir karakter ifade eder.

Türk Milli Marşı ise bilinen hiçbir genel karakteristik özelliği taşımaz.

Kendine özgü ve kişilikli bir yapısı vardır.

Allah uzun ömür versin, lisedeki müzik öğretmenim Nevzat Hoca, bir gün bizlere bu marşın nasıl seçildiğini anlatmıştı.

Atatürk, bir milli marş arayışında iken, elbette birçok beste kendisine sunulmaktadır.

O sıralar Osman Zeki Üngör, öğrencisi olan Nevzat Hoca ile diğer öğrencilerini toplar ve bir marş üzerinde çalışırlar. Henüz sözleri yoktur bu marşın, o nedenle A,B,C,D, efgee, H,I,İ,J, klmee. noö, P,R,S,Ş. Tu, Ü,V,Y,Z. diye alfabe üzerinden söylerler.

Hazır olduklarında Atatürk’ün huzuruna çıkarlar ve okurlar.

Okurlar da, Atatürk, bir daha okuyun der.

Dışarıdan iki asker çağırır ve “Marş okunurken uygun adım yürüyün.!” diye emir verir.

Bu marş ile uygun adım yürünememektedir.

Tekrar okutur ve yaveri ile dans etmeye çalışır.

Tango, vals, polka, hiç biri ile dans edilememektedir.

Tekrar okuyun der ve coşkulu bir tempo tutmaya, alkışla eşlik etmeye çalışır.

Hayır, hiç biri ile bunlar yapılamamaktadır.

Son olarak aksak ritimleri, ilahileri, halk türkülerini beraber söylemeye çalışır ama bir türlü denk düşmez.

İşte o zaman döner yaverine ve der ki;

“İşte bu Milli Marş bestesidir.

Kimse bunu bir tarafa çekemez, bununla eğlenemez ve emellerine yönelik kullanamaz.”

- / -

İlk defa 19/20 Ekim 1961 senesinde Amsterdam’da EFATCA olarak Avrupa çapında kurulup sonra da dünyanın öbür ucundakilerin katılımı ile uluslararası olan ve bu sene de 52.ci kuruluş yıldönümü günü olan 20 Ekim, Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü olarak kutlanmakta.

Her gün Avrupa semalarında 30.000 den fazla uçak uçmakta ve milyonlarca yolcuyu hedeflerine götürmekte. Kargo uçakları ayrıca bu sayıyı daha da arttırmakta.

Tüm bu trafiği bir sistem içerisinde belirli bir düzene göre idare etmek ise, insan üstü bir yetenek gerektirmekte.

Eğitimi zorlu ve çıtası yüksek olsa da, yine de herkesin isteği ile sahip olunabilecek bir meslek değil.

Yetinin yanı sıra, kişisel özellikler isteyen, aday olabilmek için bile zorlu şartlar öne sürülen bir meslek.

DHMİ, hala adaylarını seçerken titiz davranıyor.

Aday seçiminde “özgün” ve “kişilikli” yeti sahibi “uygun niteliklerde” olanları seçmeye çalışıyor.

Öyle ki, kimse onları bir tarafa çekemez, onlarla eğlenemez ve onları emellerine yönelik kullanamaz.

Siz seçkin ATCo kardeşlerimin Dünya Hava Trafik Kontrolörleri gününüzü kutlarım.

Sevgilerimle

- ATCo No: 216

www.servetbasol.com

131020