SHY-YDK

 

Sivil Havacılık, Bağımsız Denetim için ilk onayı verdi…

Gürsan Teknik Hizmetler A.Ş, SHY 145 Bakım Denetlemesi, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetim Kuruluşu Denetlemesi ve F Bakım Kuruluşu Denetlemesi konularında SHGM adına sektörü denetleme yetkisine sahip olacak.

SHGM' nin denetleme yetkilerinin bir kısmı belirli şartlara ve kriterlere bağlı olmak kaydıyla bağımsız denetim kuruluşlarına devredilmekle birlikte, üst otorite olarak yetki vermiş olduğu bu kuruluşların denetlenmesinden yine kendisi sorumlu olacak. Yetkili bağımsız denetim kuruluşlarında görev alacak personelin teknik denetçilik yetkisi de yine SHGM tarafından verilecek.

SHGM Haber

 

Tarihçe

Son yıllarda faaliyet sahasına Bakım - Onarım - İşletme Hizmetlerini de ekleyen ve Türk Hava Yolları'nı (THY) müşteri portföyü arasına katan Gürsan Teknik'in faaliyetleri ve hayata geçirdiği projeler arasında Oteller¸ İş ve Alışveriş Merkezleri¸ Bankalar¸ Marketler¸ Hastaneler¸ Organize Sanayi Bölgeleri¸ Saha¸ Tünel¸ Otoyol Aydınlatmaları¸ Stadyum¸ Endüstriyel Tesisler¸ Enerji Santralleri vb. yer almaktadır.

Gürsan Teknik

 

SHY-YDK

İnceleme ve denetimin amacı

Madde 5

(1) Havacılık işletmelerinin sivil havacılık mevzuatı kapsamındaki faaliyetleri inceleme ve denetime tabi tutulur. İnceleme ve denetimin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa göre yetkilendirilen işletmelerin uçuş, can ve mal emniyet ve güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyetlerinin doğruluğunun, güvenilirliğinin, havacılık düzenlemelerine uygunluk derecesinin araştırılması ve sonuçlarının ilgili taraflara bildirilmesi amacıyla kanıt toplanması ve bu kanıtların değerlendirilmesi sonucunda görüş oluşturulması ve rapora bağlanmasıdır.

 

Bağımsızlık ilkesi ve bağımsızlığı ortadan kaldıran haller

Madde 9

(9) Yetkili bağımsız denetim kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri ve yöneticileri bir havacılık işletmesinde yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdür, sorumlu müdür, sorumlu yönetici personel veya imza yetkisini haiz işletme personeli olamaz.

 

Yetkilendirilecek kuruluş ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, yöneticileri ve denetçilerinde aranacak ortak şartlar

Madde 21

c) İnceleme, denetim, eğitim ve danışmanlık haricinde sivil havacılık ile ilgili ticari bir faaliyetinin bulunmaması,

 

Yetki başvurusu sırasında gerekli olan bilgi ve belgeler

Madde 22

5) İnceleme, denetim, eğitim ve danışmanlık haricinde sivil havacılık ile ilgili ticari faaliyette bulunmadıklarına dair yazılı beyanları,

 

Yetki verilmesi

Madde 24

(1) Ortakları, yönetim kurulu başkanı, üyeleri, yöneticileri ve denetçileri ile birlikte bu Yönetmelikte yer alan koşulları taşıyan ve gerekli belgelerle yazılı başvuruda bulunan bağımsız denetim kuruluşlarına, Genel Müdürlükçe faaliyet konularını yürütebilecek yeterliliğe sahip olduklarına karar verilmesi halinde bağımsız denetim kuruluşu yetkisi verilir.

 

Konu ile ilgili taslak üzerine yazdığım yazıyı hatırlayarak (SHY-Denetim), buradan benim anladığım şu;

Bu özel denetim şirketinde çalışacak denetçi ve şirketin, havacılık ile uzaktan-yakından bir alakası olmayacak (ki) şirkete yetki verilsin.

 

Halbu ki, ICAO Doc.8335 der ki;

5.3  Staffing

5.3  Personel

5.3.1 The ability of a State to effectively supervise and control commercial air transport operations in the public interest is dependent upon the competence of the CAA inspectorate. .....To adequately perform their duties, it is important that the CAA inspectorate staff have the qualifications, operational or technical work experience, and training compatible with the operations that they are required to certificate or inspect and that their qualifications compare favourably with those of operator personnel they will encounter in their inspections.

5.3.1 Devletin kamu yararına ticari hava taşımacılığı işletmelerini kontrol ve denetleme yetkisinin etkinliği,
CAA denetçisinin yeti ve bilgisine bağlıdır.
….. Görevlerini yeterince gerçekleştirmek için bu CAA denetici personelinin kendi niteliklerinin, denetleyecekleri ya da lisanslandıracakları işletim veya teknik personelin iş deneyimi ve eğitimi ile uyumlu ve hatta üstün olması önem arz eder.

 

6.2 Qualifications of the Inspector

6.2 Denetçinin Nitelikleri

6.2.1 Ideally a CAA inspector should be at least as qualified as the personnel
to be inspected or supervised.

6.2.1 İdeal bir CAA denetçisi,
en az kontrol veya denetlenecek personel kadar nitelikli olmalıdır.

 

Hepimiz biliyoruz ki, sahip olduğumuz lisansların tarafımıza sağladığı yetkileri belirli süreler içerisinde kullanmazsak, o yetki düşer ve ancak ek eğitimler alarak o yetkilere tekrar sahip oluruz.

Bunun açıklaması şudur.

Hangi lisansın sahibi olursan ol, işine ara verdin mi, lisansın geçerliliği düşer.

Bundan dolayıdır ki, tüm denetçiler, geçerli lisans sahibi olmak zorundadırlar.

Bu zorunluluk, lisansın sağladığı yasal sınırların sürekli takibi, güncellenmesi ve yenilenmesi ile bu sınırları takip etme ve uygulama şartından gelmektedir. Aksi bir davranış, “SHY 6a İdari yaptırımlar - Madde 47; (2) … tespit edilecek kusura istinaden en fazla 6 ay süre ile askıya alınabilir veya iptal edilebilir..” şartından dolayı, lisans kaybına neden olabilir.

Elinin altında yüzlerce lisans sahibi yetkin ve yetenekli personel mevcut. Buna karşı, böyle bir yönetmelik ile vasıfsız birilerini denetime gönder. Üstelik bunu yasa gereği yönetmelik olarak da geçerli kıl. Bana pek yapıcı gelmiyor.

SHY-YDK ile denetci sıradan olma, denetlenecek kişi / kurum da üst düzey personel ile donanmış olma şartlarına uyacak.

 

Bir de şu madde var ki, patronların yüreğine su serpiyor;

 

Yetkilendirilecek kuruluşlarda aranacak ortak şartlar

Madde 20

e) Verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla en az bir milyon ABD Doları sorumluluk sigortası yaptıracaklarını taahhüt etmeleri,

 

Sahi kaç USD yatırım yapmıştı bir özel şirket şu yeni uçaklara?

12 Milyar kadar mı? Olsun, en azından 12.000’de biri sağlamda.

 

Sevgiler

www.servetbasol.com

131119