HAVA-İŞ YASA TASARISI

THYreklamı7sn..jpg

Yeni hazırlanan Hava İş Kanunu Tasarısı, genelde çok detaylı ve üzerinde iyi düşünülmüş bir şekilde kaleme alındığı düşüncesindeyim. Emeği geçenleri kutlarım.

İlk defa bu ihtiyacı belirtmiş ve 2007 yılında demiştim ki;

“O dönemde hazırlanan Türk Sivil Havacılık Kanunu çok büyük değişikliklerle bildiğiniz gibi 2006 da kanunlaştı. JAA standardı henüz yakalanmadı ama büyük gelişmeler yaşandı, hala yaşanıyor.

Türk Sivil Havacılığındaki temel sorun, Türkiye'nin temel sorunundan farklı değil.
Sorun ‘Meslek’ sorunu.”

http://www.servetbasol.com/Articles/Ucuyorum/APH-0730.htm

Henüz 2920 değişmedi. Uçucuların kontratında “yıllık izin” maddesi yok ise, izin yapamazlar. Yasal korunmaları imzaladıkları “sözleşme” ile sınırlıdır.

Bu güne kadar SHGM, TSHK 2920 ve oldukça çok sayıda çıkardıkları yönetmelik/talimatlar ile tutarlı bir birlikteliğe ulaşamamıştır. SHGM çalışmalarında:

(SHY-1 / SHT-2) Uçuş Ekibi Üyesi: Uçuş süresince bir hava aracının operasyonu için gerekli olan görevleri yerine getirmekten sorumlu, SHGM tarafından lisanslandırılmış uçuş ekibi üyeleri.

(SHY-6a / SHY-Deniz) Uçuş ekibi: Hava aracının sevk ve idaresinden sorumlu pilotlar ve uçuş mühendisleri ile hizmetlerden sorumlu kabin memurları.

(SHY-SAFA) Uçuş ekibi: Bir hava aracının uçurulması için gerekli pilot, seyrüseferci, kabin personeli ve uçuş teknisyenleri.

(SHT.6a-50) Uçucu Ekip; Havacılık işletmeleri tarafından belirlenen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar, uçuş mühendisleri ile sertifikalı kabin içi emniyet ve diğer hizmetlerin yürütülmesiyle görevli kabin ekibini ve yükleme görevlilerini, uçak tipine göre uçuş mühendisi kapsamında gerektiğinde seyrüsefer ve radyo operatörleri.

(SHY-HUK) Mürettebat üyesi: Bir uçuş görev periyodunda, hava aracında görev yapmak üzere işletmeci tarafından tayin edilmiş kişi,

diye yapılmış çeşitli tanımlamalar mevcuttur.

TSHK 2920’de 6 adet, yeni hazırlanan Hava İş Kanunu Tasarısı’nda da 9 adet tanım bulunmaktadır. Bu tanımların birbirleri ile aynı iş ve amaca yönelik olanlarında dahi birlik gözlemleyemedim. TSHK 2920’de geçen “Hava Aracı” tanımı bile yeni taslakta değişik.

SHGM Mevzuat

HAVA İŞ KANUNU TASARISI

Ana Üs (SHT-6A.50 Rev.06); Havacılık işletmesinin uçuş faaliyetlerini yürüttüğü ve işletme ruhsatında ana merkez olarak belirlenen, uçucu ekiplerin kendi imkânları ile konaklama ve iaşelerini sağladığı mahali,

Ana üs (SHT OPS-1): işletme personelinin kendi imkânları ile ikametlerini sağladığı ve/veya işletme genel merkezinin yerleşik olduğu mahalli

Ana üs: İş sözleşmesinde uçucu personelin çalıştırılması için esas alınan yeri/bağlı bulunduğu gösterilen havalimanını/havaalanını,

Hava Aracı (Kanun No.2920); Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip, her türlü aracı,

Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip, insan veya yük taşıyan motorlu ya da motorsuz her türlü sivil aracı,

Uçuş Görev Süresi (SHT-6A.50 Rev.06);
Tek bir uçuş ya da uçuş serilerinden oluşmuş bir uçuş görevi için, uçuş ekip üyesinin uçuş hazırlığı ile başlayan ve aynı uçuş veya uçuş serilerinin sonundaki tüm uçuş görevlerinden muaf tutulduğu toplam süreyi,

Uçuş görev süresi: Uçuş görevinin icrası için dinlenme süresi sonrası uçuşun başlamasından en az bir saat öncesinden, uçuş veya uçuş serileri sonunda başlayacak ve operasyonun gereklerine göre belirlenecek yarım saatten az olmamak üzere dinlenme süresinden sonrasına kadar geçen zamanı (sentetik eğitim süresi dahil), uçuş harici görevlerde ise sadece görev süresi içinde geçen zamanı,

Uçuş Süresi (Blok Süresi) (SHT-6A.50 Rev.06); Bir hava aracının kalkış yapmak maksadıyla, kendi gücü ile veya harici bir güç uygulanmak suretiyle ilk hareketine başlama anından, uçuşun veya görevin sonunda tam olarak durarak yolcu, yük veya diğer muhteviyatı indirme ve/veya bindirme amacıyla kendisine tahsis edilen park yerine gelme anına kadar geçen toplam süreyi,

Uçuş Süresi – Helikopter (SHT-6A.50 Rev.06); Helikopterin pervane pallerinin dönmeye başladığı andan, uçuş sonunda park yerinde motorunu durdurarak pervane pallerinin durduğu ana kadar geçen toplam süreyi,

Uçuş süresi: Uçucu personelin görev yaptığı hava aracının kalkış amacıyla kapıları kapatıp motor çalıştırmasından veya park yerinden ilk hareket ettirilmesinden başlayarak uçuşunu tamamlayıp kapıların açılmasına kadar geçen süreyi,

Uçuş ekibi (SHY 6A -24.03.17): Hava aracının sevk ve idaresinden sorumlu kaptan pilot, pilotlar ve uçuş mühendisleri ile kabin memurlarını,

Uçucu personel: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan lisans sahibi pilotları, uçuş mühendislerini, uçuş teknisyenlerini, kabin görevlilerini ve görevini uçakta yapan sair personeli,

İşletici (SHT OPS-1 Rev.02): ticari uçuş yapmak üzere Genel Müdürlük‟ ten işletme ruhsatı almış gerçek ve tüzel kişileri,

İşveren: Bir iş sözleşmesiyle uçucu personel çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

Bizler de elimizden geldiği kadar hatırlatma, vurgulama ve düzenlemelere katkı vermeye çalışmaktayız.

Hava İş Sendikasının önderliğinde yapılan bu çalışma, sektör bazında yapılması gereken bir girişimdi ve gerçekleştirilmiş olması çok sevindirici.

Elbet bu tür çalışmaları destekleyecek ve elimizden gelen katkılar ile daha iyi ve güzele erişeceğiz.

Tümden bakınca hazırlanan bu yasa tasarısı, çok eski bir isteğin gerçekleşme pırıltısı.

Özlemle beklenen bir meslek yasası.

Bir de “havacılık eğitimi” üzerine birkaç madde eklense, pasta üzerinde çilek olacağına inanıyorum.

http://www.servetbasol.com/Articles/Ucuyorum/APH-1203.htm

Bu yasa teklifinin bir an önce meclisten geçmesi dileklerimizle.

www.servetbasol.com

170508