Nereden Nereye?

170626-1.jpg

TOMTAŞ ve KAYSERİ TAYYARE FABRİKASI

ALMAN uçakları:

Junkers A-20:                     45 Adet (1924’te satın alınanlar da dâhil)

Junkers F-13 Limusine:      21 Adet (1924’te satın alınanlar da dâhil)

Junkers A – 35:                  1 Adet.

Rohrbach Rofix:                 1 Adet.

Gotha 145-A:                     46 Adet.

Heinkel H-111:                   24 Adet

Focke Wulf-58:                  6 Adet

Focke Wulf-44 J:                20 Adet ( THK’ya verildi)

Focke Wulf-190 A3:           72 Adet.

TOPLAM  :                         236  Uçak.

AMERİKAN UÇAKLARI  :

Curtiss Wright:                  Av 42 Adet.

Curtiss  Wright:                 Yolcu  4 Adet.

Curtiss  Wright Fledgling:  8 Adet.

TOPLAM  :                         54 Uçak.

POLONYA   UÇAKLARI  :

Pezetel 24 A/C:                  67 Adet.  

TOPLAM  :                         67 Uçak.

İNGİLİZ UÇAKLARI:

Magister:                           102 Adet

TOPLAM:                           102  Uçak.

TOMTAŞ ve KAYSERİ  ÜRETİM TOPLAMI: 459 UÇAK

THK İÇİN ÜRETİLEN PLANÖRLERİN LİSTESİ:

THK-4 Planör                     11 Adet.

THK-7 Planör                     12 Adet.

THK-9 Planör                     6 Adet.

TOPLAM PLANÖR:             29 Adet.

VECİHİ HÜRKUŞ

Vecihi  K- VI (K-6)              1 Adet.

Vecihi  XIV                         2 Adet.

Vecihi  XV                          2 Adet.

Vecihi  XVI                         1 Adet. Kapalı kabin yolcu uçağı.(Nuri Bey)

TOPLAM:                           6 Uçak.

ESKİŞEHİR UÇAK FABRİKASI

Milli Müdafaa Vekâleti-1                1 Adet.

(MMV-1 veya  ALAN-1) TOPLAM :  1 UÇAK.

NURİ DEMİRAĞ UÇAK FABRİKASI

Nuri Demirağ ( NuD-36 ) Eğitim     12 Adet.

Nuri Demirağ ( NuD-38) Yolcu        1 Adet.

TOPLAM :                          13 UÇAK.

THK-9 (Ş-5) Planörü           60 Adet.

TOPLAM :                          60 PLANÖR.

TÜRK HAVA KURUMU UÇAK FABRİKASI

THK-1                                 Planör 1 Adet.

THK-2                                 Akrobasi uçağı 12 Adet.

THK-3                                 Planör 6 Adet.

THK-4                                 Planör 40 Adet. + 11 Adet Kayseri’de yapılmıştır.

THK-5                                 Ambulans/Yolcu 1 Adet.  Danimarka’ya satıldı.

THK-5 A Yolcu uçağı          9 Adet.

THK- 6 Planör                    İptal edildi.

THK-7 Planör                     40 adet. + 12 Adet Kayseri’de yapılmıştır.

THK-8 Planör                     İptal edildi.

THK-9 Planör                     15 Adet. + 6 ad. Kayseri + 60 Ad. N.Demirağ Fb.

THK-10 Yolcu uçağı           3 Adet.

THK-11 Turizm uçağı         1 Adet.

THK-12 Yolcu uçağı           İptal edildi.

THK-13 Planör                   2 Adet.

THK-14 Planör                   1 Adet.

THK-15 Eğitim uçağı          2 Adet. + MKEK-4 (Uğur 0larak devam)

THK-16 Jet eğitim uçağı    (İptal edildi)

Magister Eğitim uçağı       30 Adet.

Taysu Yangın, ilaçlama     4 adet

TOPLAM UÇAK :                62 Adet

TOPLAM PLANÖR :            105 Adet

MAKİNA KİMYA ENDİSTÜRİSİ KURUMU  ( MKEK )

MKEK-4 (Uğur) Magister   57 Adet.

TOPLAM UÇAK:                 57 Adet.

Mustafa KILIÇ (kilic.thk@hotmail.com) Kaynak: www.kokpit.aero

 

ABD ile yapılan ilk ikili antlaşma 23 Şubat 1945’de ki “Karşılıklı Yardım Antlaşması”

Antlaşmanın 2.maddesi şöyledir:

•      “T.C. Hükümeti, sağlamakla görevli olduğu hizmetleri, kolaylıkları ya da bilgileri ABD’ne temin edecektir.”

•      Türk Hükümeti ABD’ne hizmet sunmakla görevli olacak, bu görevin sınırı da belli olmayacak…

•      “Türkiye parasını ödemiş olsa da ABD Başkanı gerek görürse, aldığı malzemeleri geri vermeyi kabul etmiştir…”

04 Temmuz 1948’de Marshall Yardım Planı kabul edildi.

Amerikan Marshall yardımı sebebiyle tüm uçak üretimleri durduruldu.

1950’de Kayseri Hava İkmal ve Bakım Merkezi oldu.

27.12.1949’da imzalanan “Fulbright Antlaşması” “Türkiye ve ABD Hükümetleri Arasında Eğitim Komisyonu Kurulması Hakkındaki Antlaşma…”

Antlaşmanın 1.maddesi;

•      “Türkiye’de Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu adı altında bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyon, niteliği bu antlaşma ile belirlenen ve parası Türk Hükümeti tarafından finanse edilecek olan eğitim programlarının yönetimini kolaylaştıracaktır.”

Antlaşmanın en dikkat çekici 5.maddesi ise;

•      “Komisyon dördü T.C. Vatandaşı ve dördü ABD vatandaşı olmak üzere sekiz üyeden oluşacaktır. ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyon şefi komisyonun fahri başkanı olacak ve komisyonda oyların eşit olması halinde kararı komisyon başkanı verecektir…”

- / -

12 Kasım 1956 senesinde Türkiye, ABD ile "Tarım Anlaşması" imzalar.

Bu anlaşma ile ABD Türkiye'ye, 46,3 MİL DOLAR lık tarım ürünleri, dondurulmuş et, don yağı, konserve et, sığır eti (temel tarım ürünleri) satacaktır.

Bu anlaşmanın 2.ci maddesi ile;

•      Türkiye'nin yetiştirdiği tarım ürünlerinin ihracatı, ABD tarafından denetlenecektir.

Anlaşmanın 3.b maddesi ile;

•      Türk ve Amerikan hükümetleri, Türkiye'de Amerikan mallarına karşı talebi arttırmak için birlikte hareket edeceklerdir.

Yine bu anlaşma gereği, ABD büyükelçisi TC hükümetine 21 Şubat 1963 tarihinde gereğini yapması için 1222 sayılı bir nota verir. Gereği şöyledir;

•      TC Hükümeti, Kasım 1962-Ekim 1963 tarihleri arasındaki devrede zeytinyağı ihracatını 10.000 tonu aşmayacak biçimde sınırlayacaktır. Eğer bu miktardan fazla zeytinyağı ihraç edecek olursa, ABD'den fazlalık kadar nebati yağ ithal edecektir.

Türkiye, 1970'lere kadar kendini besleyebilen 7 ülkeden biri idi.

09 Ocak 1998 senesinde ABD ile Türkiye arasında imzalanan Tarım Ürünleri Anlaşması;

•      Et başta olmak üzere AB tarafından subvansiye edilen tarım ürünleri için sıfır (0) gümrükle ithal edilmesini kabul etmiştir.

(O sene Avrupa "Deli Dana" hastalığı ile baş etmeye uğraşmaktadır)

Şu an, bu iki anlaşma da halen yürürlüktedir.

2004 Temmuz’unda Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü ile bir anlaşma daha imzalandı.

•      Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkeler, tarım ürünleri destekleme oranlarını ve kredilerini kaldıracaklar,

•      Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkeler, ülkelerine giren tarım ürünlerinden gümrük vergisi almayacaklar.

2002 İnsani Gelişim Raporu verileri:

•      Türkiye'de 5 yaşın altındaki her 100 çocuktan 16'sının boyu, yaşına göre kısadır. Bunun nedeni protein eksikliğidir.

Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre

•      Doğu Anadolu'da 5 yaş altı beslenme yetersizliği oranı %25'e kadar çıkmaktadır.

Yani her 4 çocuktan 1'i beslenememektedir.

Türkiye'de nüfus %54 artarken, sağılan hayvan sayısı %40 azalmıştır.

2003 yılında Tarım Bakanının "Hükümetten tarıma destek talebinde bulunan" bir köylüye verdiği cevap konumuzu özetlemektedir;

"Gözünüzü toprak doyursun".

Metin Aydoğan - Aytek Karakaya

http://slideplayer.biz.tr/slide/1939087/

 

AB otuz yıldır uygulamada olan süt kotalarını 31 Mart 2015 tarihinde kaldırdı.

2016 sayımına göre ülkede 14.222.228 adet büyükbaş hayvan vardır.

TUİK’in Haziran 2013’de yayımladığı verilere göre, yerli sığır fiyatı bir önceki yıla göre %7,6 azalarak 2383 TL olurken, kültür sığır fiyatı %7,9 azalışla 4251 TL oldu.

Tüm bu gerçekler ortada iken, (elbet bu gerçekleri herkesin bilmesi gerekmez) canla, başla çalışıp, HİS (HAYVANCILIK İZLEME ve KONTROL SİSTEMİ), YANKI (RFID-RF) adlı projesiyle ödül alan bir girişimci sanki akıntıya kürek çekmektedir.

Selim Özkök'ü bu gayretinden dolayı kutlarım.

https://www.haberler.com/kizgin-inekler-yanki-yla-tespit-edilecek-8479808-haberi/

- / -

Hayvancılık, zeytincilik, havacılık vs.. dahil hemen her konuda başımızdakiler bizleri bu günlere hazırlamışlar.

Şimdilerde başka şeyler olacağını hiç sanmayın.

Bize biçilen rolü oynamaktayız.

Bu rolün hakkını verdiğimize de ben inanıyorum.

Yukarıda bahsi geçen her antlaşma halen yürürlüktedir.

FYI

Sevgiler

www.servetbasol.com

170626