ICAO TRIP Strategy

trip.jpg

Second Meeting of the Technical Advisory Group
on the Traveller Identification Programme (TAG/TRIP/2)

24 - 26 April 2018

 

2016 yılında toplam yolcu sayısı 3,8 milyara, uluslararası uçuşlarla ise 1,6 milyara yaklaşan yolcu taşınmış ve bu rakamın en son ICAO projeksiyonlarına göre 2030 yılına kadar 3 milyara yükselmesi bekleniyor.

Gelişmiş küresel bağlantı, yolcu ve yükün serbest dolaşımı, Üye Devletlerin sosyoekonomik sürdürülebilirlik konusundaki isteklerinin endişe duyduğu temel gerekliliklerden başka bir şey değildir. Yeni TRIP stratejimiz ve mevcut Stratejik Hedefimiz olan Güvenlik ve Kolaylaştırma hedefimizle ilgili birçok çaba ile ICAO, hükümetlerin sınırlarını hem daha güvenli hem de yolculara ve nakliyeciler için daha az zorlayıcı olmasına yardımcı olmak için bu alandaki yaklaşımlarımızı ve ortaklıklarımızı geliştirmeye devam edecektir.

Beş Temel Unsur

ICAO TRIP Stratejisinin merkezinde, Devletlerin, ICAO'nun ve tüm paydaşların bireysel ve kolektif olarak ele almaları için kilit öneri yer almaktadır: Gezgin kimlik yönetiminin birbirine bağlı unsurlarının bütüncül, tutarlı ve koordineli bir yaklaşımla aşağıdaki unsurları kapsayacak şekilde olması şarttır:

·       Kimliğin kanıtı - kimliğin gerçekliğini sağlamak için kimlik belgelerine karşı kimliğin izlenmesi, bağlanması ve kimliğinin doğrulanması dahil, kimliğin güvenilir kanıtı;

·       MRTD'ler - ICAO şartnamelerine uygun ePassport dahil standartlaştırılmış MRTD'lerin tasarımı ve üretimi;

·        Belgelerin düzenlenmesi ve kontrolü - yetkili makamlar tarafından uygun yetkililer tarafından belge verilmesi ve hırsızlığı, kurcalamayı ve zararı önlemek için kontrol ve protokoller;

·       Denetim sistemleri ve araçları - ICAO PKD'nin kullanımı dahil, MRTD'lerin etkili ve güvenli bir şekilde okunması ve doğrulanması için denetim sistemleri ve araçları; ile

·       Birlikte çalışabilir uygulamalar - MRTD'lerin ve bunların sahiplerinin denetim işlemleri sırasında mevcut ve ilgili verilere zamanında, güvenli ve güvenilir bir şekilde bağlanmasını sağlayan küresel olarak birlikte çalışabilir uygulamalar ve protokoller.

 

tani.jpg

Kaynak: ICAO TRIP STRATEGY COMPENDIUM

 

Hep ülkemizin eğitim sistemindeki eksiklik ve uyumsuzluk sorunundan bahsettikçe, buna neden ısrarla bu sorunları işlemeye devam ettiğimi soranlar için bu stratejiyi biraz olsun tanıtmak ve bilenlerin dışında ilgilenenleri de biraz olsun aydınlatmak istedim.

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere, havacılığın hemen her kademesi, bu stratejiyi sorumlu olarak uygulayacak. Bu uygulamada başarılı olabilmek için de yeterli ve yetkili insan kullanacak, cihaz kullanacak, değerlendirme yapacak, bilgilendirme yapacak, kısaca hemen herkes eğitilecek.

Altyapıları olmadan bu sahada çalışacakların eğitilmeleri söz konusu bile olmayacak iken, verilen ödünlerin bizleri soktukları uygunsuz ve hoş olmayan durumları sıkça yaşadığımız da bir gerçektir.

Çok çeşitli bölümlerin dahil olduğu bu sistemde, devlet kapsamında olanları dışarıda tutar isek, bu ön sorgulamada güven ve güvenirliliği arttıracak olan uygulamaları gerçekleştirecek olanların çoğu, sivil havacılık kapsamında çalışanlar olacaktır.

Bu çalışanların en az bir dili çok iyi (English) bilmeleri ve tercihan ikinci ve üçüncü dilleri de iyi konuşmaları tercih nedeni, çok büyük ihtimalle de zorunlu olacaktır. Bu tür çalışanları kim bulup eğitecek ve kontrollerini yapacak ise, görülmektedir ki, bu bir planlama ve yatırım işidir. ICAO bu stratejide yine bir çıta koyacak ve en düşük seviye hakkında tavsiyelerde bulunacaktır.

Birincisine kim-ler katıldı bilmiyorum. Bu ikincisine kim-ler katılacak ve dönüşlerinde nasıl bir ülke politikası izleyecekler, merak ediyorum.

Bu yaratılacak politikalara göre havacılıkla ilgili ülke çapındaki lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim veren 44 üniversitenin kaçı, hangi kapsam ve etkinliğe yönelik hangi bölümleri kuracak ve nasıl bir eğitim programı uygulayacak gerçekten bunu da merak ediyorum.

Bilirsiniz bizim çok meşhur bir sözümüz vardır;

İstim arkadan gelsin..!’

Sultan Reşat 1909’da padişah olmuş, 1910’da ufacık tefecik “Söğütlü” yatını almıştı. Saraya ait Ertuğrul Yatı’yla yetinmemişti nedense.

Sanırım Dolmabahçe Sarayı’nın önünden ilk kez bindiği yatta, çevresindeki avanesiyle bir süre beklemiş, sonra da:

- Hadi artık gidelim, demişti.

Söğütlü Yatı’nın kaptanı gelmiş ve:

- Beklemek zorundayız, istim henüz gelmedi efendim, demişti.

Sultan Reşat da:

- Biz hemen gitmeye başlayalım, istim de arkadan gelsin, demişti.

 

İki şey sınırsızdır;

1-Evren ve

2-İnsanoğlunun ahmaklığı..

İlkinden o kadar emin değilim.!

Einstein

 

www.servetbasol.com

20180416