Yetenek kazanımı ve Eğitimi

APH-1837.jpg

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havacılık endüstrisinde İnsan Kaynakları uzmanlarının küresel araştırma sonuçlarını, yetenek edinme, eğitim ve gelişimindeki temel zorlukları vurgulayarak yayınladı.

• Katılımcıların % 73'ünden fazlasının temel iş alanları olan yer işletmeleri, müşteri hizmetleri ve kabin ekibinde olmasını bekliyor.

• Yeni adayların maaş taleplerinin yanı sıra bazı durumlarda, adayların uygun beceri düzeyleri ve niteliklerine sahip olmamalarından dolayı yeni yetenekler bulma zorluğu % 48'ler dedir.

• İnsan kaynakları profesyonelleri, her çalışanın maaş ve tazminat paketine ek olarak, kariyer ilerlemesi fırsatları (% 49) ile kalkınma ve eğitim (% 33) yüzdelerini, iş tatmini ve süreklilikte yüksek öncelikler olarak belirlemiştir.

• Katılımcıların sadece % 28'i, mevcut eğitimin etkili olduğunu ve eğitimin etkinliğini artırmak için birçok kuruluşun kurum içi eğitimlerini dış ortaklarla tamamlamayı amaçladıklarını bildirmiştir.

Güvenlik ve müşteri hizmetleri becerileri, sektördeki yöneticileri işe almak için önceliklidir. Teknoloji gerçekte, müşteri hizmetleri rolünü değiştirirken çalışanın yerini almıyor.

• Katılımcıların yaklaşık % 75'i, önümüzdeki iki yıl içinde müşteri hizmetleri, yer işletme ve kabin ekibi işlerinde artış beklemekteydi.

•Bu oran, güvenlik işlerinde büyümeyi bekleyen katılımcıların % 65'inden ve düzenleyici pozisyonlarda büyümeyi bekleyen % 63'ten daha yüksektir.

Bir dizi havayolu raporlarında, Başkan Yardımcısı ve Yetenek Gelişimci Brendan Noonan'ın da yer aldığı Qatar Airways Group'un da desteklediği bu anlayışa katkıda bulundu. “Bir havayolu şirketi olarak yeni temas noktalarında müşteri hizmetlerine destek için getirebileceğimiz yenilikleri bulmamız gerekiyor ve genel müşteri deneyimini daha hızlı ve daha keyifli hale getirmek için bunu teknoloji ile tamamlamalıyız. Müşterilerin bizden beklentileri var ve biz de bunları karşılaşmak zorundayız. “

IATA'nın Eğitim ve Danışmanlık Direktörü Guy Brazeau, “Bu işte olmak heyecan verici” dedi. “Bu endüstri anketinin sonuçlarını gerçekten almayı dört gözle bekliyoruz ve umuyoruz ki, planlama, eğitim fırsatları ve endüstrilerimizde benzeri görülmemiş düzeylere çıktıkça, İK profesyonellerinin odaklanılacak alanlar ile ilgili kararları için yol gösterici olabilir.

Yolcu trafiğinde tahmin edilen büyüme, sektördeki birçok iş kategorisinde uygun personel seviyelerinde dikkatli bir planlama yapılmasını gerektirecektir. IATA, İK karar vericilerinin, beklenen iş boşluklarını doldurmak için yetenekli profesyonellerin elde tutulmasını, eğitimini ve işe alımlarını nasıl yönetmekte olduklarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Pazar Araştırması uzmanları Circle Research'ü görevlendirdi. Ankete katılanlar, tüm coğrafi bölgeleri kapsayan ve bir dizi kurumsal boyutu temsil eden havayolları, havaalanları ve yer hizmeti sağlayıcılarından veri alındı.

Ankete göre gelecekteki ihtiyaçlar, belirli iş gücünde zaten geniş bir kapsamda ele alındığından, pilot ve bakım teknisyenlerinin zor temin edilişleri nedeniyle, kasten ele alınmadı.

Şimdi size desem ki;

·  Terminallerde ‘Robot kılavuzlar’ yolcuların sorularını cevaplayacak ve yolculara gerekli yardımı sunacaklar.!

·  Mobil uygulamaları kullanan yolcular, yiyecek ve içecek tercihlerini daha hava meydanına gelmeden yapacaklar.!

·  Uçağa binişi sadeleştirmek ve hızlandırmak için yolcular, gümrük ve sınır kontrolünü otomatik biyometrik tanımlama ile kendileri yapacaklar.!

·  Mobil uygulamalara bağlı olarak, elektronik, yeniden kullanılabilir, çanta/bavul etiketleri, aynı zamanda kağıt atıklarından kaçınılmasına ve yolcuların otomatik olarak kendi uçuşlarına bagaj vermelerine olanak tanıyacak.!

Bunların hepsinin zaten yapılmakta ve daha da fazlasının da yolda olduğunu bilmek sizi şaşırtabilir. Bu gelişmeler ana akım haline gelirken, sektördeki potansiyel değişikliklerin sınırı çizilmeye başlandı bile.

Endüstrinin neye benzediği ya da benzeyeceğinden de öte, bir şey kesin: bu değişikliklerin havacılıkta çalışan personel üzerinde önemli etkileri olacaktır. Sadece pilotlar değil, kabin ekibi, yer personeli, müşteri hizmetleri, yöneticiler, finans personeli ve daha fazlası elbet bundan etkilenecektir. Küresel hava taşımacılığı endüstrisi tarafından doğrudan istihdam edilen yaklaşık 10 milyon insanla, bu liste devam ediyor gidiyor.

Raporda uçuşan veriler şöyle;

Yer İşletmede               Sahalardaki artış               Yolcu Hizmetlerinde

Yolcu artışı      %65        Yer İşletme          %81        Yolcu Beklentisi   %75

Uçak artışı      %56        Yolcu Hizmetleri  %70        Yolcu artışı          %68

Nokta artışı     %54        Kabin Ekibi           %70        Nokta Artışı         %70

Görüleceği üzere yolcu sayısının artması ve işin büyümesi doğrusal bir ilişki değildir. Maliyet azaltma girişimleri ve daha verimli uygulamaların getirilmesi, bazı alanlarda işçi azaltma potansiyeline sahiptir. Yöneticilerin %57’si bu fikre şimdiden sahip.

Bu ankette, İK profesyonellerinin % 68'i, müşteri hizmetleri iş gücüne yönelik talebi azaltmak için yolcu cep telefonlarında müşteri self servis seçeneklerinin daha fazla kullanılmasını bekliyor. Havalimanı içi self servis seçenekleri için de aynı şeyi söylemek olası, % 59.

Teknolojik değişikliği gördüğümüz Müşteri Hizmetleri personelinin iş tanımına en güzel örnek, perakende sektörüdür. Birçok mağazada, daha önce hizmet veren çalışanlar, daha esnek hale geldiler, mağaza etrafında dolaştılar, müşterilerle etkileşime geçtiler, sorguları yanıtlayıp ödemeleri aldılar, hepsi de mobil cihazlar yardımıyla hareket halindeyken.

Geleneksel müşteri hizmetleri rolleri (check-in gibi) otomatikleştirildikçe veya “self servis” olarak sunulduğundan, sabit masaların arkasında daha az personele ihtiyaç olacaktır. Bunun yerine havacılıktaki müşteri hizmetleri, yolculuk sırasında herhangi bir noktada müşteriyle etkileşimde bulunma, karmaşık soruları yanıtlama ve genel havaalanı içi ve uçuş içi deneyimlerini geliştirme konusunda çok daha etkin bir hale gelmeye başladı.

Yolcuya rehberlik etmek, onlara yardım etmek ve onların yardıma ihtiyaçları olduğunda tavsiyelerde bulunmak hala bir gereklilik. Teknoloji hala, tek başına mükemmel müşteri hizmeti sağlamak için yeterli değil.

Bir havayolu şirketi, bir meydan ve terminal işleticisi olarak, genel müşteri deneyimini daha hızlı ve daha keyifli hale getirmek için teknolojiyi desteklemek ve tamamlamak, müşteri hizmetlerine getirebileceğimiz yeni temas noktalarının nerede olduğunu öğrenmemiz gerekiyor.

IATA Aviation Human Resources Report 2018

Bu raporu neden böyle uzun uzun çevirdiğime gelince;

Eğitimde hala 1990 model Fransız eğitimi uygulamaktayız. Hani Eskişehirde Havacılık Fakültesi açılırken örnek aldığımız. Sonra da 1990’ların başında Fransız’ların bu eğitim sistemini değiştirdiklerini bilmeden devam ettiğimiz eğitim programları ve bir türlü kendi gereksinimlerimize göre özgün eğitim programları geliştiremediğimiz için yabancılardan en az üç kere zorunlu yardım alarak yine de bir türlü geliştiremediğimiz özgün havacılığımız.

ICAO gereklerini bile (hani 10 sene önce haber verir, 5 sene önce oluşturur ve yayınlar ki; ülkeler yasal ve eğitsel geçişlerini uygulayabilecek süreleri olsun diye) hemen her sene mutlaka bir ya da iki yazımda değinmeme rağmen beceremeyişimiz, Mütercim Tercüman.! kullanmamızdan olabilir diye düşünüyorum.! Havacılık Devlet eliyle değil, her tür havacıların katılımıyla oluşturulması gereken davranış biçimi ile ilerler, gelişir. Devlet, sadece politika üretir ve kurumları vasıtasıyla, bu politikaların yürütülüşünü denetler.

Hele YÖK ile SHGM zıtlaşması, birbirinin lisanslarını tanımama kargaşası ile ziyan edilen seneler ve havacılıkta (zorunlu olduğu halde) üniversite mezunu dil bilmeyen işsizler ordusu.

Tüm bu gerçekler ortada iken, üniversitelerimizin bu tür gelişimleri takip ettiklerine inanmak zor ötesi bir kendini kandırmacadır. Aziz Nesin’in dediği gibi;

Aldanmak

Boşuna övünme beni aldattın diye

Beni kandırmak kolay

Ben bile kandırırım

Ben bile kandırırım

Bulamazsam aldatacak birini

Kendim kendimi aldatırım


8-10 Eylül 2014 tarihinde yapılan V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Erciyes Üniversitesi-Kayseri (UHUK-2014) için hazırladığım bildirinin giriş kısmı:

“Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (Yayın No: DPT:2577-ÖİK:590) Nitelikli insan gücü Meslek Standartları Düzeni ve Sosyal Sermaye Birikimi Özel ihtisas Komisyonu Raporu”

- Artık sadece teknolojiyi alıp kullanabilen insan değil, teknolojiyi üreten, bilgiyi bilgiye tatbik ederek dünyayı yeniliklere taşıyan insan tipine ihtiyaç vardır, insan gücü niteliklerinde gözlenen bu değişim iki yönlü bir etkileşime yol açmıştır. Bir yandan kaydedilen gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler yeni bir insan tipini gerekli kılarken öte yandan, bu insan tipi yeni bir çağın ve teknolojik gelişmelerin yaratıcısı üreticisi durumundadır.”

O günden bu güne havacılıkta değişen çok şey var ama eğitimimizde değişen bir şey yok.

Her şey gibi “eğitim” de baş aşağı hızla yok olmakta.

www.servetbasol.com

180910