HAVALİMANI YANGINLA MÜCADELE SINIFLANDIRMASI

ARRF.jpg

Annex-14

 

2.11 Rescue and fire fighting

Note.- See 9.2 for information on rescue and fire fighting services.

2.11 Yangınla savaş ve kurtarma

Not- Yangınla savaş ve kurtarma için 9.2 deki bilgilere bakınız.

2.11.1 Information concerning the level of protection provided at an aerodrome for aircraft rescue and fire fighting purposes shall be made available.

2.11.2 Recommendation.- The level of protection normally available at an aerodrome should be expressed in terms of the category of the rescue and fire fighting services as described in 9.2 and in accordance with the types and amounts of extinguishing agents normally available at the aerodrome.

2.11.1. Bir meydanda yangınla savaş ve kurtarma nedenli seviye bilgileri herkese açık olacaktır.

 

2.11.1 Tavsiye – Bir meydanda mevcut koruma seviyesi, genelde cins ve 9.2 deki tanımlara uygun meydandaki söndürme aracı tip ve nitelik sayıları ile tanımlanmış yangınla mücadele hizmet verileri, herkese açık olmalıdır.

 

9.2 Rescue and fire fighting

General

9.2 Yangınla mücadele ve kurtarma

Genel

Introductory Note.- The principal objective of a rescue and fire fighting service is to save lives in the event of an aircraft accident or incident occurring at, or in the immediate vicinity of, an aerodrome.

The rescue and fire fighting service is provided to create and maintain survivable conditions, to provide egress routes for occupants and to initiate the rescue of those occupants unable to make their escape without direct aid.

Giriş Notu –Bir meydanın içinde veya çevresinde meydana gelen bir uçak kazası ya da kırımında, yangınla mücadele hizmetinin öncelikli amacı, yaşam kurtarmaktır.

 

Yangınla mücadele hizmetinin amacı, yaşanabilecek ortamı yaratmak ve bu ortamın sürülebilirliğini sağlamak, içeridekiler için çıkış yolları hazırlamak ve doğrudan yardım almaksızın kaçamayacaklar için kurtarma çalışmalarını başlatmaktır.

The rescue may require the use of equipment and personnel other than those assessed primarily for rescue and fire fighting purposes.

The most important factors bearing on effective rescue in a survivable aircraft accident are: the training received, the effectiveness of the equipment and the speed with which personnel and equipment designated for rescue and fire fighting purposes can be put into use.

Kurtarma, öncelikle yangınla mücadele ve kurtarma amacıyla belirlenmiş donanım dışında başka personel ve donanıma da gerek duyabilir.

Kurtarılabilir uçak kaza ve kırımlarında etkili ve önemli etkenlerin başında verilen eğitim, donanımın etkinliği ve belirlenmiş personel ile donanımın yangınla mücadele ve kurtarma amacı ile sunulan hizmeti sunma çabukluğu gelir.

Requirements to combat building and fuel farm fires, or to deal with foaming of runways, are not taken into account.

Bina ve yakıt depoları yangınları ile mücadele ya da pistin köpükle kaplanması, dikkate alınmaz.

 

Level of protection to be provided

9.2.3 The level of protection provided at an aerodrome for rescue and fire fighting shall be appropriate to the aerodrome category determined using the principles in 9.2.5 and 9.2.6, except that, where the number of movements of the aeroplanes in the highest category normally using the aerodrome is less than 700 in the busiest consecutive three months, the level of protection provided shall be not less than one category below the determined category.

Sağlanacak koruma seviyesi

9.2.3 Bir meydanda yangınla mücadele ve kurtarma hizmetinin sunulan belirlenmiş havameydanı seviyesi, 9.2.5 ve 9.2.6 ya uygun prensiplere göre saptanacak, yine de normalde gerçekleşen en işlek birbirini takip eden üç ayın ortalaması olan uçak devinim adedi ortalaması 700 uçaktan az ise, belirlenen koruma seviyesinin bir altından fazla olmayacak şekilde saptanacaktır.

Note.- Either a take-off or a landing constitutes a movement.

Not.- Ya bir kalkış ya da bir iniş,
bir devinimdir.

 

9.2.4 Recommendation.— The level of protection provided at an aerodrome for rescue and fire fighting should be equal to the aerodrome category determined using the principles in 9.2.5 and 9.2.6.

9.2.5 The aerodrome category shall be determined from Table 9-1 and shall be based on the longest aeroplanes normally using the aerodrome and their fuselage width.

9.2.4 Tavsiye - Bir meydanda yangınla mücadele ve kurtarma hizmetinin sunulan belirlenmiş havameydanı seviyesi, 9.2.5 ve 9.2.6 prensiplerine uygun havameydanı seviyesine eşit olacaktır.

9.2.5 Havameydanı seviyesi havameydanını kullanacak olan uçağın uzunluğu ve genişliğine göre Tablo 9-1 verilerinden hesaplanır.

Note.— To categorize the aeroplanes using the aerodrome, first evaluate their overall length and second, their fuselage width.

Not.-Havameydanını kullanacak olan uçaklar, önce uzunluk boyutu sonra da genişliklerine göre sınıflandırılırlar.

9.2.6 If, after selecting the category appropriate to the longest aeroplane’s overall length, that aeroplane’s fuselage width is greater than the maximum width in Table 9-1, column 3, for that category, then the category for that aeroplane shall actually be one category higher.

9.2.6 Eğer, uçağınızın boyuna uygun bir sınıfta verilen boyutlarındaki genişliği, seçtiğiniz sınıftaki uçağın maksimum genişliğinden daha büyük ise, o zaman Tablo 9-1, kolon 3’e göre seçilecek olan sınıf, gerçekte boyuna uygun kategorinin bir üzeri olacaktır.

Note 1.- See guidance in the Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1, for categorizing aerodromes, including those for all-cargo aircraft operations, for rescue and fire fighting purposes.

Note 2.- Guidance on training of personnel, rescue equipment for difficult environments and other facilities and services for rescue and fire fighting is given in Attachment A, Section 17, and in the Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1.

Not 1.- Bir meydanda yangınla mücadele ve kurtarma hizmeti amacıyla, tüm kargo uçakları dahil, havameydanlarının sınıflandırılması için, Havameydanları Hizmet Elkitabı (Doc.9137)’ye bakınız.

Not 2.- Yangınla mücadele ve kurtarma için personel, kurtarma donanımı, diğer çetin hizmetler ve kolaylıkların eğitimi için rehber olarak Havameydanları Hizmet Elkitabı (Doc.9137) Kısım 1, İlave A, Bölüm 17’ye bakınız.

 

Table 9-1. Aerodrome category for rescue and fire fighting

Aerodrome category (1)

Aeroplane overall length

(2)

Maximum fuselage width(3)

Havameydanı Sınıflandırması

Uçağın Gövde uzunluğu

En fazla
Gövde genişliği

1

0 m’den büyük, 9 m’den az

2 m

2

9 m up to but not including 12 m

2 m

3

12 m’den büyük, 18 m’den az

3 m

4

18 m up to but not including 24 m

4 m

5

24 m’den büyük, 28 m’den az

4 m

6

28 m up to but not including 39 m

5 m

7

39 m’den büyük, 49 m’den az

5 m

8

49 m up to but not including 61 m

7 m

9

61 m’den büyük, 76 m’den az

7 m

10

76 m up to but not including 90 m

8 m

 

9.2.7 During anticipated periods of reduced activity, the level of protection available shall be no less than that needed for the highest category of aeroplane planned to use the aerodrome during that time irrespective of the number of movements.

9.2.7 Azalmış yoğunluk sürelerindeki koruma seviyesi, o an ki yoğunluk adedine bakılmaksızın, havameydanını kullanmak için planlanmış olan en büyük uçağın koruma seviyesinden az olamaz.

 

Tüm buraya kadar hep Airport Authority nasıl ve neye göre Category ilan edeceğinden bahsetmekte.

Annex-14 Chp.9.2.7 ve Doc.9137p1 Chp.2.1.7 ile de meydana trafik yoğunluğu olmayan zamanlarda, gelecek olan uçak büyüklüğünde hizmet vermeye hazır olması gerektiğini söyler.

 

İşletme açısından bakarsak, meydanlar belirli sınırlamalar ile yangınla savaşmaya hazır olmak zorundadırlar.

Bu savaş, uçakların boyutları ile ilgili olduğu kadar, frekansı ve yoğunluğu ile de ilgilidir.

 

Aeroplane

Over-all length

Fuselage width

Category

Movements

Tupolev Tu-154

47 m

3.45 m

7

300

B707-320

46.61 m

3.55 m

7

600

The airport in this case would be category 7.

Bu durumda meydan seviyesi 7 olacaktır.

 

Aeroplane

Over-all length

Fuselage width

Category

Movements

DC-8-61

57,12 m

3.51 m

8

300

Super VC-10

52.43 m

3.50 m

8

200

Tupolev Tu-154

47 m

3.45 m

7

300

The minimum category for the airport in this case would be category 7, which is one category below that of the longest aeroplane.

Bu durumda en düşük meydan seviyesi, en uzun uçak seviyesinin bir sınıf altında, 7 olacaktır.

 

Aeroplane

Over-all length

Fuselage width

Category

Movements

Tupolev Tu-154

47 m

3.45 m

7

100

Boeing 707-120B

44.22 m

3.55 m

7

300

DC-3

19.66 m

2.35 m

4

500

The minimum category for the airport would be category 6; however, in view of the relatively wide range of difference between the length of the longest aeroplane (Tupolev Tu-154) and the aeroplane for which the 700th movement is reached (DC-3), the minimum category for the airport may be reduced to category 5.

En düşük meydan seviyesi 6 görünmekle birlikte, en uzun uçak olan Tu-154’ün birlikte ancak 700’e ulaştığı uçak (DC-3) nedeniyle, en düşük seviye olan meydan seviyesi 5’e düşürülebilecektir.

Airport Services Manual (DOC 9137-ANB98) Part 1, Chap.2

 

Meydanlar, eldeki verilere göre yayınladıkları sınıflama kategorisi ve seviye tespitinden sonraki aksaklıklar nedeniyle gerektiğinde (araçlardan birinin bakıma alınması, bozulması vs..), sınırlama bildirmek için seviye düşürürler.

Biz işletmeciler ise, uçuracağımız uçak için gerekli hizmeti alıp alamayacağımıza bakarız. Göndereceğimiz meydanın yangın kategorisi bizim uçak ile uyuşuyor ise, sormadan gönderebiliriz.

Diyelim ki meydan, bir donanımın eksikliği nedeniyle kategori değiştirdi, (bizim için bir kategori sınırlaması Ops.Man.Part-A’da yazmıyor ise!). Biz sadece durumun nedenlerini araştırırız.

Bu seviye azaltması biz işletmecileri onlarla temas ederek, varış gün ve saatleri için bir değerlendirme yapmalarını talep edip, uçuşu güvenle yapmamızı sağlar.

Karşı taraftan uçağının tipine, planlanan varış saatine göre olur almak yeterlidir.

Meydan trafiğini ve yoğunluğunu kendi elindeki yangınla savaş donanımını planlanan yoğunluk ile değerlendirirler ve sana "gel" dediler mi, sen de 3'e 5'e bakmazsın.

Meydanın yayınladığı Sınıflandırma (Airport FFCategory) yoğunluk ile bağlantılı olduğu için, sefer yapılan dönemin nasıl bir yoğunluğa denk gelip gelmediğini en iyi gidilecek meydan bilir. O meydandaki Handling Şirketi, ARFF ile temasa geçip düşürülen kategorinin senin uçağına hizmet verebilecek şartlara sahip olduğunu onaması yeterlidir.

20 Ocak 2019 tarihinde LinkedIn’de Sn.Harun Yılmaz’ın ICAO doc. 9137 kısım 1'in 4.3.5 maddesindeki ARFF personeli için de ICAO dil yeterliliğini sağlaması tavsiyesini hatırlatması üzerine, önceden FOO’ları ilgilendiren bir tarzda hazırlamış olsam bile, Sn.Yılmaz’ın bu çabasını önemsediğim için bu yazıyı olduğu gibi yayınlıyorum.

www.servetbasol.com

190128