Şark kurnazlığı

APH1917.jpg

"Şark kurnazı" kavramı, biri Arapça öteki Farsça iki kelimeden oluşur. Şark (doğu) ve kurnaz (kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmeyi beceren, açıkgöz, hin).

TDK (18.04.2019 http://www.tdk.gov.tr)

a.    Doğu dünyasının anlayış, görgü ve davranış gibi özellikleri çerçevesinde zamana yayma, boşvermişlik, neme lazımcılık içeren uzun vadeli planlar yaparak bir işte karşı taraftan istediğini elde etme işi.

-/-

Drucker, yıllar öncesinde, iş yerlerinde krizler yaşanmasının nedeninin işlerin kötü yönetilmesi olmadığını yazdı. Krizleri yaratan etkenin, iş yerlerinde yanlış işlerin yapılması da değildi. Çoğu kez doğru işler yapıldığı halde, yaratılmak istenen sonuca ulaşılamıyordu. Görünürdeki bu çelişkinin nedeni, yöneticilerin karar verirken zihni modellerini dayandırdıkları varsayımların günün gerçeklerine uymamasıydı.

Zihni modeller, “psikolojik mesafenin” bileşenleri olan bizimle diğer insanlar arasındaki ilişkileri anlatan “sosyal mesafe”, bugün ile gelecek arasındaki “zamansal mesafe”, fiziksel konumumuz ile uzak yerler arasındaki “mekansal mesafe”, bireysel hayal etmek ile deneyimleri kapsayan “deneyesel mesafe” dengelerinin kurulmasıdır. Siz buna “risk mesafelerini” de ekleyebilirsiniz. Sosyal, zamansal, mekansal, deneysel ve risk mesafelerini iyi ayarlayabilirsek; o zaman kaynakları da etkili ve verimli kullanmış oluruz.

Kasabalılık, zihinde meşrulaştıran değerlere sahip olmamaktır; bir “ortak değer” üzerinde içinde bulunduğumuz topluluk ve toplumun çoğunluğuyla uyum içinde olmamaktır. Değerlerden uzaklaşan insanlar, içgüdülerine göre düşünür ve davranırlar. Uygar olma ise “kendi işine saygı” noktasından başlar, “gönüllü özveriyle “ zenginleşir; “ölçü koyarak düşünme ve davranma” ile anlamlı hale gelir.

BUZDAĞININ DİBİ - Rüştü BOZKURT

https://www.dunya.com/kose-yazisi/kasabalilik-gerceklik-hakikat-ve-sark-kurnazligi/23416

-/-

Proctor, cehaletin yayılma koşullarını şöyle açıklıyor:

1. İnsanlar bir olguyu anlamadığında,

2. Ticari ya da siyasi nitelikli özel çıkar grupları bir konu hakkında kafa karışıklığı yaratmaya çalıştığında.

Konuyu tartışmaya açmak, konunun sulandırılmasını sağlar ve ayrı görüşler savunuldukça sadece olgular değil, bu olgulardan doğduğu düşünülen daha geniş konular devreye girerek içinden çıkılamaz bir durum yaratılır.

Cahil sözcüğünün anlamı biraz karışık.!

1.  Öğrenim görmemiş, okumamış,

2.  Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan,

3.  hlk. Deneysiz, genç, toy:

Yani TDK’ya göre, cahil olmak için okumuş olma ya da okumamış olma şartı yok.

21. asırda hala yeti ve yetenekten uzak “puan” ile meslek seçimi yapar ve yaptırırken, kullandığı teknoloji ile övünecek meslektaş bulamayacağız nerede ise.

- Teknik, “tamir” yerine “değiştir” uygularken,

- Pilot “yap” yerine “data gir” mekle uğraşırken,

- Dispatcher bilgisayarlar tarafından düzenlenmiş haritalar üzerinden ileriye dönük öngörülere (tafor) muhtaç bırakılmışken,

- ATCo, son sistem ekranın önünde elektrik kesintisi olmasın diye dua ederken,

hepimizin ortak düşüncesinin “insan aklı ve katkısı” olduğunda hemfikiriz.

(UK) Birleşik Krallık Bağımsız Havalimanları Komisyonu, 2012 yılında £20.35 (€28,87 – $31.79) milyon tutarında bir bütçe ile Birleşik Krallık tarafından kurulmuş yoğun meydanların ilk 5 sene için kapasite ve pist kullanım veriminin arttırılmasını hedeflemişti.

Mevcut havalimanları için mimarlar, mühendisler, diğer kuruluşlar ve halktan katılımcılar ile birlikte bu komisyon, kuruluşundan bu yana 70 kısa/orta vade ve 58 uzun vade teklif üretmişti. Komisyon bunları yaparken, şu konuları incelemiş;

- havacılığın geleceği,

- aktarma talebi öngörüsü,

- uçak gürültüsü,

- havalimanı işletim modelleri, ve

- havacılık ve iklim değişikliği.

-Airbus files about 600 patents each year in order to protect its intellectual property-

Güzel Sanatların her hangi bir kolu ile eğitimini desteklememiş bir genç, hangi mesleği yapıyor olursa olsun, yaratıcılıktan, hayal gücünden ve içinde bulunduğu sosyal ortamdan uzak, çevresi ile iletişimi sınırlı, yeniliklere kapalı kısaca sıradan bir meslektaş olmaya mahkumdur.

Ufku geniş diye betimlenenler, zihinsel gelişimlerini sanat ile destekleyenlerden oluşur. Gördüğünü yapmaya yineleme, gördüğünün ötesini yapınca da buna yenileşim (inovasyon), görülmemişin yapılmasına da buluş (invention) denir.

İnovasyon ve invention, sanatla uğraşmayanların harcı değildir.

Büyüklük ise izafi bir tanımdır. Neye göre? ve Kime göre? sorularının cevaplanmasını ister.

İmam Hatipler de dahil, Üniversitelerimiz araştırma ve sorgulamayı öğretmediği ve araştırma için desteklenmediği sürece, pamuk-bulut polemiklerinden kurtulamayız.

Eski köye yeni adet getirmeyin.!

İcat çıkarmayın oğlum.!

Gördüğünüz gibi ülke havacılığı sadece genişliyor, gelişmiyor..!

www.servetbasol.com

190429