GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ ve
HAVACILIĞIN GELECEĞİ

APH-1948.jpg

Geleceğin Teknolojilerinin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine küresel anlamda ulaşılmasında önemli bir rol oynadığı kabul edilmiştir. Bu tür bir “4. Endüstri Devrimi” teknolojisi hızla gelişirken, bu cephedeki en son güncellemeleri yakalamak hiçte kolay olmayacaktır.

YAPAY ZEKA

Yapay Zeka, insanlara daha çok detay ile bilgilendirilmiş kararlar vermede yardımcı olma konusunda büyük bir potansiyele sahiptir.

Tüm bu uygulamalar, endüstrinin tüm sektörlerinde verimliliği arttırmada yaygın hale geliyor. İnsan hatalarına yatkın ve özellikle zamana duyarlı tekrarcı görevlerin yapılmasında yararlıdır.

Bunun bir örneği de, havacılık uzmanları için yayınlanan binlerce Havacılık İhbarının (NOTAM) sıralanmasında yardımcı olması için düzenlenmiş bir Al. Bu sistemin adı da NORM’dur.

Araştırılan diğer alanlar ise şunlar:

·       Kullanılan Uluslararası dil aracılığıyla binlerce havacılık yönetmeliği ve el kitabı ile etkileşimde bulunmak için Al kullanmak

·       Havacılık olaylarının kriz yönetimi sırasında etkili verim almak için Al kullanımı

VERİ YAPIZİNCİRİ - BLOCKCHAIN

Veri Yapı Zinciri (Blockchain) kayıt blokları halinde şifrelenmiş verileri depolamak için güvenilir ve kalıcı bir yöntem sağlayan halka açık ve dağıtılmış bir sayısal defterdir.

Veri Yapı Zinciri kolay bozulmaz çünkü veri demetleri olan "bloklar" işlem öncesi ve sonrası sürekli yenilenir. Bu yenilikçi kayıt tutma yöntemi, para birimleri, sadakat programları, defter tutma ve denetim için kullanılmaktadır. Veri Yapı Zinciri ayrıca havacılık endüstrisinde de önemli bir geleceğe sahiptir.

Havacılık sektörü büyürken ve birçok yenilikçi ve ileri teknolojiyle çalışırken, sektörde eski moda ve güvenilmez uygulamalar halen mevcut. Örneğin, pilotlar uçuş zamanlarını kalem ve kâğıtla veya dijital elektronik tablolar aracılığıyla kaydeder. Bu kayıt defterleri, geri alınamayan pilot çalışma saatleri saatlerinin gerçekliğine karşı hiçbir güvenceye sahip değildir.

Veri Yapı Zinciri, verilerin tahrif edilememesi, verilerin depolanması ve işlemlerin yapılması için güvenilir bir yöntem sağlayabilir. Bu kavram, uçak bakımının, yolcu kayıtlarının ve finansal işlemlerin diğer birçok yönüne de uygulanabilir. Bu nedenle, Veri Yapı Zinciri havacılığın gerektirdiği çeşitli kalıcı sayısal kayıtları işlemenin ve kullanmanın gerekli ve güvenli bir yolunu sağlayabilir.

GÜVENLİK VE KİMLİK

Yolcu kayıtlarının, uçuş bildirilerinin ve mürettebat bilgilerinin korunması havacılıkta çok önemlidir. Bu veri kaynakları için Veri Yapı Zinciri kullanılması, güvenliklerini tehlikeye atmadan çeşitli varlıklar arasında bilgilerin yönetimini ve paylaşımını sağlayacaktır.

ELEKTRONİK KİŞİSEL LİSANS

Veri Yapı Zinciri özellikleri değiştirilemediğinde veya değiştirilemediğinden, pilotun ve bakım kaydının gerçekliği doğrulanabilir ve doğru saklanabilir. Veri Yapı Zinciri kayıtların tahrif edilme ihtimalini ortadan kaldıracak ve devletler ve personel lisanslama verilerini Devlet genelinde evrensel bir kayıt sistemi ile sağlayacaktır. Bu, yetkililerin, uçakların ve pilotların referanslarını doğrulamalarını sağlayacak ve bunun sonucunda da havacılığın genel güvenliğine katkıda bulunacaktır.

HAVA KARGO

Her yük nakliyesi, pahalı ve verimsiz olan büyük miktarda kağıt işlemi gerektirir. Bu evrakları blok zincirle sayısallaştırma yeteneği, çevre dostu bir çözüm sağlayacaktır. Ayrıca, basılı kopyaların doğrulanma gereğini ortadan kaldırarak idari süreci önemli ölçüde kısaltıp nakliye süresini azaltacaktır. Hava taşımacılığı kayıtlarının birleştirilmesi, veri paylaşımını kolaylaştıracak ve sahtekarlığı ortadan kaldırıp, birbirine bağlı bir hava kargo bilgi ağı oluşturacaktır.

DÜZENLEYİCİ OTORİTELER

Veri Yapı Zinciri’nin havacılıkta bir standart olarak uygulanması, sivil havacılık otoritelerinin ve Devletlerin belirli hedefleri takip etme ve operatörlerin ve hizmet sağlayıcılarının düzenlemelere ve standartlara uymalarını sağlama becerisini de geliştirecektir.

Elektronik personel ruhsatlandırması için blok zinciri kullanımı bir standart haline geldiğinde, düzenleyici otoritelere pilotların ve hava taşıtlarının güvenilirliğini güvenilir ve şeffaf kayıt tutma yoluyla doğrulayabilecektir.

BİLETLEME VE SADAKAT PROGRAMLARI

E-biletler için blok zinciri kullanmak, havayollarının ortakları tarafından gerçek zamanlı olarak satılmasını sağlayarak ittifaklarını geliştirmelerini sağlayacaktır. Sadakat programları Veri Yapı Zinciri ile güçlendirilebilir, çünkü gezginler puanlarından anında değer alabilirler ve bunları bir para birimi gibi kullanabilirler. Veri Yapı Zinciri halka açık olduğundan, sadakat noktaları, sadakat programı ağına bağlı herhangi bir ortak tarafından kullanılabilir.

FİNANSAL İŞLEMLER

Havacılığın birçok yönü, parça satın almak, uçak kiralamak ve uçuş operasyonlarıyla ilgili havayolu maliyetleri gibi finansal işlemleri gerektirir. Veri Yapı Zinciri bu süreçleri standartlaştırabilir ve işlemleri zamanında yerine getirebilir.

Havayolları ve havacılık girişimleri, Veri Yapı Zinciri’nin havacılıkta daha yaygın kullanılmasının ve uygulanmasının yakın olduğunu göstermek için Veri Yapı Zinciri teknolojisinin potansiyelinden yararlanmaya başlıyorlar. Veri Yapı Zinciri havacılık endüstrisini geliştirme potansiyeline sahiptir ve havayollarının, sivil havacılık otoritelerinin, uluslararası organizasyonların ve diğer kilit oyuncuların kendilerine sunulan tüm veri ve bilgilerin potansiyelini ortaya çıkarmalarına izin verir.

İHA / Dronlar

İnsansız Uçak operasyonları havacılık konusunda bilgi sahibi olan paydaşları kapsayacaktır. İHA düzenlemelerini geliştirirken, bu paydaşları en baştan dahil etmek önemlidir. İlk katılımları, düzenlemelerin bu grupların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hitap etmesini sağlarken, aynı zamanda beklentileri ve uygulanabilir olanı hakkında onları eğitmeye hizmet eder.

ZORLUKLAR

İHA endüstrisinin hızlı büyümesi, Devletlerin görevlerini yerine getirmeleri ve endüstrinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaları için önemli ve çoklu zorluklarla sonuçlandı. Bu tür zorluklar şunlardır:

·       İHA endüstrisinin beklentilerini yönetmek

·       Belirlenmiş zaman çizelgeleri içerisinde düzenleyici projelerin tamamlanması sağlamak

·       Yeni teknolojilerle araştırma ve geliştirmeyi sağlamak için test sahası geliştirmeyi desteklemek

·       Operatörleri eğitmek için İHA etkinliklerinde eğitim materyalleri sağlamak

·       Uluslararası meslektaşları ile uyumlu ortamları oluşturmak

·       İHA operasyonları hakkında eğitim ve rehberlik materyali geliştirmek

·       İlgili rollerin anlaşılması için diğer devlet kurumlarıyla ilişkilerin geliştirmek

·       Kolluk kuvvetleri ile uygulama kapasitesini güçlendirmek için yasal makamların görevlendirilmesini sağlamak

·       Büyük hacimli yeni operatörlerin veya yeni işlem türlerinin yönetilmesine olanak sağlamak.

https://www4.icao.int/futureaviation/Future/FrontierTech

 

Ülkemiz teknoloji devrimine katılmakta geç kalmış, gençliğin eğitimine ise yeterli özeni göstermemiş olmalı ki, göz bebeği üniversitelerimiz, dünya sıralamalarındaki eski yerlerini muhafaza edememişlerdir.

Eğitmekte hala üst sıralarda olsalar da, sonuçta orta öğretimden düşük seviyede gelen bir öğrenciye, meslek öğretmede elbet zorlanacaksınız. Hele meslek liselerini de kapattı iseniz, işiniz daha da zor olacaktır.

Temel hukuk kuralı...

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

-kimse yaptığı hatanın sonuçlarından kârlı çıkamaz

(Hukuk Fakültelerimizden Roma Hukuku dersleri birkaç yıl önce kaldırıldı)

Yavaş yürüyene çelme takılmaz.

Konfüçyüs

Bir ayağa kalkabilsek…

www.servetbasol.com

191125