UAV - İHA

Rusya, geçenlerde (22 Ekim 2015), ZALA 421-16EV, sabit kanatlı ve çok rotorlu tip İHA'ların bir melezi olan "VTOL" tipini tanıtmıştı. Bu modelin benzersiz bir avantajı, tam otomatik modda gerçekleştirilen dikey kalkış ve iniş kabiliyeti ve yedekli güvenlik sistemleri de bu modeli çok güvenilir kılmakta. Her türlü hava koşulunda havalanabilen ZALA 421-16E2, 7.5 kilogram ağırlığında ve havada 4 saat kalabiliyor. Sessiz çalışma özelliği de bulunan yeni İHA, zor hava koşullarında dahi video kayıt verilerini en az 30 kilometrelik, kumanda verilerini ise en az 50 kilometrelik mesafelere ulaştırabiliyor.

2015’de ilk defa tanıtılan ve 2017’de tekrar edilen bu haber, nedense bu günlerde moda oldu, herkes bundan bahsediyor.

ABD, onlarca sene otomobil de dahil hiç araç üretmemize izin vermemişken, şu sıralar neden İnsansız Savaş Aracı (ISA) üretmemiz için yardımcı ve destekçi olduğunu hiç düşündünüz mü? Fabrikası, yani seri üretimi olmayan bir sanayi kurdurttular bize.

Onların talebi ve izni ile bu üretime başlamışken, bunu fırsat bilerek neden kendi İnsansız Araç sanayiimizi kurmuyoruz?

Savaş dışında da kullanarak kalkınabileceğimiz o kadar çok neden ve kullanım sahaları var ki.

ÜRÜNLER;

Ürün yelpazeleri şu şekilde sıralanabilir;

- İnsansız hava aracı

- İHA GEO

- Dron ile dağıtım

- Yük çeşitleri ve ağırlıklar

- Ekipmanlar

- Anti-dron sistemleri

- Mobil istasyonlar

- Yer kontrol istasyonları

- Yazılım

HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ

Hizmetinden ne çeşit yarar sağlarız diye düşünüyor iseniz, işte size bazı ipuçları;

1- MULTISPEKTRAL FOTOĞRAFÇILIK

Geniş alanların incelenmesine ve yabancı ot hastalıklarının tespit edilmesine, sulamanın değerlendirilmesine ve sonuç olarak veriminin artırılmasına ve daha fazla verim alınmasına olanak tanır.

2- GAZ ve YAKIT KONTROLÜ

Yakın zamana kadar insanlı uçaklar, boru hatlarındaki yakıt ve metan sızıntılarını belirlemek için kullanıldı, bu maliyetli ve emek yoğun bir yöntemdi. Bu kayıpları azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek için UAV üzerinden dedektör ve sensör (algılayıcı) ile boru hatlarının her tür hava şartlarında düzenli havadan kontrolü gerçekleştirilebilir.

3- HAVA FOTOĞRAFÇILIĞI

Hava fotoğrafçılığı, alttaki yüzey hakkında ayrıntılı bilgi almanın en iyi yoludur. Havadan fotoğraf işleme sonrasında şunları alırsınız:

Ortofotomap - altta yatan yüzeyin ayrıntılı bir haritasını temsil eden geometrik olarak düzeltilmiş dikişli görüntüler.

Yoğun nokta bulutu - Bir nesnenin yüzeyindeki noktalar kümesi. Hassas 3D modellerin oluşturulması için kullanılabilir.

Arazi yüzeyi – Arazi yüzeyi ile ilgili bilgileri ve üzerindeki nesneleri (yeşillik, binalar vb.) içeren sayısal yüzey modeli.

Sayısal Arazi Modeli - Dijital arazi modeli, yüzey hakkında bilgi içerir.

Coğrefik Dayanak - Coğrafi referanslı yoğun nokta bulutuna dayalı 3B model, Dokular, 3 boyutlu modelin gerçekçi görünmesi için malzemelerin taklit edilmesi.

4- VİDEO IR GÖZETİMİ

Havadan video gözetimi, personel için herhangi bir risk oluşturmadan durumun objektif, hızlı ve ayrıntılı bir değerlendirmesini yapmaya izin verdiği için yer yüzeyinin uzaktan incelenmesi ve kontrolü açısından verimli bir yöntemdir. Sessiz çalışma ve görünmezlik, güvenilir bilgiyi garanti eder. Hızlı müdahale gerektiren durumlarda gerçek zamanlı video gözetimi ve koordinasyonu çok önemlidir. Bunlar;:

Yasadışı faaliyetlerin gözetimi, Anti-terör operasyonları, Altyapının izlenmesi, Arama ve kurtarma operasyonları, Halka açık olayların gözetimi ile Acil durum yönetim gözetimlerinden oluşur.

5- HAVADAN LAZER TARAMA (LİDAR)

Uzaktan algılamanın en hassas ve verimli yöntemi, altta yatan yüzey hakkında detaylı ve kapsamlı veriler sağlar.

Eşzamanlı olarak hem görünür kara yüzeyini (bitki örtüsü, güç hatları) hem de gerçek zemin kabartmasını alırsınız. Yararlı olduğu konular şöyle listelenebilir;

Gizli nesnelerin tespiti, Nesnelerin tanımlanması, Nesne boyutlarının tespiti ve 3D modelleme. Lazer ile havadan tarama, özellikle madenlerin, elektrik hatlarının incelenmesi, yoğun bitki örtüsü altında yüzeyin rahatlıkla tespit edilmesi açısından benzersizdir.

KULLANIM SAHALARI

1- Güvenlik ve Emniyet Uygulaması

Havadan gözetleme, Anti-terör operasyonları, Arama kurtarma, Askeri birlik koordinasyonu, Halka açık olaylarda korunma, Nüfus değişimi, Tesislerin ve yerlerin korunması, Uzaktan radyolojik izleme ve araştırma.

02- TARIM

Video gözetimi, Havadan görüntüler ve ortofoto haritalama (Coğrafik ve dikine orantılı), Multispektral (Çoklu dalga boylu) görüntü ve bitki örtüsü endeks eşleme (NDVI- Normalleştirilmiş Fark bitki örtüsü endeksi, PVI- Artış Eğilimi Göstergesi, WDI-Dünya Gelişim Göstergesi, SAVI- Toprak Bazlı Bitki örtüsü Endeksi, LAI- Yaprak Yoğunluğu Endeksi), Arazi haritalama, 3D modelleme.

03- BELEDİYE HİZMETİ

Piksel başına yüksek çözünürlükle ortofoto haritalama, 1: 500'e kadar ölçek ile haritalama, 3 boyutlu kentsel çevrenin modellenmesi, Belediye mülk envanteri, Dijital ortamın oluşturulması, jeoinformasyon sistemleri için, Havadan lazer taraması.

4- İNŞAAT

Jeodezik inşaat işleri için arazi etüdü, Ortofoto haritalama, 3D modelleme, Havadan inşaat ve onarım işlerinin kontrolü, Binaların muayenesi, Bina ısısının tahmini, IR videosundan kaynaklanan kayıplar.

5- HARİTALAMA VE JEODEZİ

Arazi haritalama ve 3B modelleme, Arazi araştırması ve sınırların işaretlenmesi, İnşaat ve saha geliştirme desteği, Madencilik jeodezi.

06- ÇEVRE KORUMA

Yangın tespiti, Hayvanları sayımı, Yasadışı faaliyetlerin tespiti, Kirlilik analizi, Orman değerlendirmesi, Arazi haritalama ve 3B modelleme, Taşkın değerlendirmesi, Arazi envanteri.

07- ELEKTRİK GÜÇ ENDÜSTRİSİ

Güç hatları kontrolü, Elektrik bağlantısı kayıplarının araştırılması, Hasarları aramak, İletim geçişleri, Korunan alanda yasadışı faaliyet aramak, Kızılötesi sensör ile güç nakil hatlarının teknik durumunun değerlendirilmesi, Kaplama hatları yapımı için en uygun rotayı bulmak için bölgelerin incelenmesi, İnşaat faaliyetlerinin kontrolü, Hat sarkmasının doğru ölçümü için havadan lazer taraması, Korunan alandaki bitki örtüsünün değerlendirilmesi, Tam ters konum koordinatları ile ortofoto haritasının oluşturulması.

08- PETROL VE GAZ SANAYİ

Altyapının gece gündüz devriye kontrolü, Korunan alanda yasadışı faaliyetlerin tespiti, Çevresel izleme, Boru hattı sağlık değerlendirmesi, İnşaat işleri kontrolü ve işçi-yüklenici incelemesi, Çözünürlüklü ortofoto haritalama, Altyapı envanteri, sınır özellikleri, Saha geliştirme sırasında jeodezik çalışmalar için destek, Nesnelerin ve konumların 3B modellemesi, Gaz kaçaklarının tespiti.

 

Dünyanın İlk Pilotsuz Uçak denemesi 12.09.1916 tarihinde, üzerinde 200 kg bomba yüklü küçük bir çift kanatlı uçağı 75 km lik yolda, uzaktan radyo kontrol ile uçurarak gerçekleştirilmişti.

İlk Keşif Uçuşumuzu ise 15.08.1920 tarihinde Vecihi Hürkuş yapmıştı. Bu büyük ve önemli tarihin 85. yıl dönümünde (15.08.2005) PTT kişisel anı pulu bastı.

İlk Türk Hava Fotoğrafçılığı ise 1927 yılında gerçekleşsin diye Junkers F 13 uçağı ve Zeiss-jena'dan bir el resim kamerası (HMK C/12, 13x18 cm, f=21 cm) ve bir otomatik seri resim kamerası (RMK C/3, 18x18 cm, f=21 cm) ve bir adet rödresman (SEG C/3, 18x24 cm) satın alınmıştı.

İlk Harita Subayı Şehitlerimiz, 09.09.1942 yılında Kandıra'da düşen fotogrametri uçağındaki üç harita subaylarımızdır.

Eskiden görkemli hava araçlarımıza binip havadan gezerek nereye ne yapacağımıza karar veriyorduk! Şimdi ise İSA yapabildiğimize göre, İHA’da yapabiliriz. Yapmalıyız da. Bu salgın tam ortamı. Artık evden ülkeyi bile idare edebilecek teknolojiye sahibiz. Toplum olaylarında helikopter modası geçti. Modern ülkeler İHA kullanıyorlar. Çeşit çeşit İHA yapalım demiyorum ama bir modeli üzerine ihtisaslaşalım ki o yönde gelişip rakiplerimize fark atalım. Seri üretim demek, planlı altyapı demek. Her şeyde olduğu gibi, konu ülke kalkınması ise, o da bir planlama işidir. Eğitim planlaması ise kalkınmanın temelidir. Artık ülke savaşları yok. Bilim Savaşları var. Bilim ile teknoloji üretirsen ayakta kalabilirsin. Ürettiğin her ne ise onda kullandığın can alıcı bir bileşeni yapmalı, hem de en iyisini yapmalı ve sürekli geliştirmelisin. Bu da mesleki orta öğretimden başlayıp mesleki yüksek eğitime kadar giden bir süreçtir (Bknz: Tayvan Modeli). Bu konu hayati önem taşır.

A fronte praecipitium, a tergo lupi.

Önde bir uçurum, arkada kurtlar…

www.servetbasol.com

210301