İkinci El İnsan!

APH-2336

Kariyerinizi ilerletmek önceliklerinizden biriyse, okula dönüş planları yapmanın şimdi tam zamanı demek isterdim ama bu dönemde değil. Bu dönemde Havacılık ile ilgili öğrenci yetiştiren üniversitelerimiz, ICAO lisansları gibi uluslararası lisanslara sahip eğitmenlerin azınlıkta, bazen de hiç olmadığı üniversitelerde ikinci el insan bile yetiştirememekte.

Her ne kadar yeni yıl resmi olarak yılın ilk günü başlasa da dünya genelinde pek çok kişi, öğrencilerin okula döndüğü her Ağustos ve Eylül aylarında yeni bir yılın başladığını hissediyor. Bu sadece yeni nesil için yeni bir başlangıç olmamalı; 'okula dönüş', mezunlar ve profesyoneller için bir adım önde olma, bilgi tabanlarını genişletme ve alanlarıyla ilgili en yeni araç ve teknikleri edinme fırsatlarını da beraberinde getiriyor.

Kariyer gelişimine yönelik proaktif bir yaklaşıma sahip olmak sadece kişinin pazarlanabilirliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda yeni kariyer yollarına, terfilere ve artan kazanç potansiyeline kapı açar. Dahası, eğitim arayışlarına katılmak kişisel gelişimi, eleştirel düşünmeyi ve problem çözme yeteneklerini geliştirir ki bunlar her türlü profesyonel ortamda paha biçilmez varlıklardır.

Yeni okul yılı başlarken, profesyoneller ivmeyi yakalamak ve öğrenmeyi yaşam boyu sürecek bir yolculuk olarak benimsemek için fırsatlara sahiptir. Eğitimlerine ve beceri gelişimlerine yatırım yaparak, büyüme ve uyum sağlama zihniyetini beslerken kendilerini kariyerlerinde başarı için konumlandırabilirler. Dolayısıyla, tıpkı sınıflara heyecan ve hevesle giren öğrenciler gibi, profesyoneller de yeni okul yılının başlangıcını mesleki ilerleme ve tatmin yolunda dönüştürücü bir yolculuğa çıkma şansı olarak kucaklayabilirler.

Hangi havacılık alanında olursanız olun, her zaman kariyerinize fayda sağlayabilecek yeni beceriler öğrenebilirsiniz. Ustalaşmak istediğiniz yetkinlikler var mı? Özgeçmişinizi mi oluşturmak istiyorsunuz? Yıl için iş hedeflerinizi belirleyin ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaya başlayın. Gerçekten takip edebileceğiniz ve ulaşabileceğiniz sağlam, ölçülebilir hedefler belirleyin. Hedeflerinize ulaşmanın mevcut işinizdeki çalışmalarınızı geliştirip geliştiremeyeceğini ve kurumunuzun okullarınızı büyütmenizde size destek olup olamayacağını araştırın. İkinci el bir çalışan olmayın.

Hızla değişen bu dünyada pek çok sabit vardır. Havacılık sektörünü güvende ve emniyette tutmak sadece en büyük önceliklerimizden biri değil, aynı zamanda kalıcı bir değerdir. Yeni nesil havacılık profesyonellerini günümüzün zorlu havacılık sektöründe başarılı olmalarını sağlayacak teknikler ve araçlarla donatmak ve güçlendirmek için önce okumayı, bol bol okumayı, sonra da üzerinde düşünerek yenilikler (inovasyon) getirmeye çalışmalıyız. Bunu yapmadığımız sürece ikinci el insan olmak dışında bir sıfatımız olmaz.

MATI (Havacılık Eğitim İstihbaratı Yönetimi) eğitim organizasyonlarını ICAO hükümlerine uygunluğunu yönetmek, temel iş misyonunu ve vizyonu yönetmek, stratejik, operasyonel ve uygulama planlarının oluşturulması, eğitim operasyonları için Temel Performans Göstergelerini yönetmek, gelişmiş liderlik uygulamalarını kullanımı ve entegre bir eğitim yönetim sistemi uygulamaya öncülük eder. Bilmem ülkemizde bu eğitimi uygulayan kurum ya da şirket var mı? Kariyer gelişimine yönelik proaktif bir yaklaşım benimsemek kişinin pazarlanabilirliğini artırır ve yeni kariyer yollarına, terfilere ve artan kazanç potansiyeline kapı açar. Dahası, eğitimle ilgilenmek kişisel gelişimi, eleştirel düşünmeyi ve problem çözme becerilerini geliştirir. Bu her türlü profesyonel ortamda paha biçilmez bir değerdir. Eğitiminize ve beceri gelişiminize yatırım yaparak, büyüme ve uyum sağlama zihniyetini beslerken kendinizi kariyer başarısı için konumlandırabilirsiniz. Böylece, tıpkı sınıflara heyecan ve hevesle giren öğrenciler gibi, profesyoneller de mesleki ilerleme ve tatmin konusunda dönüştürücü yolculukları kucaklayabilirsiniz. Tabi ikinci el insan olayı istemezseniz.

“Çoğumuz ikinci el insanlar haline geldik. Okuyoruz, üniversiteye gidiyoruz, büyük oranda bilgi biriktiriyoruz. Bu bilgiler başka insanların düşündüklerinden ve söylediklerinden oluşuyor. Topladığımız bilgileri başkalarının söyledikleriyle kıyaslıyoruz. Orijinal hiçbir şey yok. Yalnızca tekrar ediyoruz, yineliyoruz ve yine tekrar ediyoruz. Birisi bize düşünce nedir, düşünmek nedir? diye sorduğunda ise yanıt veremiyoruz.” (Jiddu Krishnamurti - “ Farkındalığın Işığı s.16 ”)

Açın televizyonları, siyasi programların hepsine bir bakın; basit bir sorunun cevabını 30 yıldır hep aynı kişiler yanıtlıyor, televizyonlarda hep aynı kişiler konuşuyor, isimleri farklı lakin konuşmaları ve düşünceleri hep aynı! Soruna çözüm odaklı yaklaşımları kısır ve konuşmaları banal cümleler içeriyor. Bu değerli insanları bilirkişi diye televizyonlara çıkarıp halkın karşısında konuşturmak, halkı aptal yerine koymak anlamına geliyor ki bana rahmetli Aziz Nesin’i hatırlattı. Bu adamlarda öz yok, düşünce yok, düşünmek yok. Nedeninin ise “fakirlerin cennete 500 yıl önce gireceği” sözüne inanmış olmaları gibime geliyor. Ne de olsa MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde özellikle ortaokul çağında başlayan seçmeli ders grubunda yeniden düzenlemeye giderek seçmeli derslerden ‘Din, Ahlak ve Değer’ grubunda yer alan derslerinden en az birini daha her sene haftada 2 saat alma zorunluluğu getirdi. Yani 8 saat zorunlu din dersine 8 saat zorunlu din dersi daha eklendi. Böylece ortaokulda din dersi 16 saate çıkarıldı. İlgili kararın beşinci maddesinde aynı zamanda tüm ortaokullarda birinci sınıfta 18 saat Arapça dersi verilebileceği belirtiliyor. Bilindiği üzere Annex 16 - Environmental Protection - Volume I - Aircraft Noise, 8th Edition, July 2017 için Arapça baskı istediğinizde ücreti değişmiyor, o da USD 208.00.

Tarih, Coğrafya, Matematik, Yabancı dil, fizik vb. diğer derslerin seçmeli dersler kapsamına alınması ise gençlerimizin ikinci el insan kavramından bile uzaklaştırılması anlamına geliyor. Bilindiği üzere “Bilim veya ilim” nedensellik, merak ve amaç besleyen, olguları ve iddiaları deney, gözlem ve düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde inceleyen entelektüel ve uygulamalı disiplinler bütününe denir.

Polonyalı bir astronom olan Nikolas Kopernik (1473-1543), dünyanın ve diğer gezegenlerin, güneş etrafında döndüklerini açıklamış, bu astronomi biliminde yeni bir dönem açılmasına sebep olmuştur. Teleskobu geliştirmesi, yaptığı astronomik gözlemler ve Kopernik'in sistemine verdiği destek ile tanınan İtalyan bilim insanı Galileo Galilei de astronomi ve fizik tarihi için önemli birisidir ve modern fizik biliminin babası gibi atıflara mazhar olmuştur. Kopernik, o dönemde Konstantiniyye’de yaşamadığı için şanslıdır çünkü 1580 yılında Takiyüddin'in Rasathanesi (Dar-ü'r Rasad-ül Cedid, 1575 yılında Osmanlı bilgini Takiyüddin tarafından Konstantiniyye'de Tophane sırtlarında kurulan gözlemevidir) Şeyhülislam Kadızade'nin yıkımı onaylayan fetvası ve padişah III. Murad'ın emriyle denizden topa tutularak yıkılmıştı.

2023-24 senesi eğitim müfredatında Tarih, Coğrafya, Matematik, Yabancı dil, fizik vb. diğer derslerin seçmeli dersler kapsamına alınması nedeninin günümüzde de geçerli olmasını bir tek ben soruşturuyorum sanki. Seçmeli Matematik, Seçmeli Fizik, Seçmeli Kimya, Seçmeli Biyoloji, Seçmeli Tarih, Seçmeli Coğrafya, Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı,?

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı dersini almazsan sorun yok. Zaten “okuduğunu anlama” da daha doğrusu “anlamama” da Türkiye, PISA sıralamasında 72 ülke arasında 50'nci sırada yer almıştı. Belli ki ikinci el olması bile istenmiyor insanımızın. “Eğitim seviyesi arttıkça partinin hitap ettiği alanın daha da daraldığını görüyoruz” demişlerdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni dönemde ki ders çizelgelerinde ortaokul ve liselerde yabancı dil ve güzel sanatlar dersi kalktı.

Güzel sanatlar müfredatta yer almıyor. Seçmeli dersler arasında bulunan Bilgi Kuramı, İşletme, Ekonomi, Yönetim Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Yabancı Diller Edebiyatı, Seçmeli Beden Eğitimi ve Spor, Sosyal Etkinlikler, Seçmeli Görsel Sanatlar, Seçmeli Müzik, Sanat Tarihi, Drama, Müze Eğitimi, Bilgisayar Bilimi, Proje Hazırlama dersleri de kaldırıldı. Ortaokul ders çizelgesinin seçmeli bölümünde bulunan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar, Drama, Zeka Oyunları, Satranç, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi dersleri de kaldırıldı.

Aklıma bir tek neden geliyor.

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülürMustafa Kemal ATATÜRK

Siz ne düşünüyorsunuz ya da düşünebiliyor musunuz?

www.servetbasol.com

230904