NGAP

Havacılığın Gelecek Nesil Profesyonelleri

 

Öngörüler insanı korkutuyor.

Personel ihtiyacı YüzBin lerle ifade ediliyor gelecek 10-20 seneler için.

ICAO genel sekreteri Bay Raymond Benjamin’in 24-25 Jaziran 2010 senesinde İstanbul’da yapılan ECAC Havacılık Eğitim Konferansı’nda ortaya koyduğu birkaç önemli maddeyi hatırlayalım.

1- NGAP Task Force şu üçlüyü hedefledi;

a)    Yetenek bazlı eğitimi tanıtmak ve geliştirmek,

b)    Tüm dünyadaki eğitimleri uyumlu hale getirmek.

c)     Endüstriye çekici gelecek yol ve yöntemleri bulmak.

2- Mart 2010 senesindeki NGAP Sempozyumunda tartışılan konulardan;

a)    Modern eğitim teknolojilerinin kullanılmasına imkân sağlayacak hukuki düzenlemelerin altyapısını hazırlamak,

b)    Artmakta olan çok gelişmiş teknolojilerin yeni yöntemler ile ihtiyaca cevap verecek şekilde eğitime uyarlanmasını sağlamak,

c)     Üniversite eğitim programlarının güncellenmesi ve NGAP (Task Force) Görev Gücü tavsiyeleri doğrultusunda yapılanması.

3- Personel Yetkilendirme çerçevesinde

a)    Eğitim önceliğinin Pilot ve Teknisyenlere ve devamında Hava Trafik Kontrolörleri ve Uçuş İşletme Uzmanlarının da eğitime dahil edilmesine,

b)    Eğitimdeki uyumun küreselleşmesi için ICAO’nun bu seferberlikte öncülük etmesinin,

c)     Bir sonraki neslin şu an içinde bulunduğumuz şart ve değerler manzumesi içerisinde olmayacaklarının vurgulanması.

4- Temel sosyal konuların iş dünyasını, değerlerimizi ve kişisel anlayışımızı değiştirmekte olduğunu artık görmeliyiz.

5- Zaman değişiyor, bizde uyum göstermeliyiz.

20100624 25 Istanbul ECAC Aviation Training Conf.

Görülüyor ki artık havacılıkta eğitim, “competency-based training” yetenek temelli eğitim sisteminde yapılacak.

Bizler şirkete personel seçer ve yetiştirirken, yetenekli olanlar arasından seçmeye özen gösterir, geri kalan açıkları de kapatmak için daha başka kıstas yaratır ve öylece kadroyu doldururduk. Yanlış olduğunu bile bile.

Çünkü ATCo seçiminin nasıl zorlu ve zorunlu olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir nesiliz.

İlk defa 1990 senesinde LH-THY Joint Venture şirketi SunExpress için pilot seçiminde DLR sınavı yapıldığında kimse etkilenmemişti.

Frankfurt’un güneyinde bulunan Seeheim sanki ayrı bir dünya. Havacılık soluduğunuz ve içinize havacılık doldurduğunuz bir yerleşke. Bu dünya, Almanların işe ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesi.

Şimdi küresel uyum, bizleri tıpkı Hava Trafik Kontrolörü seçer gibi tüm bölümlere de aynı “yetenek” kıstası ile seçilmesini ve eğitilmesini şart koşacak.

Mart 2010 sempozyumuna, 71 ülke, 17 kuruluş, toplam 403 kişi, ki bunların 80 den fazlası yeni nesil öğrenci idiler, katıldı ve sempozyum 58 bildiri ile tamamlandı.

www.icao.int/ngap.

Bunu anlamak için 2010 NGAP Symposium 'a IATA tarafından hazırlanan sayılara bir göz atalım.

Aircraft demand

2018

2026

Total Aircraft

17,650

2,000

Additional Aircraft

12,355

21,000

Pilot and Training demand

2018

2026

Total pilots needed to fly new aircraft

193,100

350,200

New pilots for additional aircraft

135,000

227,500

New pilots needed to fill the fluctuation and retirement gap

72,600

125,400

Total new pilots (additional aircraft and fluctuation) needing ab-initio training

207,600

352,900

Total new pilots needing transition training on replacement aircraft

57,930

122,700

Maintenance demand

2018

2026

Total mechanics needed for additional aircraft

247,100

420,000

Total mechanics including fluctuation nd retirement

405,000

739,000

http://www.icao.int/icao/en/jr/2009/6406_en.pdf

Mart 2010 sempozyumunu Ağustos 2010 APIRG/17 toplantısı takip etti.

AFI PLANNING AND IMPLEMENTATION REGIONAL GROUP SEVENTEENTH MEETING (APIRG/17)

(Burkina Faso, 2 to 6 August 2010)

Alınan kararlar, Annex-1 için ciddi değişikliğe gidileceğinin işareti. (ATC FPL dahil!)

ICAO APIRG/17-WP/21, okudukça ne kadar konunun özünden uzak olduğumuzu yüzümüze karşı çekinmeden söylemekte.

WP21 Next Gen Aviation Professionals

Mart 2010 sempozyumu’ndan çıkarılan dersleri ICAO sıralamış. Hepsini yazmaya gerek yok, aslı zaten yukarıdaki kısa yollarda.

Burada asıl takip edilmesi ve yapılması gereken konu, program. Yani PLAN yapmış.

NEXT GENERATION OF AVIATION PROFESSIONALS (NGAP)
TASK FORCE WORK PROGRAMME

a) Accreditation/endorsement

Support the development of a policy and criteria for institutions that are approved to deliver Annex 1 Personnel Licensing related training and Government Safety Inspector training by October 2010 which will allow voluntary ICAO endorsement of aviation training institutions by the end of 2010.

Ek-1’e göre eğitim veren kurumların ve Devletin Güvenlik Denetçileri eğitimlerinin Kasım 2010’a kadar kıstas ve politika üretmelerini ve geliştirmelerini destekle ki 2010 sonuna kadar havacılık eğitimi veren eğitim kurumlarının ICAO onayına gönüllü geçişleri sağlansın.

Şimdi 2011 deyiz ve bu konuda ne yapıldı bilmiyorum.

b) Flight crew licences

Develop competencies for flight crew in the left seat, check airmen and instructors for large aeroplanes (greater than 5 700 kg) powered by turbine engines by December 2011.

Uçuş ekibinin sol koltuk için, türbin motorlu büyük uçaklar (>5,700kg) için de kontrol ve eğitmen pilotları ile ilgili Aralık 2011’e kadar yetenek gereklerini geliştir.

Bu yılsonuna kadar ne yapılacak bilmiyorum.

c) Air traffic management professionals

Develop competencies for air traffic controllers and air traffic safety electronics personnel (ATSEP) by December 2011.

Aralık 2011’e kadar Hava Trafik Kontrolörleri ve Hava Trafik Elektronik Güvenliği (ATSEP) Personeli için yetenek gereklerini geliştir

Bu yılsonuna kadar ne yapılacak bilmiyorum.

d) Second NGAP symposium and outreach

Lead the Organization in planning the next global symposium and/or alternative event scheduled provisionally in late 2011.

Kurumunu 2011 sonlarına doğru düzenlene-cek olan küresel sempozyum ve/ya da başka oluşumlara katılmayı planla/yönelt.

Develop and implement a communication strategy to reach out to the next generation of aviation professionals.

Gelecekteki havacılık profesyoneli nesillere erişmek için iletişim stratejisi uygula ve geliştir.

Bu yılsonuna kadar nasıl bir hazırlık yapılacak bilmiyorum.

Görüleceği üzere, geçmişini bilenler, geleceklerini yaratmaya çaba gösteriyorlar.

Planlıyorlar ve her koldan gayretle araştırıyor ve geliştiriyorlar.

1 Kas 2001 de ICAO Konseyi, Language Proficiency Requirements ile ilgili ilk kararı aldı ve Annex-1, 6, 10, 11 ve Doc.4444 de ilgili değişiklikler yapılsın dedi.

Mart 2003’de bu değişiklik, yayınlandı.

2004 senesinde de Doc.9835 konuyu açıklayıcı hale getirmek üzere yayınlanır.

05 Mar 2008’de Annex-1 ile de uygulamaya geçilir.

18 Şub 2011’de de SHGM, SHT-1L yi devreye sokar.

2001 ile 2011 arasında nasıl bir politika izlendi onu da bilmiyorum.

Görülmekte ki NGAP, ICAO’da kural olarak çok yakında yayınlanacak.

Bu örnekten yola çıkarak varmak istediğim nokta şu.

1-    Bu konuda Görev Gücü oluşturulsun ve bir PLAN yapılsın,

2-    Okullara önce “yetenek” sınavı ile öğrenci seçimi yapılsın.

3-    Havacılığın eğitimi YÖK kapsamında, SHGM programı ve denetiminde yapılsın, Ön Lisans, Lisans ve Lisans Üstü diplomalar SHGM lisansı ile birlikte verilsin. (DHMI Okulunu YÖK tanısın)

4-    Annex-1 kapsamındaki personel için (Pilot, Teknisyen, ATCO, ATSEP, FOO) eğitimler sadece bu okullarda Lisans ve Lisans Üstü eğitim olarak, İngilizce ve en az dört senelik olsun ki Annex-1 Language Proficiency Requirements karşılansın.

5-    MYO kapsamında Ön Lisans “Sertifika” eğitimleri, yine SHGM programı ve denetiminde yapılsın. Ön Lisans, sertifika ile birlikte verilsin.

Geleceğimizi yaratmak için geçmişimizi de bilmeliyiz.

Benim ATCo diplomamda “T.C Ulaştırma Bakanlığı DHMI Havacılık Okulu” yazar.

TSHK 2920, Md.99 ile YÖK’e ve Eğitim Bakanlığına devredilen yetkiler, ehil olmayan ellerde geleceğin havacılarını yetiştirmekten uzaktır.

Kurslar ile yetişeceğini sanmak ise saflık olur.

Eğitim para ile değil bilgiye yatırım olarak yapılandır.

ICAO işte bunu yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.

Umarım bu sefer günü yakalarız.

Sahi yakalayabilir miyiz?

 

www.servetbasol.com