SHY DENETİM

 

“Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hızlı büyüyen havacılık sektörüne daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Bağımsız Denetim Kuruluşları’nın yetkilendirilmesi ve sektörün bu kuruluşlardan denetim hizmeti almasının önünü açacak mevzuat çalışmasını yayınladı.”

Başlığı görünce "Şükürler olsun Allahım" dedim.

Desenize ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) devreye giriyor.

Ya da ben öyle zannettim. Sabırla okudum ve hayretim arttıkça arttı.

Şu maddelere gelince artık işin şekli belli olmuştu.

 

MADDE 20- (1) Yetkilendirilecek kuruluşların;

d) Verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla sorumluluk sigortası yaptıracaklarını taahhüt etmeleri, (!)

 

MADDE 21- (1) Yetkilendirilecek denetim kuruluşlarının ortaklarının, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, tam zamanlı görev yapmaları zorunlu olan yöneticileri ve istihdam ettikleri denetçilerinin;

ç) Denetim kuruluşu haricinde sivil havacılık ile ilgili ticari bir faaliyetinin bulunmaması,

 

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmek isteyen denetim kuruluşları, aşağıdaki bilgi ve belgelerin eklendiği bir yazı ile Genel Müdürlüğe başvururlar:

4) Denetim kuruluşu haricinde sivil havacılık ile ilgili ticari faaliyette bulunmadıklarına dair yazılı beyanları,

6) ğ- Bu Yönetmelik kapsamında verilecek denetim hizmeti nedeniyle oluşabilecek zararların tazminini teminen asgari 1,000,000 (bir milyon) ABD Doları tutarında sorumluluk sigortası poliçesi (!)

 

Bu maddelerden şu anlaşılıyor.

Sektör dışındakiler denetim yapacak.

Zaten SHGM de mevcut tüm denetçiler böyle, o zaman neden dışarıdan birileri?

 

Şimdi hepimizin sevip çalışmalarını takdir ettiğimiz saygın bir arkadaşımız bu iş için işinden ayrılsa, sektördeki gelişmeleri takip etmekten uzak kalacak. Bilgi ve becerilerini artıma şansından uzak kalacak. Sektörden uzak kalacak. Yeni üretilen yol ve yöntemlerden haberi olmayacak, üstelik yılların deneyimini çöpe atacak.

Hepimiz, bir denetimi ancak çalışmakta olanların gereğince yapabileceklerini biliyoruz.

A şirketindeki saygın biri, C şirketini denetime gittiğinde sevgi ve saygıyla karşılanacak ve karşısındaki ile deneyimlerini konuşturarak hem mesleki ilerleme hem de bilgi tazelemesi yapmış olacaklar.

Bir AFM deki ya da SOP deki değişikliğin sizin şirketin anlayışına göre uygulanmasının yarar mı zarar mı getireceğini, uygulamadan söyleyemezsiniz. Artık çalışmadığınıza göre bunu değerlendirmek size düşmeyecektir. Böyle bir durumda da şu maddeye aykırılık ortaya çıkacaktır.

 

ICAO Doc.8335;

6.2 QUALIFICATIONS AND TRAINING OF THE INSPECTOR

Ideally a CAA inspector should be at least as qualified as the personnel to be inspected or supervised.

 

Neyse ki şu madde, sanki bu taslağı tümünden ortadan kaldırıyor.

Açık olmayan hallerde uygulanacak esaslar

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelikte açıklık olmayan hallerde ulusal ve uluslar arası taraf olunan düzenlemelerde benimsenen esaslar uygulanır.

7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonu burada tarif edilmekte.

Doc.8335 var iken SHY DENETIM taslağındaki birçok madde geçersiz kalacak. Üstelik SHGM denetimin kontrolünü elinden kaçırmış ve şirketlerin denetçiyi reddetme hakkını da ellerine vermiş bulunmakta eğer başlarında SHGM den bir temsilci olmaz ise başlarında.

MADDE 6

(6) Genel Müdürlük, yetkili denetim kuruluşlarının yapacağı denetimlerde kendi personelini kısmen veya tüm denetim boyunca bulundurma, denetimi gözetleme hakkına sahiptir.

Buradan da şu anlaşılıyor, denetim şirketini gözetleme hakkını elinde bulunduruyor ve denetimde rolü yok.

 

Halbuki iş ne kadar kolay ve sağlıklı yapılıyordu “SHGM, Denetim ve Ücretlendirme” yazımda anlatmıştım.

Üstelik bu uygulama Examiner seçimi ve denetimi için halen uygulanmakta. Hem denenmiş hem de başarıya ulaşmış bir sistem.

Bu denetimi diğer alanlara yay ve uygula. Dışarıya para da verme, kendi döner sermayen fazla fazla yeter. Sektörde çalışanların Denetçi olma şerefi yeter zaten. Sektörde rekabet başlar, örnek modeller oluşur ve her çalışan kendini geliştirme zorunda hisseder. Bu da Türk Sivil Havacılığı için bulunmaz bir fırsattır.

 

Kimse şu hususa dikkat etmiyor.

Neden aynı görevde aynı işi yapanlar, değişik şirketlerde değişik ücret almaktalar?

Birbirlerinden farklıdırlar da ondan. İyi ya da kötü gibi bazı kavramlar ile bu anlatılamaz. Çalışıyor olmak ve yaşamak gerekir anlayabilmek için.

FAA böyle çalışıyor, EASA böyle çalışıyor ve birçok diğer ülke böyle çalışıyor.

Diyelim SHGM nin 60 denetcisi var. Üçerli ekip kursalar 20 takım, ikili ekip kursalar 30 takım eder. Oysa bu sistemde bir anda 60 denetim takımı oluyor elinizde. Üstelik konularında uzman ve tavsiyelerde bulunup yol gösterebiliyor meslektaşlarına.

 

Neden hem mevcut uygulamayı (Examiner) hem de eskiden yapılanları örnek alarak işe başlamıyoruz, üstelik Uluslararası Sözleşme gereği?

 

Sevgiler

www.servetbasol.com