Kodlamalar ve Sıralaması

Kısaltmalar

Örnekler

Açıklamalar

 

 

METEOROLOJIK REPORLAMA SISTEMI ve AÇILIMI
METEOROLOGICAL REPORTING De-Coding SEQUENCE

 

      1            2         3

TAF AMD FAJS 130930Z

     4             5            6      7       8                                  9                      10     11      12          13

131212 24005KT 0500 FG OVC000 T020 TX23/12Z TNM01/03Z 1020 REFG WS NIL PROB30=

 

1 Rapor Tipi        Report type

 

 

TAF

METAR
SPECI

'TAF' (Terminal Aerodrome Forecast)

‘TAFOR’ (Terminal Aerodrome Forecast)

‘METAR’ (METeorologic Airport Report)

‘SPECI’ (SPECIal Airport Report)

9 saatlik Meydan Öngörüsü.
12 yada 24 saatlik Meydan Öngörüsü.

METAR - Havaalanı Meteorolojik Raporu
SPECI - Özel Havaalanı Meteorolojik Raporu

 

2 Yeri                   Location

 

 

EGSS

'London Stansted'

Yer bidiren ICAO dörtlü kod.

 

3 Gün ve Saati   Date/Time of origin

 

 

130500Z

Ayın 13 nde saat 05:00 da

Raporun yayın saat grubu.

 

4 Geçerlilik Süresi    Validity time

 

 

130716

Ayın 13 ünde 07:00 ile 16:00 arası,

Bölge numaralama sisteminde Z harfi ile de gösterilir.

UTC (Universal Time Co-ordinated)            (Harita)

 

5 Rüzgar              Wind

 

 

31015G25KT

310 dereceden 15kts,
hamlesi 25 kts'

Değişken yönlerden = VRB = Variable;

Sakin = 00000KT = calm

 

 

       up

 

Rüzgar yönü Hakiki Kuzey - Wind direction from True North,

Rüzgar Sürati Deniz Mili/Saat - Wind speed in knots(KT).

Son 10 dakikada, rüzgarın sürati, ölçülen ortalama ana süratten 10 kts den fazla esmiş ise Hamle adı altında bu değer ilave edilir.

Gust is added only if the average wind speed is exceeded by 10KT or more of the mean wind speed for previous 10 minutes.

 

 

280V350

'280 ile 350 dereceler arasında değişken'

Eğer rüzgar sürati 3 kts den fazla ise, esinti açıları, saat yönünde sıralanarak verilir.

Variation given in clockwise direction, but only when mean speed is greater than 3 KT

 

6 Genel Görüş yada Tavan ve Görüş Güzel          Prevailing visibility or CAVOK

 

 

8000

'8 kilometre'

10 km veya yukarısı ise = 9999 = 10 km or more;

50 m veya daha az ise = 0000 = less than 50 meters

 

 

1200SW

 

 

 

     up

Güney batı yönünde 1200 m

En düşük görüş mesafesi ana görüşe dahil olup, ana görüşün arkasından, eğer bir istikamete doğru görüş 1500m yada altında yahut ana görüşün yarısından az ise, ara yönler ile ifade edilip birlikte verilir.

The minimum visibility is also included alongside the prevailing visibility when the visibility in one direction, which is not the prevailing visibility, is less than 1500 meters or less than 50% of the prevailing visibility. A direction is also added as one of the eight points of the compass.

 

 

R27R/1100

'RVR,
(Runway Visual Range (Pist boyunca görüş)

Runway 27 right,
RW27R, 1100 meters'
27 sağ pistinde 1100 m

Pist görüşündeki eğilimler-gidişat; (Up-Artıyor; D-Düşüyor, N-Değişiklik yok);
değerin sonuna ilave edilebilir. Örneğin; R27R/1100D. Pist 27 sağda görüş şu an 1100 m ama düşüyor. P1500, 1500’den fazla; M0050, 50 m den az gibi. R24/0950V1100 ise 950m ile 1100m arasında değişiyor.

RVR tendency (U=increasing; D=decreasing; N=no change; not reported in UK at present)
may be added after figure e.g. R27R/1100D.P1500=more than 1500 m; M0050=less than 50 m. Significant variations — example: R24/0950V1100, i.e. varying between two values.

 

7 Havadurumu Değerlendirmesi    Significant weather

 

 

- or +

Eksi (-) yada artı (+)

Hiç birşey yazılmaz ise normal = no qualifier = Moderate
Ağır = +  = Heavy

Hafif = - = Light;

Kayda değer bir hava yok = NSW = No significant weather

 

 

-SHRA

'Light rain showers'

Hafif yağmur sağnağı

 

 

 

 

up

 

Yukarıdaki ifadelerden üç ayrı grup elde edilir. Eğer kayda değer bir şey yok ise grup boş geçilir.

Up to three groups may be present, constructed by selecting and combining from the above. Group omitted if no weather to report.

 

 

BC

Patches

Seyrek

 

 

BL

Blowing

Üfüren

 

 

BR

Smoke

Hava Kirliliği

 

 

DR

Drifting

Sürüyen

 

 

DS

Duststorm

Toz fırtınası

 

 

DU

Dust

Toz

 

 

DZ

Drizzle

Çisenti

 

 

FC

Funnel cloud

Huni tipli bulut

 

 

FG

Fog

Sis

 

 

FU

Mist

Buğu

 

 

FZ

Freezing

Donmuş

 

 

GR

Hail (>5mm)

Dolu (Çapı 5mmm den büyük olmayan)

 

 

GS

Small hail or snow pellets

Küçük dolu yada buz parçacıkları

 

 

HZ

Haze

Pus

 

 

up        IC

Ice crystals

Buz kristalleri

 

 

MI

Shallow

Sığ

 

 

PL

Ice pellets

Puz parçacıkları

 

 

PO

Dust devils

Toz savurması

 

 

PR

Banks

Küme(ler)

 

 

RA

Rain

Yağmur

 

 

SA

Sand

Kum

 

 

SH

Showers

Sağnak

 

 

SG

Snow grains

Kar taneleri

 

 

SN

Snow

Kar

 

 

SQ

Squalls

Bora

 

 

SS

Sandstorm

Kum Fırtınası

 

 

TS

Thunderstorm

Gökgürültülü Fırtına

 

 

VA

Volcanic ash

Volkanik Kül

 

 

VC

In vicinity

Yakınlarda

 

8 Bulutlar             Clouds

 

 

FEW005 SCT010 SCTO18CB BKN025

'Few at 500 feet,

scattered at 1000ft,

Scattered cumulonimbus at 1800ft.

Broken at 2500feet'

Few=Az bulutlu, tavanı 500 feet

Scattered= Parçalı bulutlu tavan 1000 ft,

Parçalı CB 1800 ft de.

Broken=Dağınık, bulut tavanı 25000 ft

 

 

sky clear = SKC

1-2 oktas = FEW

3-4 oktas = SCT

5-7 oktas = BKN

8 oktas = OVC

 

‘Oktas’ Latince
sekizgen demektir.

 

up

8 de 8 açık

8 de 1-2 bulutlarla kaplı

8 de 3-4 bulutlarla kaplı

8 de 5-7 bulutlarla kaplı

8 de 8 bulutlarla kaplı

8de8

‘///’ = Tahmin yapılamıyor, Görüş yok.
///' = state of sky obscured
(tavan yüksekliği yüz haneli feet cinsinden verilir).
(figures after '///' will give forecast vertical visibility in hundred of feet)

5000 ft altında bir bulut ve CB yok ise NSC yazılır.

NSC = no significant cloud (none below 5,000 ft & no CB)

Belirgin bir bulut olmasa de her bir CB kendi başına rapor edilir.

CB will be the only cloud type specified.

Bulutlar, meydana gore olan yükseklikleri ile ifade edilirler.

Cloud heights are given in feet above airfield height.

 

9 Isı ve Doyma Noktası     Temperature and Dew Point

 

 

10/03

Isı 10 derece selsius, işba 03 derece

'Temperature ten degrees Celsius,
Dew point three degrees Celsius'

Eğer işba bildirilmedi ise, 10/// ile ifade edilir.

M (-) eksi anlamındadır.

If dew point is missing, example would be reported as 10///. M indicates a negative value

 

10 Basınç             Pressure

 

 

Q0995

Dokuz dokuz beş

'nine nine five'

Q kodlamasına gore deniz seviyesinde milibar QNH

Q indicates the sea level pressure millibars. QNH

A harfi kullanılırsa, inch ve yüzlük cinsinden olur.

If the letter A is used QNH is in inches and hundredths.

 

11 Geçen Durum         Recent weather

 

 

RETS

 

               up

Öncesinde Gökgürültülü Fırtına

'recent thunderstorm'

RE = Recent = Öncesi

Oluşum ifadeleri yukarıda verildi. Üç gruba kadar birlikte verilebilir.

Weather codes given above. Up to three groups may be present.

 

12 Rüzgar Keseni         Wind shear

 

 

WS RWY24

24 pistinde Rüzgar Kırılması

'wind shear runway two four'

Bazı meydanlarada verilmeyebilir.

Will not be reported at present for some aerodromes.

 

13 Belirgin Değişiklikler             Significant changes - Trend

 

Olasılık=Probability

PROB30

'30% olasılıkla'

Genelde %30 ve %40 olasılıkları kullanılır.

Normally only 30% or 40% probability will be used.

Saat (Time)

 

 

           up

1416

14:00’den 16:00’ya kadar
'from 14:00 to 16:00Z,' or

Tahmin süresinin başlangıc ve bitiş saatlerini ifade eder.

Indicates beginning and end time of forecast period in Universal

Zaman UTC = Z bölgesidir.

Time Co-ordinated (UTC) or Zulu time (Z)

Değişim ifadesi Change indicator

BECMG 1416

 

 

 

 

 

FM 1400

14:00 ile 16:00 arasında oluşacak;

'becoming from 14:00 to 16:00Z

or / yada

14:00’den itibaren . . .

'from 14:00Z followed by

Ayrıca TEMPO da kullanılır

(Temporarily=Geçici olarak).

Also TEMPO = temporarily may be used

BECMG

Becoming

Oluşacak

Bu ifadelerle birlikte her türlü rüzgar, görüş, durum ve bulut grupları ile CAVOK kullanılabilir, çoklu ifadeler yer alabilir.

Any of the wind forecast, visibility, weather or cloud groups may be used, and CAVOK. Multiple groups may be present.

TEMPO

Temporarily

Geçici

NOSIG

No sig change

Değişiklik beklenmiyor

NSW

No sig weather

Değişik hava olayı yok

AT

At

Saat . . : . . da

FM

From

Saat . . : . . ‘den itibaren

TL

Until

 . . : . . ‘e kadar

NSC

No sig cloud

Özel bir bulutlanma yok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarı / Up up

 

KISALTMALAR

SA             Actual - Metar – Hakiki

FCST        Forcast - Öngörü

FC         Forcast –TAF - 9hr / 9 Saatlik Öngörü

FT          Forcast –TAFOR - 12-24hr / 12-24 Saatlik Öngörü

Z                Zulu area which is 0° LAT indicating UTC time. Z Bölgesi saati = UTC

=                End of message - Mesaj Sonu işareti

-                 Hafif yoğunlukda - Light intensity

+                Çok yoğun - Heavy intensity

AT             Saat ..:.. de - At (time)

AUTO       Rasat ölçümü otomatik yapılıyor ise

up    When the observation is done by an automatic weather station.

BC             Seyrek - Patches

BECMG    Oluşacak - Becoming

BKN          Dağınık - Broken (5-7/8)

BL             Üfürüyor - Blowing

BR             Hava Kirliliği - Mist (Brum)

CAVOK     Tavan ve Görüş güzel - Ceiling And Visibility OK

CB             Dikine Bulut - Cumulonimbus

DR             Ağırca Kayarak - Low drifting

DS             Toz Fırtınası - Duststorm

DU             Göz gözü görmüyor - Widespread dust

DZ             Çisenti - Drizzle

FC             9 saatlik Öngörü - Forcast –9 hrs-

FEW      up   Sekiz’de 1 yada 2 kapalılık - Few (1-2/8)

FG             Sis - Fog

FM             Saat ..:.. den - From (time)

FT             12/24 saatlik Öngörü - Forcast –12/24 hrs

FU             Dumanlı - Smoke

FZ             Dondurucu - Freezing

G               Hamleli rüzger - Wind gusts

GR            Dolu - Hail

GS             Küçük boyutlu Dolu / Kar - Small grains/ Snow grain; -

up     (*FB* for BIG grains and BIG snow grains - buda benden işin şakası)

HZ             Pus - Haze

IC              Toz Bulutu - Diamond dust

KT             Deniz mili - Knots

LOC          Bölgesel - Locally

LYR           Tabaka halinde - Layered

MI              Sığ - Shallow

NCD          Buluta rastlanmadı - No Clouds Detected

NDV          Yönde değişiklik yok - Non Directional Variation

NSW         Kayde değer bir havdurumu yok - Nil significant weather

OVC          8 de 8 kapalı - Overcast (8/8)

PL             Buz parçacıkları - Ice pellets

PO             Toz duman - Dust/Sandwirls

PR             Kısmi - Partial

Q       up       Basıncın QNH cinsinden ifadesi - Altimeter setting in QNH

QFE          Basıncın QFE cinsinden ifadesi - Altimeter settinf in QFE

RA             Yağmur - Rain

RE             Geçmişi - Recent

SA             Kum - Sand

SCT          8 de 3-4 kapalı / Scattered – Parçalı (3-4/8)

SG             Lapa Lapa Kar - Snowgrains

SH             Sağnak - Showers

SKC          Sema açık - Sky clear

SN             Kar - Snow

SQ             Bora - Squall

SS             Kum fırtınası - Sandstorm

TCU          Gelişmekte olan dikine bulut - Towering cumulus

TL              Saat ..:..’e kadar - Until (time)

TN             En düşük ısı - Temperature minimum

TS     up       Gök gürlemeli Fırtına - Thunderstorm

TX             En yüksek ısı - Temperature Maximum

UP             Ahmak ıslatan - Unidentified Precipitation

UTC          Evrensel Saat - Universal Time Co-ordinated

WS            Rüzgar Kırılması - Windshear

V                Değişken yönlü Rüzdar - Variable wind

VA             Volkanik Kül - Volcanic ash

VC             Çok yakınında - In vicinity

VV             Dikey Görüş - Vertical visibility

up

 

AÇIKLAMALAR

 

Military reports, Askeri raporlama

Ayrıca bulular ve görüş için Mavi (BLU), Yeşil (GRN), Sarı (YLO), Kül Rengi (AMB) yada Kırmızı (RED) renk ile bildirilir.

also display a colour state BLU, WHT, GRN, YLO, AMB or RED, coded according to cloud and visibility.

Pist Meteorolojik nedenler dışında kullanılamıyor ise Siyah (BLACK) ile ifade et.

BLACK may also be reported when the runway is unusable for reasons other then MET conditions..

 

Min. Reported Vis.

>=2500 ft

1500-2499 ft

700-1499 ft

300-699 ft

200-299 ft

<200
 ft

>= 8 km

BLU

WHT

GRN

YLO

AMB

RED

5000-7999m

WHT

WHT

GRN

YLO

AMB

RED

3700-4999m

GRN

GRN

GRN

YLO

AMB

RED

1600-3699m

YLO

YLO

YLO

YLO

AMB

RED

800-1599m

AMB

AMB

AMB

AMB

AMB

RED

<800m

RED

RED

RED

RED

RED

RED

Kürşat’a teşekkürler!.

 

VRB – Variable

Eğer rüzgar sürati 3 kt’den az yada etrafdaki dikine gelişen bulutdan dolayı yönü saptanamıyor ise;

Used when windspeed is less than 3KT or during a violent thunderstorm when wind direction can not be determine

 

CAVOK

Görüş 10 km ve üzeri veya 5000 feet’in altında hiç bulut ve etrafda dikine gelişen hiç bir bulut yok ve başka bir gelişme beklenmiyor ise.

Visibility greater than 10Km, no cloud below 5000 ft or minimum sector altitude, whichever is the lowest and no CB or over development and no significant weather.

up

NOSIG - No Significant Change

Öngörüde bulunacak bir uzmanın olmadığı zaman eklenir. Otomatik rasat üretildiğinde ve küçük istasyonlarda kullanılmaz.

Nosig is added to the METARs of locations where no forecaster is available to give trend forecast. It is omitted with Auto METARs and those from smaller locations.

 

TEMPO

Yarım saat kadar süren ama bir saati geçmeyen her bir değişim için ve kapsadığı sürenin yarısından az olan ve HHHH (saatler) durumlar için ‘Geçici’ anlamında kullanılır.

Temporary fluctuation in some of the elements lasting for periods of 30 minutes or more but not longer than one hour with each instance and does not cover more than half of the total period indicated by HHHH.

 

AMD – Amended

Bir önceki öngörüye yapılan eklenti yada değişiklik.

Amendements or changes where made to previous Taf.

up

PROB

Olası. Genelde %30 ve 40 olasılıkları kullanılır.

Probability. Normally %30 and 40 is used.

 

COR – Corrected

Bir önceki öngörüde yapılan düzeltme.

Correction/s was made to the Taf.

 

CNL – Cancelled

Yayınlanan öngörünün iptali. Bu iki nedenle yapılır;

a)    a)     Sıralı Rasat yapılamıyor;

b)   b)     Öngörü düzenli olarak gözden geçirilemiyor

TAF was cancelled. This may be due to the following reasons:

a) No observation(metar) available.
b) Taf could not be kept under constant review.

up

NIL – Nothing Is Listed

Listelenmemiş. Yayınlanmamış, yayın listesinde yok.

TAF not available or not received.

 

RMK - Remark = Belirti

Durumu açıklayıcı belirti eklenmesi.

To add a note to the situation.

 

METAR  -  (METeorological Airport Report)

Meydan Rasatı  -  Meteorolojik Havalimanı Havadurumu Raporu

Meteorological Airfield Report,

up

SPECI - Special METAR      Special = Özel
Metar ile aynıdır ve şu gerekler oluştuğunda yayınlanır;

A SPECI is the same as a METAR but issued when the following criteria is met:

1. Ana rüzgar yönü 30°den fazla değiştiğinde; rüzgar sürati bu değişiklik ile yada ardından 20 kt yada daha fazla olur ise,

Mean surface wind direction has changed by 30 degrees or more, the mean wind speed before and/or after the change being 20Kt or more.

2. Ana rüzgar yönü 10°den fazla değiştiğinde; rüzgar sürati bu değişiklik ile yada ardından 30 kt yada daha fazla olur ise,

Mean surface wind speed has change by 10Kt or more, the wind speed before and/or after the change be 30Kt or more.

3. Rüzgarın hamlesi 10 kts yada daha fazla artar ise; ana rüzgar sürati bu değişiklik ile yada ardından 15 kts yada fazla olur ise,

Wind Gusts have increased by 10Kt or more, the mean wind speed before and/or after the change being 15Kt or more.

4. Görüş değişir ve aşağıdaki değerleri geçerse.

Visibility changes to or pass:

a. 1500 m yada 3000m (SPECI için) - 150, 350, 600, 800,1500, 3000m (TAF için)

1500 or 3000m (SPECI) - 150, 350, 600, 800,1500, 3000m (TAF)

b. 5000m eğer etrafda kayda değer bir VFR trafiği var ise.

5000m where significant numbers of VFR flights are operating.

5. RVR değişir yada 150, 350, 600, 800m’yi geçerse.

Runway visual range changes to or pass 150, 350, 600, 800m.

6. Rasatın her bir bölümünde, başlangıcında, sonunda yada hertürlü yoğunluk değişiminde,

When any combination of weather in the significant weather table begins, ends or changes intensity.

7. En alçak bulut tabanının 8 de 5 ve üzeri kapalılık durumunda, aşağıda belirtilen artış yada değişiklikde;

Height of the base of the lowest cloud layer of BKN or OVC extent, changes to or passes:

a. 100, 200, 500 or/yada 1000ft.

b. 1500 ft’de eğer etrafda kayda değer bir VFR trafiği var ise.

1500ft where significant numbers of VFR flights are operating.

8. 1500 ft’in altındaki bulutluluk oranında aşağıda belirtilen artış yada değişiklikde;

When the amount of cloud below 1500ft changes from:

a. Yarıdan az iken 8 de 5 ve üzerine çıkarsa;

SKC, FEW, SCT to BKN or OVC

b. Yarıdan fazla iken 8 de 5 ve altına inerse;

BKN or OVC to SKC, FEW, SCT

9. Hava kapalı ve dikine görüş 100, 200, 500, ve 1000 ft  ±  değişikliğe uğrarsa

When the sky is obscured and vertical visibility changes to or pass 100, 200, 500, 1000ft.

10. Isı 2°C yada daha fazla bir değişikliğe uğrar ise.

Increase in temperature of 2 degrees Celsius or more.

up

CLOUD TYPES - Bulut Cinsleri

 

METAR, TAF ve Yer Haritalarında kullanılan kısaltmalar

Abbreviations for cloud used in METAR, TAF and Sigwx Charts.

Dikine gelişen Bulut -CB – Cumulonimbus

Dikine Gelişmekte olan bulut - TCU - Towering Cumulus

 

Sadece Yer Haritalarında kullanılan kısaltmalar

Abbreviations used only in Sigwx Charts.

ST – Stratus

SC – Stratocumulus

CU – Cumulus

NS - Nimbo Stratus

AC - Alto Cumulus

AS - Alto Stratus

up

Aşağıdaki yüksek seviye bulutları, havacılığın ilgi dışında oluşları nedeniyle hiç bir raporda yer almazlar.

The following cloud types are not considered to be significant to aviation and therefore not in any aviation forecasts:

Ci – Cirrus

Cs – Cirrostratus

Cc - Cirrocumulus

           

 

 

        ÖRNEKLER - METEOROLOGICAL REPORT SAMPLES

            Açıklamalara ulaşmak için ilgili raporun üzerini tık’layınız.

 

FTUK31 EGGY 102200

EGLL 110606 13010KT 9000 BKN010 BECMG 0608 SCT015 BKN020 PROB30
TEMPO 0816 17025G40KT 4000 TSRA SCT010 BKN015CB
BECMG 1821 3000 BR SKC=

 

FCUK33 EGGY 300900

EGGW 301019 23010KT 9999 SCT010 BKN018 BECMG 1114 6000 -RA BKN012
TEMPO 1418 2000 DZ OVC004 FM1800 30020G30KT 9999 -SHRA BKN015CB=

 

METAR FADN 130430Z 29003KT 9000 SKC 11/08 Q1024 NOSIG=

 

METAR FAJS 170530Z      35007KT 0500 R/21R0150 R/03L0300 V0700 FG OVC000 FEW///CB T07/07 Q1025
FM0535 TL0615 0100
RMK THUNDER=

up

TAF FAAB 130600Z

130918 13005KT CAVOK PROB30 TEMPO 0916 6000 -SHRA BKN100 TX21/12Z TN14/03Z=

 

TAF FAJS 130900Z

131212 240010KT 7000 SCT025 FEW030CB BKN070 TEMPO 1220 18015G25KT 2000 TSRA BKN005
BECMG 2224 BKN015 TEMPO 0306 2000 BCFG BKN003 PROB40 0406 0500 FG OVC000
FM0815 03007KT 9999 SCT020 TX23/12Z TNM01/03Z=

 

TAF AMD FAJS 130930Z

131212 240010KT 7000 SCT025 FEW030CB BKN070 TEMPO 1220 18015G25KT 2000 +TSRA BKN005
BECMG 2224 BKN015 TEMPO 0306 2000 BCFG BKN003 PROB40 0406 0500 FG OVC000
FM0815 03007KT 9999 SCT020 TX23/12Z TNM01/03Z=

 

TAF FAJS 110900Z 111021 CNL=

 

TAF VHHH 160400Z

160606 13018KT 9000 BKN020 BECMG 0608 SCT015CB BKN020 TEMPO 0812 17025G40KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020
FM1200 15015KT 9999 NSW BKN020 BKN100 TN26/22Z TX30/06Z=

up

 

 

 

 

FTUK31 EGGY 102200

EGLL 110606   13010KT 9000 BKN010 BECMG 0608 SCT015 BKN020

PROB30 TEMPO 0816 17025G40KT 4000 TSRA SCT010 BKN015CB

BECMG 1821 3000 BR SKC=

Açıklaması - Explanation:

MESSAGE IDENTIFIER - Mesaj Tanımlayıcı grup

 

FTUK31

UK 31.ci grup 24 saatlik Öngörü (TAFOR)

 

EGGY

Londra Heathrow Met Ofisi

 

102200

Yayın grubu 10.cu gün saat 22:00 Zulu

THE MESSAGE FOR - Meydan Raporu

EGGL

Londra Heathrow Havalimanı

110606

11ci gün saat 06:00 dan gelecek 06:00’ya kadar (12ci gün) Z

13010KT

Rüzgar 130 dereceden 10 kts.

9000

Görüş 9 kilometre

BKN010

Broken - Dağınık 1000 feet.

BECMG0608

06:00 ile 08:00Z arası oluşacak,

SCT015

Scattered - Parçalı 1500 feet,

BKN020

Broken - Dağınık 2000 feet.

PROB30

%30 olasılıkla,

TEMPO 0816

Saat 08:00 den 16:00Z ‘ya kadar zamanla,

17025G40KT

Rüzgar 170 dereceden 25 kts, Hamlesi 40 kts.

4000

Dört kilometre görüş.

TSRA

Gökgürültülü yağmur.

SCT010

Scattered - Parçalı 1000 feet.

BKN015CB

Broken - Dağınık CB 1500 feet.

BECMG1821

18:00 ile 21:00Z arası oluşacak

3000

Görüş 3000 metre,

BR

Buğulu

SKC

Gökyüzü açık

=

Raporun sonu.

 

 

 

up

FCUK33 EGGY 300900

EGGW 301019 23010KT 9999 SCT010 BKN018 BECMG 1114 6000 -RA BKN012
TEMPO 1418 2000 DZ OVC004 FM1800 30020G30KT 9999 -SHRA BKN015CB=

Açıklaması - Explanation:

MESSAGE IDENTIFIER -  Mesaj Tanımlayıcı grup

 

FCUK33

UK 33cü grup 9 saatlik öngörü (TAF)

 

EGGY

Londra Heathrow Met Ofisi

 

300900

Yayın grubu 30.cu gün saat 09:00 Zulu

THE MESSAGE FOR - Meydan Raporu

EGGW

Londra Luton Havalimanı

301019

30cu gün saat10:00 dan 19:00Z’a kadar geçerli

23010KT

Rüzgar 230 dereceden 10 kts.

9999

Görüş 10 kilometre yada daha fazla.

SCT010

Scattered - Parçalı 1000 ft.

BKN018

Broken - Dağınık 1800 ft.

BECMG1114

Saat 11:00 ile 14:00Z arası oluşacak,

6000

Görüş 6 kilometre,

-RA

Hafif yağmur.

BKN012

Broken - Dağınık 1200 ft.

TEMPO1418

Saat 14:00 ile 18:00Z arası zamanla

2000

Görüş 2000 metre.

DZ

Çisenti

OVC004

Overcast 400 ft.

FM1800

Saat 18:00Z den sonra

30020G30KT

Rüzgar 300 dereceden 20 kts Hamlesi 30 kts.

9999

Görüş 10 kilometre yada daha fazla.

-SHRA

Hafif yağmur sağnağı.

BKN015CB

Broken - Dağınık CB 1500 ft.

=

Mesajın sonu

 

 

 

up

METAR FADN 130430Z 29003KT 9000 SKC 11/08 Q1024 NOSIG=

Açıklaması - Explanation:

Metar

METeorological Aeronautical Report Meydan Met Raporu

FADN

Durban (FADN) Havalimanı,

130430Z

Bu ayın 13cü günü saat 04:30 UTC de yapılan gözlem raporu,

29003KT

Rüzgar 290 dereceden 3 kts,

9000

Görüş 9000m,

SKC

Gökyüzü açık

11/08

Isı 11 derece / İşba 8 derece,

Q1024

QNH 1024 Mb,

NOSIG

Büyük bir değişiklik beklenmiyor.

=

Raporun sonu

up

METAR FAJS 170530Z 35007KT 0500 R/21R0150 R/03L0300 V0700 FG OVC000 FEW///CB T07/07 Q1025
FM0535 TL0615 0100
RMK THUNDER
=

Açıklaması - Explanation:

Metar

METeorological Aeronautical Report Meydan Met Raporu

FAJS

Johannesburg Uluslararası Havalimanı

170530Z

Bu ayın 17ci günü saat 05:30 UTC de yapılan gözlem raporu,

35007KT

Rüzgar 350 dereceden 7 kts,

0500

Görüş 500m,

R/21R0150

Pist 21 sağ’da görüş 150m,

R/03L0300V0700

Pist 03 sol’da görüş 300m ile 700m arası değişiyor.

FG

Sis,

OVC000

overcast 0ft, (Dikine görüş yok)

FEW///CB

Birkaç CB bulutu ama görülemediğinden tavanı bilinmiyor.

T07/07

Isı 7 derece / İşba 7 derece,

Q1025

QNH 1025 Mb.

Gözlem burada biter ve havanın gelişimi üzerine öngörü başlar.

FM0535 TL0615

Saat 05:35 den 06:15’ya kadar

0100

görüşün 100m olması bekleniyor.

RMK

Not; (Belirtilecek nokta)

THUNDER

Gökgürültüsü duyuluyor.

=

Son

Bu gözlemde esas olan, gökgürültüsünün duyulması ama görülememesi. Duyulmasa idi FEW///CB ifadesi gözlem raporunda yer almazdı.

 

 

 

 

up

TAF FAAB 130600Z

130918 13005KT CAVOK PROB30 TEMPO 0916 6000 -SHRA BKN100 TX21/12Z TN14/03Z=

Açıklaması - Explanation:

MESSAGE IDENTIFIER - Mesaj Tanımlayıcı grup

 

TAF

Meydan Öngörüsü - Terminal Aerodrome Forecast

 

FAAB

Alexander Bay Havalimanı,

 

130600Z

Bu ayın 13cü günü saat 06:00 UTC de yapılan öngörü raporu,

THE MESSAGE IS - Meydan Raporu

130918

Bu ayın 13cü günü saat 09:00 dan 18:00Z’e kadar geçerli,

13005KT

Rüzger 130 dereceden 5 kts,

CAVOK

Tavan ve görüş güzel

PROB30

%30 olasılıkla

TEMPO 0916

Saat 09:00 ile 16:00 arası zamanla

6000

Görüş 6000m,

-SHRA

Hafif yağmur sağnağı,

BKN100

broken - Dağınık 10.000 ft,

TX21/12

Saat 12:00 de ısı en yüksek 21 derece ve,

ZTN14/03Z

Saat 03:00 de en düşük 14 derece olacağı öngörülüyor

=

Raporun sonu

 

 

 

up

TAF FAJS 130900Z

131212 240010KT 7000 SCT025 FEW030CB BKN070 TEMPO 1220 18015G25KT 2000 TSRA BKN005
BECMG 2224 BKN015 TEMPO 0306 2000 BCFG BKN003 PROB40 0406 0500 FG OVC000
FM0815 03007KT 9999 SCT020 TX23/12Z TNM01/03Z=

Açıklaması - Explanation:

MESSAGE IDENTIFIER- Mesaj Tanımlayıcı grup

 

TAF

Meydan Öngörü Raporu - Terminal Aerodrome Forecast

 

FAJS

Johannesburg Uluslararası Havalimanı

 

130900Z

Bu ayın 13cü günü saat 09:00’da yayınlanan,

THE MESSAGE IS - Meydan Öngörü Raporu

131212

Bu ayın 13cü günü saat 12:00 den bir sonraki saat 12:00 ye kadar (Ayın 14’ü) uzun öngörü - TAFOR

240010KT

Rüzgar 240 dereceden 10 kts,

7000

Görüş 7000m,

SCT025

scattered - parçalı 2500ft,

FEW030CB

few CB 3000ft,

BKN070

broken - Dağınık 7000 ft,

TEMPO 1220

Saat 12:00 ile 20:00 arası zamanla,

18015G25KT

Rüzgar 180 dereceden 15 kts, Hamlesi 25 kts,

2000

Görüş 2000m,

TSRA

Gökgürültülü yağmur,

BKN005

broken - Dağınık 500ft,

BECMG 2224

Saat 22:00 den 24:00’e doğru oluşacak olan,

BKN015

broken - Dağınık 1500ft,

TEMPO 0306

Saat 03:00 ile 06:00 arsı geçici olarak

2000

Görüş bir ara 2000m olacak,

BCFG

Broken - Dağınık sis,

BKN003

Broken - Dağınık 300ft,

PROB40

%40 olasılıkla,

0406

Saat 04:00 den 06:00 ya doğru,

0500

Görüşün 500m olması bekleniyor,

FG

Sis,

OVC000

overcast 0ft,

FM0815

Saat 08:15’den sonra,

03007KT

Rüzgar 30 dereceden 7 kts,

9999

Görüş 10Km yada daha fazla,

SCT020

scattered - parçalı 2000ft,

TX23/12Z

Saat 12:00 de en yüksek sıcaklığın 23 derece ve,

TNM01/03Z

Saat 03:00 de en düşük ısının -1 derece olması bekleniyor,

=

Öngörü raporunun sonu

 

 

 

up

TAF AMD FAJS 130930Z

131212 240010KT 7000 SCT025 FEW030CB BKN070 TEMPO 1220 18015G25KT 2000 +TSRA BKN005
BECMG 2224 BKN015 TEMPO 0306 2000 BCFG BKN003 PROB40 0406 0500 FG OVC000
FM0815 03007KT 9999 SCT020 TX23/12Z TNM01/03Z=

Açıklaması - Explanation:

MESSAGE IDENTIFIER - Mesaj Tanımlayıcı grup

 

TAF

Meydan Öngörü Raporu - Terminal Aerodrome Forecast

 

AMD

Düzeltme - Amended

 

FAJS

Johannesburg Uluslararası Havalimanı için,

 

130930Z

Bu ayın 13cü günü saat 09:30’da yayınlanan,

THE MESSAGE IS - Meydan Öngörü Düzeltme Raporu

131212

Bu ayın 13cü günü saat 12:00 den bir sonraki saat 12:00 ye (Ayın 14’ü) kadar geçerli uzun öngörü - TAFOR

240010KT

Rüzger 240 dereceden 10 kts,

7000

Görüş 7000m,

SCT025

scattered - parçalı 2500ft,

FEW030CB

few CB 3000ft,

BKN070

Broken - Dağınık 7000 ft,

TEMPO 1220

Saat 12:00 ile 20:00 arası zamanla,

18015G25KT

Rüzgar 180 dereceden 15 kts - Hamlesi 25 kts,

2000

Görüş 2000m,

+TSRA

Yoğun Gökgürültülü Yağmur

BKN005

Broken - Dağınık 500ft,

BECMG 2224

Saat 22:00 den 24:00’e doğru oluşacak olan,

BKN015

Broken - Dağınık 1500ft,

TEMPO 0306

Saat 03:00 ile 06:00 arsı geçici olarak

2000

Görüş 2000m

BCFG

Brocen- Dağınık sis

BKN003

Broken 300ft,

PROB40 0406

%40 olasılıkla saat 04:00 den 06:00’ya doğru,

0500

Görüşün 500m olması bekleniyor,

FG

Sis,

OVC000

overcast 0ft,

FM0815

Saat 08:15’den sonra,

03007KT

Rüzger 30 dereceden 7 kts,

9999

Görüş 10Km yada daha fazla,

SCT020

scattered - parçalı 2000ft,

TX23/12Z

Saat 12:00 de en yüksek sıcaklığın 23 derece ve,

TNM01/03Z

Saat 03:00 de en düşük ısının -1 derece olması bekleniyor,

=

Öngörü düzeltme raporunun sonu

 

 

 

up

TAF FAJS 110900Z 111021 CNL=

Açıklaması - Explanation:

TAF

Meydan Öngörü Raporu - Terminal Aerodrome Forecast

FAJS

Johannesburg Uluslararası Havalimanı,

110900Z

Bu ayın 11ci günü saat 09:00’da yayınlanan ve,

111021

Bu ayın 11ci günü saat 10:00 dan 21:00’e kadar geçerli rapor,

CNL

İptal edilmiştir.

=

İptal raporunun sonu

up

TAF VHHH 160400Z

160606 13018KT 9000 BKN020 BECMG 0608 SCT015CB BKN020
TEMPO 0812 17025G40KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020
FM1200 15015KT 9999 NSW BKN020 BKN100 TN26/22Z TX30/06Z=

Açıklaması - Explanation:

MESSAGE IDENTIFIER - Mesaj Tanımlayıcı grup

 

TAF

Meydan Öngörü Raporu - Terminal Aerodrome Forecast

 

VHHH

Hong Kong Uluslararası Havalimanı

 

160400Z

Bu ayın 16si saat 0400 UTC’de yayınlanan

MESSAGE IS - Meydan Öngörü Raporu

160606

Bu ayın 16sı saat 0600 UTC den bir sonraki gün (Ayın 17.si) saat 0600 UTC ‘ye kadar (Uzun öngörü-TAFOR) geçerli

13018KT

Rüzger 130 dereceden 18 kts

9000

Görüş 9 km

BKN020

Broken - Dağınık 2000 ft

BECMG 0608

Saat 0600 ile 0800 UTC arası oluşacak değişiklik,

SCT015CB BKN020

parçalı 1500 ft CB dahil ve dağınık 2000 ft

TEMPO 0812

Saat 0800 den 1200 UTC’ye doğru zamanla

17025G40KT

Rüzgar 170 dereceden 25 kts Hamlesi 40 kts;

1000

Görüş 1000 m

TSRA

Gökgürültülü yağmur

SCT010CB

Parçalı 1000 ft CB dahil

BKN020

ve broken - dağınık 2000 ft

FM1200

1200 UTC den sonra

15015KT

Rüzgar 150 dereceden 15 kts;

9999

Görüş 10 km ya da daha fazla

NSW

Kayda değer bir hava olmayacak

BKN020

broken - dağınık 2000 ft t

BKN100

ve broken - dağınık 10000 ft

TN26/22Z

Saat 2200 UTC civarında en düşük 26oC ve

TX30/06Z

Saat 0600 UTC civarında en tüksek 30oC olması bekleniyor.

=

Raporun sonu.

 

 

 

 

 

up

Prepared by Servet BASOL on 061203 - türkçesi 071124 - Revised 150103